Členové Mezinárodní vědecké rady BTU AV ČR se sešli k hodnocení činnosti ústavu a možnosti jeho dalšího rozvoje
Služby — 23.06.2022

Centrum molekulární struktury

Členové Mezinárodní vědecké rady BTU AV ČR se sešli k hodnocení činnosti ústavu a možnosti jeho dalšího rozvoje

Cílem dvoudenního setkání 2. - 3. června 2022 bylo zhodnotit výsledky práce a plány další činnosti šesti výzkumných laboratoří, tj. poloviny Biotechnologického ústavu působícího v prostorách centra BIOCEV. Členové Mezinárodní vědecké rady BTÚ AV ČR (SAB) a dva externí členové Rady BTÚ se za tímto účelem sešli poprvé od založení SAB v roce 2021.

Reflexe práce BTÚ od špičkových vědeckých kapacit a dvou vynikajících českých vědců je mimořádně důležitá. Závěry hodnotícího panelu vedení analyzuje a po další diskuzi implementuje do činnosti ústavu. Hodnocení panelu se bude opakovat v pravidelných intervalech, a díky tomu bude možné sledovat a kvantifikovat pokrok výzkumných laboratoří ústavu.

Hodnocení laboratoří bylo rozdělené do dvou částí. První částí byla předem vypracovaná písemná zpráva o činnosti hodnocených laboratoří, která zahrnovala nejen dosažené výsledky za poslední čtyři roky, ale i plány do budoucna. Ve druhé části si vedoucí vybraných laboratoří připravili krátké prezentace; program pokračoval diskusí nad zprávou a prezentací a končil návštěvou laboratoře a rozhovory s jejími členy. V závěru jednání panelu jeho členové vždy připravili individuální zprávu pro každou laboratoř. Výsledky hodnocení všech vybraných laboratoří byly nakonec projednány s ředitelem BTÚ Bohdanem Schneiderem, který uvedl: „Jsem velmi hrdý na práci ústavu a její pozitivní reflexi vynikajícími odborníky z předních světových pracovišť. Celému hodnotícímu panelu děkuji za nezávislý a kritický pohled na ústav. Postřehy a návrhy plynoucí z hodnocení budou rozpracovány a postupně implementovány do každodenní práce ústavu.“

Všichni členové hodnotícího panelu konstatovali vysokou úroveň laboratoří i vedení ústavu po stránce vědecké i organizační. Dobře organizované a vybavené servisní a infrastrukturní laboratoře BTÚ i centra BIOCEV spolu se stabilizovanou finanční situací ústavu umožňuje produkovat excelentní vědecké výsledky.

Souhrnná zpráva hodnotícího panelu je dostupná ZDE

Aktuality