Jak buněčná komunikace ovlivňuje lupénku
Aktuality — 12.04.2022

Jak buněčná komunikace ovlivňuje lupénku

Kolegium děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy každoročně vyhlašuje o ceny za excelentní publikaci. Nominovány jsou vždy práce, které byly dedikovány 1. LF UK, vyšly v časopise s impakt faktorem v prvním oborovém kvartilu podle Web of Science a jejichž prvním, korespondenčním nebo seniorním autorem je vědec z 1. LF UK.

Z hlediska pacientů a klinické praxe jde o výzkumy, které mají potenciál změnit medicínské myšlení i léčebné postupy. Nyní je možné na fakultním youtubovém kanále zhlédnout prezentace publikací, které byly oceněny na konci minulého roku, a to bezprostředně v podání jejich autorů, vynikajících lékařů a vědců 1. LF UK. Můžete se tak seznámit s aktuálními a zásadními poznatky z oblasti péče o diabetiky, novorozence nebo pacienty s lupénkou.

5. místo

Pro správnou regulaci imunity je nutná komunikace mezi buňkami imunitního systému. Jeden z hlavních způsobů je produkce cytokinů, které regulují aktivaci nebo inhibici buněčné odpovědi na patogeny a infekci. Buňky komunikují pomocí signálních molekul, z nichž hlavní roli hrají cytokiny. Například cytokin IL-17 je zásadní pro obranu proti kvasinkovým infekcím, ale hraje roli i ve vývoji psoriázy.

„Zajímalo nás, jakým způsobem tyto molekuly fungují, jakým způsobem dochází k aktivaci buněk a proč na konkrétní cytokin reagují tak, jak reagují. Objevili jsme nový regulační systém a popsali, jakým způsobem se zabraňuje příliš velké aktivaci imunitního systému a rozvoji autoimunitních onemocnění. V budoucnu by tento výzkum mohl mít terapeutické využití v podobě potencování nebo inhibování těchto molekul,“ vysvětluje doktor Peter Dráber z Biocevu 1. LF UK, seniorní autor článku.

Zdroj: 1. LF UK

Publikace: Dráberová H, Janusova S, Knížková D, Šemberová T, Přibíková M, Ujević A, Harant K, Knapkova S, Hrdinka M, Fanfani V, Stracquadanio G, Drobek A, Ruppova K, Stepanek O, Dráber P. Systematic analysis of the IL-17 receptor signalosome reveals a robust regulatory feedback loop. The EMBO Journal. 2020;39(17):e104202.

Aktuality — Další články