Review týmu Michala Masaříka o neočekávaných terapeutických účincích cisplatiny se dostalo na titulní stránku Metallomics
Aktuality — 01.10.2019

Review týmu Michala Masaříka o neočekávaných terapeutických účincích cisplatiny se dostalo na titulní stránku Metallomics

Tým Michala Masaříka, působícího na BIOCEV 1. LF UK a LF MU Brno se dlouhodobě zabývá problematikou mechanismů, vedoucích k rezistenci vůči léčbě nádorových onemocnění. Zabývá se, mimo jiné, také platinovými deriváty, konkrétně cisplatinou, která je široce používané, klinicky schválené chemoterapeutikum v léčbě karcinomů i sarkomů. Má relativně vysokou účinnost při léčbě karcinomu ovárií a metastatických forem testikulárních nádorů.

Je obecně akceptováno, že hlavním mechanismem protinádorového účinku cisplatiny je poškození DNA. Nicméně, cisplatina je také účinná při metastatických formách nádorových onemocnění, a proto by měla určitým způsobem ovlivňovat i „slow-cycling“ nádorové kmenové buňky.

V tomto review, jehož hlavní autorkou je dr. Martina Raudenská je věnována pozornost alternativním a tedy ne zcela očekávaným účinkům cisplatiny, které ale mohou podpořit adekvátní terapeutickou odpověď. Nejprve jsou popsány účinky cisplatiny na buněčné úrovni, jako jsou změny v intracelulárním pH a buněčných mechanických vlastnostech. Jsou rovněž diskutovány i alternativní buněčné cíle cisplatiny a účinky tohoto terapeutika na metabolismus nádorových buněk a stres endoplasmatického retikula. Navíc je popsán i efekt na mikroprostředí nádoru v kontextu celého organismu.

Obrázek shrnuje alternativní efekty cisplatiny, které jsou diskutovány v tomto review:

Publikace: Unexpected therapeutic effects of cisplatin. Martina Raudenská, Jan Balvan, Michaela Fojtů, Jaromír Gumulec a Michal Masařík. Metallomics. 2019, 11(7):1182-1199. DOI: 10.1039/c9mt00049f

Obrázek z titulní stránky prestižního časopisu Metallomics

 

Aktuality — Další články