Zemřel Tomáš Bříza
Aktuality — 18.02.2021

Zemřel Tomáš Bříza

V pátek 12. února, v nedožitých 44 letech, zemřel náhle ing. Tomáš Bříza, PhD, oblíbený kolega, přítel a člověk mnoha nápadů, pro kterého slušnost a vstřícnost byly vždy samozřejmostí. Tomáš si udržel zanícení pro svou vědu – chemii.

Tomáš Bříza, rodák z Liberce, studoval v letech 1995 – 2000 Organickou chemii na VŠCHT v Praze pod vedením profesora Jaroslava Kvíčaly. Studium ukončil obhajobou diplomové práce „Synthesis of polyfluorinated cyclopentadienes“. V následném studiu doktorském v letech 2001 až 2005, rovněž na Fakultě chemické technologie VŠCHT, zůstal věrný fluorové chemii a PhD obhájil prací „Study of fluorophilic ligands for homogenous catalysis“. Svou kariéru začal jako vědecký pracovník na Ústavu analytické chemie VŠCHT v Praze v laboratoři profesora Vladimíra Krále. Následně v roce 2006 nastoupil jako vědecký pracovník na 1. lékařskou fakultu UK do skupiny profesora Pavla Martáska a poté do vědecké skupiny v rámci Centra excelence BIOCEV.

V letech 2004 až 2009 pracoval s přestávkami téměř rok a půl u vynikajícího chemika profesora Franze P. Schmidtchena v Chemickém ústavu Technické univerzity v Mnichově, s nímž nadále spolupracoval. V roce 2008 získal prestižní cenu Alfreda Bádera, která je udělována Českou společností chemickou jako odměna a uznání vědci za vynikající výsledky ve výzkumu v organické a  bioorganické chemii. Tuto cenu obdržel za svoji dlouhodobou práci v oblasti fluorovaných látek a nových typů cyaninových barviv. Byl autorem či spoluautorem více než 40 publikací, tvůrcem či spolutvůrcem 18 patentů a jednoho užitného vzoru. Od roku 1999 byl členem České chemické společnosti. Byl koordinátorem projektu OpVk PropMedChem („Propojení výzkumu a vzdělávání v oblasti medicinální chemie“) a řešitelem řady grantů.

Tomáš však nebyl jen skvělý vědec, byl také vynikající učitel a kolega, který uměl předat mnoho cenných zkušeností a rad. Při své práci v laboratoři byl pro své kolegy a studenty vlídným rádcem, mentorem i skvělým společníkem. Byl konzultantem několika diplomových a bakalářských prací studentů Ústavu analytické chemie VŠCHT Praha. V posledních letech si našel čas i na výuku chemie na Základní škole v Dolních Břežanech. Jeho hodiny kombinovaly teorii a velmi atraktivní experimenty. K jeho zálibám patřila práce se sklem. Byl se svými přáteli návrhářem a výrobcem originálních bouřkových skleniček – starého nástroje, který se používal v 18. století pro předpověď počasí. Měl rád manuální práci a doma měl dobře zařízenou dílnu. Vedle toho se také rád pohyboval v kuchyni, kde vařil netradiční pokrmy.

Tomáš Bříza byl nejen vzorem skvělého chemika, ale zároveň i přítelem a kolegou, na kterého nikdy nezapomeneme. Odchodem ing. Tomáše Břízy, PhD ztrácí 1. lékařská fakulta UK, VŠCHT Praha a celá vědecká chemická komunita výraznou osobnost a výjimečného člověka.

Čest jeho památce!

Aktuality — Další články