BIOCEV v médiích: Vědci chtějí poznat všechny myší geny, pomáhá to při léčení lidí
Aktuality — 21.06.2019

BIOCEV v médiích: Vědci chtějí poznat všechny myší geny, pomáhá to při léčení lidí

Praha 27. dubna (ČTK) - Do roku 2025 vědci chtějí popsat všech 22.500 myších genů, v současnosti jich znají 7000. Myši mají většinu genů společných s lidmi a díky jejich výzkumu dokázali vědci odhalit například gen zodpovědný za degeneraci sítnice nebo mechanismus způsobující vývoj zubní skloviny. V rozhovoru s ČTK to řekl Radislav Sedláček, vedoucí Českého centra pro fenogenomiku (CCP), které je součástí centra BIOCEV ve Vestci. Při výzkumu vědci myším ovlivňují různé geny, tzv. vypínání genů, a následky pak pozorují u jejich mláďat.

Myši a lidé mají 17.000 genů stejných a proto výzkum myší pomáhá poznání lidských nemocí a vývinu nových léčebných metod. "Do roku 2025 je v rámci celosvětového úsilí předpoklad popsat funkci všech genů. Budeme se především zaměřovat na geny, které lze najít u myší i lidí," uvedl Sedláček.

Po objevu trvá ještě zhruba deset let, než je vyvinuta nová léčebná metoda. "Je to individuální, ale pokud je objev u myši učiněn, následuje série testování a klinických zkoušek," řekl Sedláček. CCP poskytuje i servis institucím, které vyvíjejí léčiva a chtějí vědět, jak jsou látky účinné. "I tak trvá roky, než se léčivo či proces dají uplatnit," dodal.

Vědci v centru BIOCEV od otevření v roce 2016 učinili několik objevů důležitých pro léčení genetických onemocnění. Objasnili například mechanismus způsobující těžké poškození kůže, takzvaný Nethertonův syndrom, postihující ročně jedno ze čtvrt milionu dětí. "Podařilo se to snížením aktivity skupiny enzymů aktivních v kůži," uvedl Sedláček.

Vědecké výzkumy na myších pomohly také k vylepšení transplantace orgánů a odhalily biologické příčiny nemocí jako je Alzheimerova choroba. Dále pomohly k vyvinutí léčby rakoviny krvinek, rakoviny prsu a dalších nemocí. Od roku 1905 bylo uděleno více než 30 Nobelových cen vědcům, kteří se zabývali výzkumem myší.

Národní výzkumná infrastruktura České Centrum pro Fenogenomiku je součástí vědeckého centra BIOCEV, které se zabývá biotechnologiemi a biomedicínou. Jeho cílem je poznání organismů na molekulární úrovni s cílem pomoci aplikovanému výzkumu a vývoji léčby. Centrum je rovněž součástí evropských a mezinárodních konsorcií.

Biocev v médiích — Další články