Slavnostní poklepání na základní kámen dnes oficiálně odstartovalo výstavbu centra BIOCEV (7.10.2013)

Za přítomnosti předsedy vlády ČR Jiřího Rusnoka dnes proběhlo slavnostní poklepání na základní kámen centra BIOCEV, které oficiálně započalo výstavbu nového vědeckého centra ve Vestci. Bezmála 25.500 m2 nových laboratoří a dalších pracovních prostor pojme v budoucnu na 600 zaměstnanců, z toho 450 vědeckých pracovníků včetně téměř dvou stovek studentů magisterských a doktorských programů 1. lékařské fakulty a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. BIOCEV letos v říjnu rovněž slaví rok od zahájení prvního výzkumného programu Funkční genomika, zbývající výzkumné programy byly postupně zahájeny v průběhu letošního léta.

Vestec, 7. října 2013 – „Důraz na vzdělání, vědu a výzkum je zásadní pro konkurenceschopnost, rozvoj a trvale udržitelný růst v našem regionu. Já osobně spatřuji silný a nevyužitý potenciál ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Zde máme stále velké rezervy. Centrum BIOCEV je jedním z významných projektů, který tyto rezervy odstraňuje,“ zahájil slavnostní akt předseda vlády ČR Jiří Rusnok.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Dalibor Štys při příležitosti slavnostního ceremoniálu uvedl: „Jedná se o poslední zahájenou stavbu velké infrastruktury z Programu Výzkum a vývoj pro inovace a také čtvrtou nejnákladnější. Některé infrastruktury již zahájily svou činnost v nových budovách a se špičkovým vybavením. Tím si Česká republika vybudovala náskok před ostatními zeměmi Evropské unie, a to i mnohými z těch starších členských států. Teď musí být naším cílem využít infrastruktury pro vynikající výzkum i vzdělávání špičkových studentů. Věřím, že BIOCEV, který je společnou aktivitou Univerzity Karlovy a ústavů Akademie věd, tuto příležitost výborně využije. Má k tomu podmínky lepší než většina ostatních infrastruktur.“

Projekt BIOCEV společně realizuje 7 partnerských institucí, šest výzkumných ústavů Akademie věd ČR a Univerzita Karlova v Praze reprezentovaná 1. lékařskou a Přírodovědeckou fakultou. „Velmi nás těší, že zakládáme tak prestižní a významný projekt. BIOCEV bude nepochybně velkým přínosem pro celou českou vědu a nejvýznamnějším projektem v ČR. Centrum velmi dobře využijeme v rámci našich doktorských i magisterských studijních programů. Navíc počítáme s tím, že díky centru BIOCEV se nově zaměříme i na experimentální biotechnologie a biomedicínu,“ uvedl Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy v Praze.

„Právě spolupráce Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy, dvou hlavních aktérů ve vědě a výzkumu v ČR, je zárukou úspěšného vybudování centra BIOCEV. Navíc budoucí velké zapojení studentů do výzkumu ukazuje na propojení výzkumu a výuky, což je základním předpokladem kvalitního vzdělávacího systému,“ zdůraznil při slavnostním aktu Vladimír Mareček, místopředseda AV ČR.

BIOCEV letos v říjnu zároveň slaví rok od zahájení prvního výzkumného programu Funkční genomika. Ačkoliv se nové centrum ve Vestci teprve staví, vědcům bylo umožněno zahájit výzkum prozatím na svých mateřských institucích. Výzkumná náplň programu Funkční genomika přilákala do Prahy řadu vědců z ciziny, např. z Kanady, Austrálie, Belgie, Německa, Indie, Bulharska i Slovenska. V rámci programu Funkční genomika a na něj napojené národní výzkumné infrastruktury České centrum pro fenogenomiku (CCP), se podařilo získat v průběhu prvního výzkumného roku mj. evropský grant v hodnotě 10 miliónů korun. Získané prostředky jsou využívány zčásti pro bezplatný přístup k technologiím, které CCP centrum nabízí, jako např. tvorba transgenních modelů nemocí či archivace myších kmenů, a částečně k výzkumu příčin onemocnění jako je metabolický syndrom, vrozená ztráta sluchu či kardiovaskulární dysfunkce, s možností případného navržení regenerativní genové terapie.

Další výzkumné programy BIOCEV byly zahájeny v průběhu letošního léta. Jedná se o čtyři výzkumné programy: Buněčná biologie a virologie, Strukturní biologie a proteinové inženýrství, Biomateriály a tkáňové inženýrství a Vývoj léčebných a diagnostických postupů. Ve všech výzkumných programech aktuálně pracuje na 280 zaměstnanců. Vědecký program BIOCEV je založen právě na vzájemných synergiích všech pěti výzkumných programů. Díky společným výzkumným projektům bude možné odhalit příčiny chorob, jako např. poruchy funkce jater a různých nádorových, neurologických a imunitních onemocnění a zaměřit se na personalizaci a individualizaci léčby, která je budoucností moderní medicíny. Spojení výzkumu v oblasti biomateriálů s výzkumem kmenových buněk pak povede ke konstrukci tkáňových náhrad jako např. srdečních chlopní a cévních náhrad, které budou pro organizmus přijatelnější a výrazně tak sníží nežádoucí důsledky léčby podávané po transplantacích.

V novém výzkumném centru ve Vestci budou vědeckým pracovníkům k dispozici i špičkové a výkonné přístroje, které budou sdruženy v jednotlivých servisních laboratořích, tzv. core facilitách. Tyto laboratoře se mají v budoucnu stát významnými národními centry vědecké spolupráce. Jedna ze vznikajících core facilit BIOCEVu „Centrum zobrazovacích metod“ je součástí dnes již úspěšné přihlášky na potenciální evropský zobrazovací uzel konsorcia EuroBioImaging. Síť zobrazovacích pracovišť Euro-BioImaging nabídne vědcům po celé Evropě otevřený přístup k širokému spektru inovativních zobrazovacích technologií, jež jsou využívány například pro výzkum nových diagnostik a výzkum léčby závažných chorob.

Tiskové zprávy — Další články