Vědci z BIOCEV vyvinuli a patentovali unikátní inhalační látku, která by mohla být účinná proti COVID-19 a jeho mutacím
Tiskové zprávy — 05.01.2023

Vědci z BIOCEV vyvinuli a patentovali unikátní inhalační látku, která by mohla být účinná proti COVID-19 a jeho mutacím

Tato látka by měla primárně být určena pro pacienty s těžkým průběhem onemocnění COVID-19 (SARS-CoV-2) nebo s dalšími vážnými respiračními nemocemi. Za jejím objevem stojí trojice vědců z Univerzity Karlovy a výzkumného centra BIOCEV – Karel Smetana, Jan Brábek a Milan Jakubek. Díky spolupráci s Fakultní Thomayerovou nemocnicí a společností Oxygen Biotech nyní probíhají klinická hodnocení i jednání se zahraničními partnery.

Účinná látka patří k jednoduchým molekulám pracujícím na principu blokace interleukinu-6 (IL-6), bílkovinné molekule zapojené do regulace imunitní reakce. IL-6 mimo jiné podporuje vznik a rozvoj zánětu.

Důležitost IL-6 pro zánět i nádorovou progresi již více než deset let studuje tým profesora Karla Smetany Jr. (1. LF UK – BIOCEV), v úzké spolupráci s týmem profesora Jana Brábka (PřF UK – BIOCEV), který přišel s nápadem použít tuto látku v boji proti onemocnění COVID-19.

„IL-6 je klíčový interleukin pro invazivitu nádorových buněk, ale také pro cytokinovou bouři u některých závažných virových infekcí, včetně covidu-19,“ uvedl prof. Jan Brábek s tím, že účinná látka by tedy měla bránit fatálním komplikacím COVID-19. „Jako akutnímu syndromu dechové tísně, se kterým souvisí většina úmrtí,“ dodal.

Milan Jakubek z Laboratoře medicinální chemie (1. LF UK – BIOCEV) posléze vytvořil novou rozpustnou formulaci, nutnou pro inhalační podání. To by mělo umožnit léčit přímo nejvíce zasažené plíce pacientů. Povedlo se mu to jako prvnímu vědci na světě — do té doby byla známa pouze pevná léková forma.

Původci patentu jsou vědečtí zástupci Přírodovědecké fakulty UK a 1. lékařské fakulty UK. Podle nich lze do budoucna uvažovat také o rozšíření působnosti látky do oblasti neurodegenerativních chorob (Parkinsonova, Alzheimerova choroba), některých neinfekčních difusních plicních procesů (progredující plicní fibrózy různého původu, sarkoidóza) či konkrétních druhů nádorů.

Foto: Podpis smlouvy o převodu patentu mezi společností Oxygen Biotech a Charles University Innovation Prague (CUIP). Vlevo zástupce společnosti Oxygen Biotech Tomáš Pacák, vpravo Otomar Sláma, předseda správní rady CUIP.

Profesorka Martina Koziar Vašáková z Pneumologické kliniky 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice předpokládá, že řada poškození plicní tkáně z různých příčin (viry, bakterie, toxické látky, léky) může vést k uniformnímu difusnímu poškození plic, obdobnému jako u COVID-19.

„Různé příčiny tedy mohou vést k obdobné nepřiměřené reakci imunitního systému a fatálním důsledkům pro plicní tkáň. Inhalační látka, která obecně tlumí tuto hyperreaktivitu imunitního systému, by tedy mohla pozitivně ovlivnit nejen fatálně se vyvíjející COVID-19, ale i ostatní plicní procesy vyvolané jinými infekcemi nebo fyzikálními či chemickými poškozeními,“ vysvětluje profesorka Koziar Vašáková.

Další vývoj ve spolupráci s BIOCEV a financování klinického hodnocení má na starosti biotechnologický start-up Oxygen Biotech. Koncem října se vědci z BIOCEV i zástupci společnosti zúčastnili mezinárodní odborné konference ve Spojených Arabských Emirátech. Výsledkem je řada jednání o potenciální spolupráci se zahraničními partnery.

„Trh v oblasti léků a vakcín proti onemocnění COVID-19 (SARS-CoV-2) v USA a Evropě je dobře saturován. Existují ale regiony, které v průběhu pandemie měly nedostatek léčivých přípravků, a to mělo tvrdý zdravotní i socio-ekonomický dopad na jejich obyvatele,” říká Jiří Nižňanský, spoluzakladatel společnosti Oxygen Biotech. Právě tyto regiony jsou ve středu zájmu naší společnosti.

„Zároveň objevujeme možnosti využití pro léčbu postcovidového syndromu, který dle WHO ohrožuje až 125 milionů lidí na světě. Kdybychom uspěli, můžeme nabídnout léčivý přípravek nejen pro těžké případy COVID-19, ale také pro léčbu následků tohoto onemocnění,” doplňuje Jiří Nižňanský.

Aktuality — Další články