Vědci z BTÚ a ÚEM AV ČR získali prestižní grant GAČR EXPRO 2021
Tiskové zprávy — 04.02.2021

Vědci z BTÚ a ÚEM AV ČR získali prestižní grant GAČR EXPRO 2021

Koncem loňského roku ukončila Grantová agentura České republiky (GAČR) hodnocení návrhů projektů, přijatých do veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu.

Mezi 16 vybranými projekty je i společný výzkumný projekt Biotechnologického ústavu AV ČR (BTÚ) v centru BIOCEV a Ústavu experimentální medicíny AV ČR (ÚEM), zaměřený na výzkum Horizontálního přenosu mitochondrií v biologii rakoviny. 

Celková výše grantu činí 50 milionů korun. V průběhu následujících 5 let se tak obě vědecké skupiny zaměří na výzkum molekulárních mechanismů mezibuněčného pohybu mitochondrií, opravných mechanismů nefunkční či jinak poškozené mitochondriální DNA, a dále na význam těchto procesů u obtížně léčitelných a rezistentních typů nádorů.  

Očekává se, že výsledky výzkumu povedou nejen k publikacím v prestižních časopisech, ale i k identifikaci nových cílů protinádorové léčby. 

Hlavním řešitelem projektu je prof. Ing. Jiří Neužil, CSc. (BTÚ), spoluřešitelem MUDr. Pavel Vodička, CSc. (ÚEM).

 „Jsem rád, že se nám podařilo tento prestižní grant získat. Je to o to významnější, jelikož je to jeden ze dvou biomedicínsky zaměřených projektů oceněných prestižním grantovým schématem GAČR EXPRO. Spolupráce s UEM, konkrétně s Dr. Vodičkou, je pro nás velmi významná, neboť tým našeho spoluřešitele nám pomůže v pochopení role opravných mechanismů mitochondriální DNA v  mechanismu horizontálního přenosu mitochondrií. Věřím, že se nám podaří získat nejen důležité poznatky pro základní buněčnou biologii zejména v kontextu biologie nádorových onemocnění, ale že tento projekt povede i k nalezení nových zásahových míst pro léčbu nádorových chorob," říká prof. Jiří Neužil, vedoucí Laboratoře molekulární terapie (BTU AV ČR – BIOCEV).

Zdroj: BTU AV ČR - BIOCEV, UEM AV ČR

Obrázek ukazuje přesun mitochondrií z mezenchymálních kmenových buněk označených červeným fluoroforem, které putují tzv. nanovlákny do příjemcovských nádorových buněk s porušenou mitochondriální DNA označených zeleným fluoroforem.
Aktuality — Další články