Jan Brábek se stal laureátem Vědecké ceny Ligy proti rakovině
Aktuality — 29.03.2019

Jan Brábek se stal laureátem Vědecké ceny Ligy proti rakovině

Liga proti rakovině ocenila již podruhé Jana Brábka (PřF UK - BIOCEV) za významnou práci v oboru onkologie. Konkrétně za soubor prací v oblasti výzkumu invazivity nádorových buněk a definici kategorie migrastatik jako působků, které mají potenciál významně zlepšit prognózu solidních nádorů.

Rozhovor s Janem Brábkem vedla Pavla Vancová, redaktorka Zpravodaje Ligy proti rakovině:

Jak se liší migrastatická léčba od „běžné“ cytostatické léčby?

Je třeba zdůraznit, že migrastatická léčba se ještě nezačala používat, pracujeme ale ve spolupráci s medicinálními chemiky a klinickými onkology na tom, aby bylo možné začít migrastatickou léčbu používat v léčbě nádorových onemocnění co nejdříve. Jedná se o zcela nový přístup k léčbě nádorů, který jsme navrhli teprve v loňském roce. Migrastatická léčba se od cytostatické léčby způsobem i cílem léčby. Zatímco cílem cytostatické léčby je bránit růstu a dělení nádorových buněk, cílem migrastické léčby je bránit nádorovým buňkám v pohybu, lokální invazivitě a metastázování. Logicky se tedy k léčbě budou používat odlišné typy látek.

V čem je hlavní přínos migrastatické léčby?
Hlavním přínosem migrastatické léčby bude právě omezení nejnebezpečnější schopnosti nádorových buněk – jejich lokální invaze do okolí a metastázování. U většiny zhoubných pevných nádorů by to mohlo znamenat posun od fatální prognózy k lokalizovanému chronickému onemocnění. Kvalitativní výhody migrastatické léčby oproti standardním dosud používaným terapiím souvisejí s tím, že buňky při migrastické léčbě nemusí být vystavovány cytotoxickému stresu – jsou pouze „udržovány na místě“. Není tedy tak vysoký tlak rezistenci nádorových buněk, a i pokud rezistence na migrastatikům vznikne, neudělí buňce proliferační výhodu – nepovede k obohacení nebo dokonce převládnutí rezistentních buněk v nádoru.

Je to tedy nová strategie léčby pevných nádorů?
Ano, jedná se o zcela nový pilíř protinádorové terapie (vedle chirurgie, radioterapie, chemoterapie a imunoterapie) – jediný, který byl definován v České republice. Je třeba zdůraznit, že cílem není nahradit cytostatickou terapii, ale doplnit ji. Kombinace migrastatik s cytostatickými léky a dalšími způsoby terapie se vskutku jeví jako velmi slibný přístup pro léčbu metastázování. Interakce migrastatik s dalšími skupinami protinádorových léčiv nabízí velké příležitosti pro synergické zásahy proti nádorovým buňkám.

Je to nová kategorie protinádorových léčiv?
Ano, jedná se o úplně novou kategorii protinádorových léčiv. Za devadesát procent úmrtí u pevných nádorů je zodpovědná invazivita nádorových buněk a metastázování. V současné paletě protinádorových terapií však zcela chyběla specifická kategorie léků, cílících právě na invazivitu a metastázování. My jsme v loňské studii v časopise Trends in Cancer zavedli název „migrastatika“ pro látky inhibující všechny způsoby invazivity a metastázování nádorových buněk, abychom tyto látky odlišili od standardně používaných cytostatik, cílených hlavně na potlačení proliferace buněk. Kritické zhodnocení možnosti použití migrastatik je velmi důležité, jelikož v případě, že se osvědčí, může nasazení migrastatik do léčby znamenat průlom v léčbě pevných nádorů. Na tomto místě bychom rádi zdůraznili zásluhy všech vědců z oblasti biomedicíny, pracujících v oblastech migrace, invazivity a metastázování nádorových buněk, medicinálních chemiků i klinických onkologů, jejichž práce nám umožnila přijít s novým konceptem léčby pevných nádorů.

Prozradil byste čtenářům něco o sobě a o Vašich zálibách, čemu se rád věnujete ve volném čase?
Ve volném čase se nejraději věnuji rodině, máme se ženou dva syny ve věku 12 a 9 let. Rád čtu beletrii i naučnou literaturu, navštěvuji kulturní akce, hlavně koncerty a výstavy. Věnuji se dlouhodobě bojovým uměním a kondičně různým dalším sportům.

Web laboratoře Jana Brábka naleznete ZDE

Aktuality — Další články