Výroční publikace BIOCEV 2020
Aktuality — 15.09.2021

Výroční publikace BIOCEV 2020

Vydání u příležitosti pětiletého výročí společného výzkumného pracoviště Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy ve Vestci.

Vzhledem k rozsahu (230 stran) byla kniha vytištěna v omezeném nákladu 100 kusů a pouze v anglickém jazyce. Tištěná verze je určená primárně pro vedoucí laboratoří, výzkumných infrastruktur a servisních pracovišť v centru BIOCEV. V neposlední řadě také pro významné partnery nebo zahraniční delegace směřující do našeho centra.

Grafického návrhu a zpracování se opět zhostil grafický designér Martin Kolerus, autor webu BIOCEV i prvního vydání brožury z roku 2015.

Martina jsme požádali o stručné vyjádření:

„Cílem publikace bylo důstojně reprezentovat BIOCEV jako celek tvořený ze dvou hlavních částí – výzkumných programů a výzkumných infrastruktur. Jelikož si uvědomujeme důležitost každé jednotlivé laboratoře, rozhodli jsme se tento význam reflektovat v univerzálně vyhraněném velkorysém prostoru dvojstrany pro každou z nich.

Grafické rozvržení levé části tvoří kaskádový design hlavního textu v kombinaci s tabulkovým ztvárněním přidružených informací, které do sebe graficky zapadají a spojují jednotlivé typografické elementy v celek s vizuálně odborným charakterem. Pravá strana, vyhrazena pro obrazovou část, balancuje s textovou částí a kompozičně vyvažuje vjem celé dvoustrany.

Výzkumné infrastruktury graficky kombinují základní informace, kontakty, klíčová slova, výzkumné zaměření, používané přístroje a hlavní text doplněný fotografickým materiálem. V rozvržení kombinujeme žlutou korporátní barvu. Formátování textu navazuje na výzkumné skupiny a text je podpořený fotografiemi reflektující obsah.

Celou brožuru doplňují předělové dvojstránky v podobě kapitol podkreslených žlutou barvou. Dalším výrazným elementem jsou dvojstránky s reprodukcemi mikroskopických snímků. Poslední předělová část je tvořena fotografiemi z laboratoře.

Rozmanitost použitých fotografií předělových stran rozvolňuje vnímání při listování velkým objemem odborných informací a dodává brožuře větší dynamiku. Obálka je vyvedena v korporátní barvě a nese informace o obsahu brožury na přední straně v kombinaci s heslovitým textem vyňatým z klíčových informací na straně zadní.“

Aktuální prezentaci všech výzkumných týmů a infrastruktur naleznete ke stažení ZDE. Neváhejte sdílet:)

 

Děkujeme!

Aktuality — Další články