Mohou mitochondrie exportovat proteiny do cytosolu? Zřejmě ano
Aktuality — 17.06.2021

Mohou mitochondrie exportovat proteiny do cytosolu? Zřejmě ano

Týmu Pavla Doležala z Přírodovědecké fakulty UK v centru BIOCEV se podařilo u několika linií eukaryot identifikovat mitochondriální dráhu odvozenou od bakteriálního sekreční systém typu II (T2SS). Tato dráha je známá pro schopnost přenášet sbalené proteiny a proteinové komplexy přes vnější bakteriální membránu. Výsledky otiskl časopis Nature Communications.

Obrázek: Hypotetická eukaryotická dráha zahrnující mitochondriální verzi dráhy T2SS (miT2SS). Protein kódovaný v jádře je importován do mitochondrie prostřednictvím TOM komplexu do mezimembránového prostoru, kde je modifikován přidáním prostetické skupiny. Po jeho složení se stává substrátem miT2SS, který ho ve složeném stavu exportuje do cytosolu. Několik z nově identifikovaných proteinů, které evolučně asociují s miT2SS mají peroxisomalní lokalizaci. Proto předpokládáme účast peroxisomů v této nově objevené dráze. OMM - vnější mitochondriální membrána, IMS - mezimembránový prostor, IMM - vnitřní mitochondriální membrána, MM - mitochondriální matrix

„Volně žijící i patogenní gramnegativní bakterie sekretují do svého okolí enzymy a toxiny. Jednou z hlavních drah této sekrece je T2SS, který vytlačuje proteiny přes vnější membránu skrze sekretinový pór polymerací pseudopilu," říká Pavel Doležal, hlavní autor publikace a dodává: „Genomické analýzy několika jednobuněčných linií eukaryot ukázaly na přítomnost čtyř klíčových podjednotek T2SS. Tyto čtyři podjednotky bakteriálního původu jsou doplněny dvaceti eukaryotickými proteiny, které vytvářejí unikátní systém pravděpodobně spojující funkci mitochondrií a peroxisomů."

Výchozí funkční charakterizace čtyř základních podjednotek naznačila přítomnost velkého póru ve vnější mitochondriální membráně, kterým jsou pravděpodobně z mezimembránového prostoru transportovány proteiny do cytosolu a dále do peroxisomů. Mitochondriální T2SS byla přítomna u posledního společného předka všech eukaryot a u většiny skupin ztracena nebo nahrazena jiným mechanismem.

„Další část projektu se proto zaměří zejména na identifikaci substrátů, které jsou z mitochondrií exportovány. Jejich funkce by mohla odhalit podstatu původní interakce mezi předkem mitochondrie a hostitelskou buňkou," shrnuje Pavel Doležal.

Odkaz na publikaci: ZDE

Aktuality — Další články