Pavel Martásek získal pamětní medaili Vědecké rady UK
Aktuality — 19.12.2022

Pavel Martásek získal pamětní medaili Vědecké rady UK

Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. (1. LF UK) získal historickou medaili za zásluhy o rozvoj Univerzity Karlovy a významné celoživotní dílo v oboru biomedicíny a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově.

Profesor Pavel Martásek je profesorem Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a ředitelem Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy (BIOCEV).

Absolvoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze v roce 1978. V roce 1987 obhájil kandidátskou disertační práci a získal titul CSc. V letech 1991–1994 studoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity v Paříži, obor biochemie proteinů. Profesor Martásek má mnohaleté zkušenosti s výzkumem a jeho organizací ve významných výzkumných centrech ve Francii, Spojených státech amerických i Japonsku. Je členem řady českých i mezinárodních vědeckých orgánů a společností.

Profesor Martásek je mezinárodně uznávaným expertem v oblasti výzkumu plynných molekul a jejich role ve zdraví a nemoci, dále v oblasti normální a vychýlené syntézy a degradace červeného krevního barviva. Jeho hluboké znalosti metabolických drah, popis genů spojených s chorobami a studium normálních i patologických proteinů vedly ke spolupráci a primární účasti v řešení projektů na prestižních výzkumných institucích v zahraničí.

Zdroj: Univerzita Karlova

Aktuality — Další články