Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště
Aktuality — 27.08.2019

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště

Rada Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Požadavky:

  • splnění zákonných podmínek podle §17 odst. 4–6 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,  v platném znění;
  • vysokoškolské vzdělání příslušného směru;
  • vědecká nebo vědecko-pedagogická hodnost;
  • organizační schopnosti a zkušenosti;
  • praxe v oboru;
  • významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti;
  • jazykové znalosti, angličtina;
  • morální bezúhonnost.  

 Předpokládané funkční období je od 15. ledna 2020 do 15. ledna 2025.

Přihlášky se strukturovaným životopisem a ověřenými doklady o dosažené kvalifikaci, se souhrnem odborné činnosti, přehledem publikační aktivity, se stručným rozborem hlavních záměrů a představ o činnosti Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i., a s doporučujícími dopisy osob, které mohou poskytnout odborné reference, zasílejte písemně do 1. října 2019 na adresu:  Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i., sekretariát, Průmyslová 595, 252 50 Vestec.

Kontakty: tel.: 325 873 700, e-mail: btu-office@ibt.cas.cz

Předpokládá se, že při osobním pohovoru uchazeč přednese svou představu o funkci, o niž se uchází, a o záměrech, které by v ní chtěl/a realizovat.

Aktuality — Další články