Kateřina Rohlenová získala ERC Starting grant
Aktuality — 10.01.2022

Kateřina Rohlenová získala ERC Starting grant

Mgr. Kateřina Rohlenová, Ph.D. z Biotechnologického ústavu AV ČR v centru BIOCEV získala nejprestižnější evropský vědecký grant udělovaný Evropskou výzkumnou radou (ERC – European Research Council). Na svůj inovativní výzkum metabolické komunikace v nádoru obdrží podporu 1,5 milionů EUR (přibližně 38 milionů Kč) na pět let.

 „Díky ERC Starting grantu využijeme unikátní myší modely a metody s rozlišením na úrovni jednotlivých buněk, pomocí kterých zmapujeme, jak zdravé a rakovinné buňky komunikují prostřednictvím svých metabolitů,“ říká Kateřina Rohlenová a dodává: „Konkrétně, chceme identifikovat „Achillovy paty” rakovinných buněk a odhalit nové koncepty pro terapie cílené na mezibuněčnou výměnu nukleotidů.“

Ve svém výzkumném projektu se tým Kateřiny Rohlenové bude zabývat mezibuněčnou komunikací nukleotidů – stavebních kamenů DNA a RNA, které jsou nezbytné pro proliferaci rakovinných buněk a jsou proto tradičním cílem skupiny protirakovinných látek zvaných anti-metabolity. Ty jsou více než 70 let úspěšně využívané v léčbě rakoviny

„Nicméně, přes jejich prokazatelný úspěch, je jejich využití stále spojené s resistencí a toxicitou. Čím je to způsobeno? V rámci nádorového prostředí si jednotlivé buňky mohou nukleotidy a další metabolity mezi sebou předávat, což může snižovat efektivitu léčby,“ vysvětluje Kateřina Rohlenová z Biotechnologického ústavu AV ČR v centru BIOCEV.

Kateřina Rohlenová (uprostřed)

ERC Starting Grants jsou udělovány každoročně za účelem podpořit výzkumné pracovníky, kteří se chystají sestavit výzkumné týmy a zahájit vlastní nezávislý výzkum v Evropě. Celkem bylo podáno 4066 projektů, z čehož bude podpořeno 397 v celkové výši 619 mil. EUR. Z Česka uspěly čtyři návrhy, za třemi stojí experti z Akademie věd ČR. Jeden grant míří na Univerzitu Karlovu.

„Jsou to nejprestižnější individuální granty v Evropě. Vědcům přinášejí velké finanční prostředky, a přitom minimum administrativy a byrokracie,“ říká předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. „Tyto granty jsou zaměřené na výzkum typu tzv. „high risk/high gain“, při jejich úspěšném řešení je velká naděje na opravdu zásadní posun v daném oboru,“ zdůrazňuje Eva Zažímalová.

 „Gratuluji Kateřině k obrovskému úspěchu a jsem velmi rád, že ERC Starting Grant získal právě Biotechnologický ústav AV ČR. V hodnocení akademických ústavů jsme byli hodnoceni jako jeden z nejlepších institutů a tento grant je toho důkazem. Máme kvalitní týmy, které dělají špičkovou vědu a daří se jim získávat prestižní grantovou podporu,“ říká prof. Bohdan Schneider, ředitel Biotechnologického ústavu AV ČR.

Kateřina je již druhým držitelem ERC grantu z centra BIOCEV. Prvním laureátem byl v roce 2017 Vladimír Hampl z Přírodovědecké fakulty UK, jehož tým ukázal, že existují eukaryotické buňky bez mitochondrií.

Kateřina Rohlenová absolvovala Ph.D. studium u prof. Jiřího Neužila na BTÚ AV ČR v centru BIOCEV, kde se zaměřila na metabolismus buněk rakoviny prsu. Charakterizovala mechanismus účinku protirakovinné sloučeniny MitoTam zaměřené na mitochondrie, která nedávno prošla úspěšnou klinickou studií.

Během postdoktorandské stáže v laboratoři prof. P. Carmelieta (VIB - Center for Cancer Biology, KU Leuven) v Belgii, se zaměřila na endoteliální buňky, které tvoří výstelku krevní stěny a zajišťují tak prokrvení nádoru. Charakterizovala nádorový endotel pomocí technologií umožňujících rozlišení na úrovni jedné buňky a identifikovala nové molekulární přístupy k zacílení abnormální vaskulatury nádoru. Její práce byla oceněna cenou Wernera Risaua udělovanou Německou společností pro buněčnou biologii za vynikající studie v oblasti endoteliální biologie.

V roce 2020 se Kateřina vrátila do České republiky, aby založila novou výzkumnou skupinu Laboratoř buněčného metabolismu v BTÚ v BIOCEV. Se svým týmem se snaží prozkoumat metabolickou komunikaci v nádorech, aby identifikovala nové metabolické protirakovinné strategie.

O ERC

ERC byla založena v roce 2007 Evropskou unií jako první panevropská organizace pro financování tzv. hraničního výzkumu („frontier research“). Jejím cílem je stimulovat vědeckou excelenci v Evropě prostřednictvím podpory konkurence při získávání financování mezi těmi nejlepšími a nejkreativnějšími výzkumnými pracovníky bez ohledu na národnost nebo věk.

ERC se rovněž snaží přilákat do Evropy špičkové vědce z celého světa. Poskytuje financování jak pro mladé špičkové výzkumné pracovníky, kteří stojí na začátku své vědecké kariéry (startovní granty – „ERC Starting Grants“), tak i již nezávislé a vynikající vědce (konsolidační granty – „ERC Consolidator Grants“) nebo zkušené vedoucí pracovníky výzkumu (pokročilé granty – „ERC Advanced Grants“).

Podstatná část financování se rozděluje na základě hodnocení vědeckých expertů a jeho výše může dosáhnout maximálně 2 miliónů EUR v případě startovních grantů, 2,75 miliónu EUR v případě konsolidačních grantů a 3,5 miliónu EUR v případě pokročilých grantů. Vedení ERC zajišťuje Vědecká rada složená z 22 vědců a akademických pracovníků.

Aktuality — Další články