Projekt MICOBION zahájil svou činnost
Aktuality — 24.10.2018

Projekt MICOBION zahájil svou činnost

V září odstartoval prestižní projekt MiCoBion, podpořený programem "Twinning - Spreading Excellence and Widening Participation, Horizon 2020", který koordinuje Přírodovědecká fakulta UK (prof. Jan Tachezy, katedra Parazitologie - BIOCEV). Hlavním cílem projektu je posílit vědeckou excelenci a inovační kapacitu laboratoří PřF UK prostřednictvím spolupráce se špičkovými partnery – Katolickou univerzitou v Lovani (KUL), Evropskou laboratoři molekulární biologie (EMBL) a Institutem Jacques Monod (Paris Diderot University) v oblasti komplexního molekulárního profilování biologických systémů (mikrobiomů), které budou směřovat k inovativní výzkumu mikrobiálních komunit a jejich dopadu na zdraví a životní prostředí.

Společný výzkum zahrnuje komplexní analýzu společenstev virů, jednobuněčných eukaryot a bakterií. Mezi předpokládané výstupy patří např. identifikace nových patogenů (virů), identifikace diagnostických biomarkerů, potenciálních cílů pro vývoj nových léčiv a jejich aplikace.

Předností týmů PřF UK je excelentní znalost mikrobiálních systémů, důležitých pro zdraví lidí a zvířat, i jejich vliv na životní prostředí. Partnerské oragnizace vnášejí do projektu zejména zkušenosti v oblasti nových analytických technologií, bioinformatiky a  inovačního výzkumu. Mezi plánované aktivity patří výměna vědců, společná podpora rozvoje mladých vědeckých pracovníků, organizace seminářů a přednášek renomovaných odborníků, nebo účast na kurzech EMBL, KUL a UK. V neposlední řadě pak posílení spolupráce a komunikace mezi vědeckou komunitou, průmyslem a veřejností.

MICOBION Kickoff Meeting (Praha)

24. září 2018 se v centru BIOCEV setkali klíčový zástupci projektu MICOBION (H2020 – Twinning), který je zaměřen na zvýšení znalostí v oblasti výzkumu mikrobiálních společenstev (mikrobiomů).    Mezi hosty byli představitelé partnerských institucí z EMBL, Institutu Jacques Monoda a Katolické Univerzity v Lovani. Cílem jednání bylo především vzájemné seznámení účastníků, prezentace vytyčených výzkumných cílů a nastavení vzdělávacích a výzkumných aktivit pro následujících 12 měsíců.

V průběhu programu se prezentovaly jednotlivé pracovní skupiny (Work Packages - WP)

  • WP1 - vzdělávání PhD studentů formou odborných kurzů (Funkční genomika, Metagenomika atd.)
  • WP2 - přenos znalostí během zahraničních stáží vedoucích výzkumných pracovníků a mladých vědců na partnerských institucích
  • WP3 - profesní růst (odborné přednášky významných vědců, kurzy zaměřené na psaní vědeckých publikací nebo přípravu grantů)
  • WP4 - workshopy a konference (např. Single DNA molecule sequencing nebo Proteomics and protein modifications)
  • WP5 -  Komunikace a technologický transfer (např. propagace projektu a spolupráce oddělení tech. transferu partnerských institucí)

Po skončení prezentací následoval workshop, během kterého zástupci jednotlivých WP připravili podrobný plán aktivit a domluvili pravidelný kontakt formou telekonferencí. Závěrem celé akce bylo vyjádření externí poradní rady, která ocenila strategii a organizaci projektu.

Členové externí poradní rady MICOBION

  • Prof. Mark C. Field, Professor of Cell Biology and Parasitology at School of Life Sciences, University of Dundee
  • Prof. Staffan Svärd, Head of Microbiology, Department of Cell and Molecular Biology, Uppsala University
  • Prof. Luigi Pier Fiori, Director of Department of Biomedical Sciences, School of Medicine, University of Sassari, Italy

První ze série seminářů v rámci projektu MICOBION se uskutečnil již 23. 10. v prostorách PřF UK. Další je plován krátce poté, 30. 10. v centru BIOCEV. Podrobnosti naleznete na oficiálních stránkách projektu MICOBION.

Tento projekt získal finanční prostředky z rámcového programu pro výzkum a inovace EU Horizont 2020, v rámci grantové dohody č. 810224.

Aktuality — Další články