PF 2022
Aktuality — 24.12.2021

PF 2022

Vážené kolegyně,
Vážení kolegové,

blíží se svátky, které jsou též příležitostí k setkáváním s našimi blízkými i vzdálenějšími příbuznými a přáteli. Přeji Vám prožití tohoto období v klidu a pohodě, abyste následně mohli úspěšně vykročit do nového roku 2022. Přeji Vám všem takový příští rok, abyste si na jeho konci mohli říci, že byl pro Vás i Vaše nejbližší šťastný a úspěšný.

Věřím, že v dnešní nelehké době poznamenané důsledky pandemie a nervozitou ve společnosti, je důležité vědět, že jsme součástí smysluplného projektu.

Odpočiňte si a naberte sil.

S pozdravem,

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.
Vědecký ředitel

Aktuality — Další články