Otevření nové laboratoře ELIBIO
Aktuality — 21.01.2021

Otevření nové laboratoře ELIBIO

Biologickou laboratoř projektu ELIBIO v laserovém centru ELI Beamlines slavnostně otevřeli 20. ledna 2021 Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy, Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd ČR a Michael Prouza, ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR.

Tato pokročilá laboratoř má přibližně 400 čtverečních metrů laboratorního prostoru a je výsledkem spolupráce mezi výzkumným centrem ELI Beamlines a Biotechnologickým ústavem AV ČR v centru BIOCEV v rámci společného projektu ELIBIO. Jeho cílem je prozkoumat nové oblasti věd o světle a optice a získávat průlomové poznatky v biologii, chemii a fyzice. Spolupráce již přinesla vynikající výsledky v oblasti biologické struktury, funkce a dynamiky s téměř 70 vědeckými publikacemi.

Biolab disponuje vybavením a technologiemi pro přípravu, manipulaci, testování a charakterizaci biologických a biomolekulárních vzorků před jejich finálním využitím na experimentálních koncových stanicích ELI Beamlines. Součástí biolabu je také duální femtosekundový laser, který vědcům umožňuje provádět nejmodernější metody ultrarychlé spektroskopie (femtosekundová stimulovaná Ramanova spektroskopie a tranzientní absorpční spektroskopie).

Současná pandemie a mimořádně rychlá vědecká reakce na vývoj vakcíny upozornily nejen na rizika šíření virových onemocnění v globálně propojeném světě, ale zároveň na potřebu pokročilých nástrojů pro podrobné sledování virů a jejich součástí. Aby ELI Beamlines posílilo svoje možnosti v této oblasti, byly předloženy plány na vybudování zařízení pro elektronovou mikroskopii v ELI Beamlines. Tím by se rozšířila jeho schopnost vidět biologické struktury na subcelulární úrovni a působit jako kritický zdroj při řešení globálních zdravotních hrozeb.

Mezi hlavní projekty, které právě v nové biolaboratoři probíhají nebo se připravují, patří:

  • Femtosekundová optická spektroskopie na chemických, biochemických a biomolekulárních vzorcích
  • Čištění vzorků proteinů a jejich následná krystalizace
  • Vývoj a testování nových metod systémů vstřikování aerosolových vzorků pro použití ve vakuových optických a vakuových ultrafialových koncových stanicích. Tyto systémy umožní nové metody výzkumu v oblasti atomové a molekulární fyziky a v koherentním difrakčním zobrazování biologických částic metodou koherentního zobrazování ultrakrátkými pulsy UV a rentgenového světla.

Zdroj: ELI Beamlines a Biotechnologický ústav AV ČR

Aktuality — Další články