Farmaceutická společnost SANDOZ věnovala centru BIOCEV půl milionu korun na testování koronaviru
Tiskové zprávy — 26.05.2020

Farmaceutická společnost SANDOZ věnovala centru BIOCEV půl milionu korun na testování koronaviru

Finanční dar ve výši 500 000 korun je určen pro nákup testovacích sad pro detekci SARS-Cov-2, laboratorních plastik a přístrojů, pipet, chemikálií a enzymů. Dosud bylo v centru BIOCEV otestováno přes 3 000 vzorků z nemocnic i domovů pro seniory. Denní kapacita činí 320 vzorků.

Do velkokapacitního testování se přihlásilo přes sto dobrovolníků z řad zaměstnanců centra BIOCEV. Pomáhají s infekčním i neinfekčním materiálem, izolací a manipulací s RNA, metodou PCR, administrativou a logistikou. Na testování se podílejí především virologické laboratoře a výzkumné infrastruktury 1. lékařské fakulty UK a Přírodovědecké fakulty UK (pozn.: oficiální příjemce finanční podpory od společnosti SANDOZ), Biotechnologického ústavu AV ČR a Ústavu molekulární genetiky AV ČR.

„Finanční dar nás velmi potěšil. Pro zavedení testování jsme museli primárně použít vybavení a zásoby chemie a plastů z našich laboratoří. Samozřejmě potřebujeme tyto zásoby obnovit k použití pro naše výzkumné projekty, čemuž tento dar napomůže. Zároveň nám podpora umožní testovat pracovníky BIOCEV zdarma. Plošné otestování zaměstnanců před nástupem do laboratoří BIOCEV považuji, z epidemiologického hlediska, za důležité,“ prohlásila RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D., hlavní koordinátorka testování v centru BIOCEV.

„Jako farmaceutická společnost si v současné situaci plně uvědomujeme naše poslání a důležitost podpory aktivit, které pomáhají řešit naléhavé potřeby veřejného zdraví v souvislosti s pandemii COVID19. Součástí celé řady projektů, které realizujeme je i globální fond podpory zdravotnických a výzkumných pracovišť, které s pandemií COVID19 bojují. V České republice jsme se rozhodli připojit k několika klíčovým meziodvětvovým výzkumným a vývojovým iniciativám,“ říká Mgr. Jiří Hanzlík, ředitel společnosti Sandoz v České republice a dodává: „Laboratoře centra BIOCEV byly vybrány s cílem zvýšit úroveň testování COVID19 a přispět tím zároveň na výzkum validačních metod pro přímou nebo nepřímou detekci SARS-CoV2. Toto pracoviště je pro nás zárukou využití nejnovějších metod výzkumu, které jsou v současné době k dispozici, což umožní dostatečný screening populace v naší republice a pomůže zpomalit šíření nemoci COVID19.

SANDOZ Česká republika je obchodní společností, jež se zabývá mimo jiné prodejem humánních léčivých přípravků na území České republiky a je součástí skupiny Novartis. Více na www.sandoz.cz

Aktuality — Další články