Výzkumná podpora DONATIO UNIVERSITATIS CAROLINAE pro významné vědecké osobnosti míří opět do centra BIOCEV
Aktuality — 18.09.2018

Výzkumná podpora DONATIO UNIVERSITATIS CAROLINAE pro významné vědecké osobnosti míří opět do centra BIOCEV

Univerzita Karlova si připomíná výročí 670 let od svého založení. Při příležitosti oslav udělil rektor UK profesor Tomáš Zima řadu ocenění. Mezi vyznamenanými je také prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D., držitel výzkumné podpory Donatio Universitas Carolinae, jejímž cílem je podpora významných vědeckých osobností, které mimořádně přispívají k odborné prestiži UK. Prof. Tachezy je vedoucím 2. výzkumného programu – Buněčná biologie a virologie. Loni tuto podporu získal prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., ředitel centra BIOCEV.

Prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D. patří k nejvýraznějším vědeckým osobnostem současné Přírodovědecké fakulty UK. Na katedře parazitologie působí od roku 1985, v devadesátých letech spolu s prof. Kuldou vybudoval na PřF UK jedno z prvních moderních pracovišť – Laboratoř molekulární a biochemické parazitologie, kterou dodnes vede. Je rovněž autorem řady významných objevů na poli buněčné biologie prvoků; mimo jiné spolu se svým týmem popsal organely mitochondriálního původu, mitosomy, v lidském parazitu Giardia intestinalis.

Více na https://www.cuni.cz/UK-8946.html a https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/univerzita-karlova-udelila-ceny-svym-vyznamnym-vedeckym-osobnostem

Zdroj: UK a PřF UK

Aktuality — Další články