Kateřina Veselá získala Cenu Josefa Hlávky
Aktuality — 23.11.2022

Kateřina Veselá získala Cenu Josefa Hlávky

Ing. Kateřina Veselá z 1. lékařské fakulty UK v centru BIOCEV obdržela 16. listopadu 2022 Cenu Josefa Hlávky, kterou uděluje Nadace Nadání. Nejstarší česká nadace podporuje vynikající studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd ČR. Kateřina Veselá se zabývá studiem a designem nových protirakovinových léčiv z pohledu mediciální chemie.

Kateřina je studentkou doktorandského studijního programu Biochemie a patobiochemie. Výsledky její práce již byly publikovány v řadě prestižních časopisech a mají aktuálně 14 citačních ohlasů. Získala možnost stáže nadace Neuron na Univerzitě v Tel Avivu. Nadstandardně se věnuje svému studiu, kolegům v laboratoři Medicinální chemie i spolupráci v rámci mezinárodního vědeckého týmu.

Ve své vědecké práci se zabývá studiem a designem nových protirakovinových léčiv z pohledu mediciální chemie, jakožto nových molekulárních struktur s teranostickým efektem. Cílem je molekulární design a studium látek kombinujících jak cytostatický, tak migrastatický efekt a navržení nano drug delivery systému, který by cíleně dodával tyto léky do místa nádoru. Studentka navrhla velice originální molekulární systémy. Během své práce zavedla několik zcela nových laboratorních přístupů a metod pro analýzu molekulárních struktur. Ač je zatím v prvním ročníku, dosahuje úctyhodných výsledků, spolupracuje na některých vědeckých grantech, které je skupina Mediciální chemie řešitelem.

„Cítím hrdost a jsem nadšena, kolik výjimečných studentů Univerzity Karlovy dnes převzalo ocenění. I přes náročné covidové období nepolevili, ba právě naopak, uznání v podobě Cen Josefa Hlávky jim právem patří. Všem – dnes oceněným i těm, kteří mají první malé i velké úspěchy teprve před sebou – držím pěsti a upřímně jim přeji jen vše nejlepší. Aby se na své vysněné cestě neztratili a nenechali se zviklat případnými drobnými prohrami a neúspěchy. Jen ty je konec konců – jak my zkušenější a realitou ´otlučení´ už dobře víme – dokáží vyhecovat a přimět k pokračování v práci a dalším objevům. Věřím, že si budou ceny náležitě vážit a stane se pro ně podnětem k dalšímu úsilí ve prospěch naší vědy a vzdělanosti,“ pronesla ke „svým“ studentům mimo jiné docentka Markéta Martínková, prorektorka pro studijní záležitosti UK, která se slavnostního udílení Cen Josefa Hlávky.

Zdroj: Univerzita Karlova

Aktuality — Další články