ELIBIO
Aktuality — 19.01.2018

ELIBIO

Fyzikální ústav Akademie věd ČR společně s laserovým centrem ELI Beamlines zakončily rok 2016 velmi úspěšně. Ministerstvo školství, mládeže a sportu ČR schválilo a finančně podpořilo z Evropského fondu pro regionální rozvoj z výzvy Podpora excelentních výzkumných týmů (PO1) dva jejich výzkumné projekty. Jedním z nich je ELIBIO.

Cílem projektu ELIBIO (strukturní dynamika biomolekulárních systémů) bude prozkoumávat nové oblasti věd o světle a optice a získat průlomové poznatky v biologii, chemii a fyzice. V laserovém centru ELI Beamlines a v biomedicínském centru BIOCEV, které je partnerem projektu, a za podpory zahraničních partnerů vznikne interdisciplinární centrum excelence pro vědy o živé přírodě.

V rámci projektu chceme pochopit materiálové interakce fotonů v extrémně intenzivních rentgenových oblastech, kde lze očekávat nové fyzikální poznatky. Budeme zkoumat základní otázky ve fyzice fotoemisí a elektronové dynamiky v relativistickém režimu s rentgenovými paprsky. Nové poznatky ve studiu struktury, funkce a dynamiky buněk, organel a biomolekul umožní realizaci experimentů, které byly doposud neuskutečnitelné. Vyvineme nové metody a technologie, díky kterým nalezneme odpovědi na klíčové otázky v oblasti zdraví a nemocí.

Výzkumný tým ELIBIO tvoří zástupci dvou výzkumných center - ELI Beamlines a BIOCEV. Projektový tým povede prof. János Hajdú, který má za sebou bohatou profesní minulost. Pracoval jako profesor fotonových věd na Stanfordské univerzitě v USA, jako profesor molekulární biofyziky na univerzitě v Uppsale ve Švédsku nebo jako poradce ředitelů evropského XFEL v Německu.  

Vedoucí projektu: Janos Hajdu, janos.hajdu@eli-beams.eu

Aktuality — Další články