Přírodovědecká fakulta UK se účastní mezinárodního projektu DURABLE
Aktuality — 15.05.2023

Přírodovědecká fakulta UK se účastní mezinárodního projektu DURABLE

DURABLE (Delivering a Unified Research Alliance of Biomedical and public health Laboratories against Epidemics) je výzkumný projekt probíhající od 1. února 2023 do 31. ledna 2027, který si klade za cíl řešit rostoucí výskyty infekčních chorob prostřednictvím sjednoceného a koordinovaného přístupu.

Projekt vytváří silnou síť špičkových výzkumných ústavů a veřejných zdravotnických center po celé Evropě, aby poskytoval vědecké informace vysoké kvality v rekordním čase, podporující rozhodování při reakci na hrozby zdraví přesahující hranice. DURABLE se zaměřuje na diagnostiku, výzkum, připravenost a reakci a má za cíl vyvinout metody pro identifikaci hrozeb, integrovat a analyzovat data pro rozhodování v oblasti veřejného zdraví a provádět cílené studie pro sběr důkazů ve vztahu k výstrahám.

O projektu

Trvání projektu: 1/2/2023 – 31/1/2027 

Výskyty infekčních nemocí se zvyšují v důsledku mnoha místních a globálních interakcí, které narušují křehkou rovnováhu složitého ekosystému člověka-zvíře-prostředí. Zvýšená frekvence a složitost zdravotních hrozeb vyžaduje odlišnou, sjednocenou formu připravenosti a koordinovanou, rychlou, spolehlivou a efektivní reakci v případě nouze.

DURABLE je na míru přizpůsobené řešení pro tuto rozpoznanou potřebu - silná síť výzkumných ústavů a veřejných zdravotnických center světové úrovně po celé Evropě s vynikajícími výsledky v podpoře veřejného zdraví s globálním dosahem. Cílem DURABLE je poskytovat vědecké informace vysoké kvality rekordně rychle, aby podpořil rozhodování HERA při přípravě na a reakci na přeshraniční zdravotní hrozby a hodnotil dopad protiopatření.

DURABLE v číslech

DURABLE bude koordinovat globální spolupráci od detekce patogenů, evoluční analýzy a charakterizace hrozeb s přístupem One Health, po sběr a sdílení dat a informací pro optimální reakci na hrozbu. DURABLE je jedinečný multidisciplinární konsorcium s doplňkovými odbornými znalostmi, které uspokojí tuto výzvu a vytvoří produktivní interakce s HERA a dalšími zúčastněnými stranami.

Díky svým vynikajícím výsledkům a zkušenostem v oboru je konsorcium DURABLE kompetentní již od prvního dne. DURABLE vyvine a ověří plán rychlého nasazení klíčových protiopatření, otestuje odolnost sítě a zhodnotí klíčové aspekty svého nouzového režimu při simulaci nebo řešení identifikovaných hrozeb. Navíc se DURABLE zaměří na dlouhodobou udržitelnost prostřednictvím budování kapacit, školení nové generace výzkumníků a vytváření modulů pro přípravu na pandemie pro síť a nad rámec ní.

Více o projektu ZDE

Projekt DURABLE je spolufinancován Evropskou unií.​
 
Aktuality — Další články