Návštěva držitele Nobelovy ceny profesora Gregga L. Semenzy v BIOCEV
Aktuality — 07.06.2023

Návštěva držitele Nobelovy ceny profesora Gregga L. Semenzy v BIOCEV

Během svého pobytu v České republice navštívil držitel Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství profesor Gregg L. Semenza Biotechnologický ústav v centru BIOCEV. Jednalo se o první návštěvu nobelisty v historii centra a jeho přednáška na téma "Hypoxia-inducible factors in Physiology and medicine" naplnila konferenční sál do posledního místa.

Jeho návštěva ČR pokračovala účastí na 57. konferenci European Society for Clinical Investigations, kde 7. 6. 2023 vystoupil s přednáškou pod názvem "Targeting Hypoxia-Inducible Factors for Cancer Therapy’" jako hlavní řečník. Na organizaci konference se významnou měrou podílela řada vědeckých pracovníků Biotechnologického ústavu, hlavním organizátorem byl profesor Jiří Neužil.

V obou přednáškách prof. Semenza hovořil o objevu, za který dostal v roce 2019 Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství, tedy o objevu transkripční regulace genu, ke které dochází při hypoxii. Popsal, jak buňky odpovídají na stresovou situaci zaviněnou nedostatkem kyslíku, což je častý jev v řadě patologií včetně nádorových onemocnění. Jeho objev je pro chápání buněčné biologie zcela průlomový a má velkou přidanou hodnotu ve formě klinické aplikace. V současné době je testována celá řada terapeutických přístupu, které jsou na něm založené. Za výjimečný přínos lékařským vědám, mu byl v průběhu jeho návštěvy udělen z rukou vědeckého ředitele centra BIOCEV prof. Pavla Martáska také čestný doktorát Univerzity Karlovy.

Přednášky prof. Semenzy byly na velmi vysoké úrovni a přednesené způsobem srozumitelným i těm, kteří nejsou specialisty v daném oboru. V rámci návštěvy centra BIOCEV prof. Semenza také natočil rozhovor pro Českou televizi a strávil zhruba hodinu času zajímavou a inspirativní diskusí s Ph.D. studenty Biotechnologického ústavu.

Zdroj: BTU AV ČR a UK

Aktuality — Další články