Modulátory estrogenového receptoru chrání ženu proti  covidu a dalším infekcím
Aktuality — 16.11.2021

Modulátory estrogenového receptoru chrání ženu proti covidu a dalším infekcím

Data z celého světa včetně České republiky ukazují vyšší mortalitu mužů než žen v souvislosti s covidem-19. Na základě těchto dat lze tedy vyslovit hypotézu, že estrogeny mají protektivní účinek proti závažnému průběhu onemocnění, které končí úmrtím.

Přehledový článek publikovaný v časopise International Journal of Molecular Sciences, na kterém se podílelo několik vědců z Anatomického ústavu 1. LF UK, Katedry buněčné biologie Přírodovědecké fakulty UK a centra BIOCEV, shrnuje dosavadní a přináší nové poznatky o potenciálním vlivu estrogenu a dalších modulátorů estrogenových receptorů na covid-19.

Modulátory estrogenového receptoru poskytují ochranu ženám při covidu i řadě jiných virových infekcí mechanismem, který je buď závislý, nebo nezávislý na estrogenovém receptoru: Aktivace receptoru vykazuje komplexní efekt na pacientův organismus, jako je vliv na kardiovaskulární, plicní nebo imunitní systém, včetně snížení produkce cytokinů zodpovědných za cytokinovou bouři. Účinek nezávislý na estrogenovém receptoru pak přímo zastavuje množení viru.

Zajímavé je, že schopnost interagovat s estrogenovým receptorem a mít anitcovidový efekt mají nejen přírodní hormony, ale také fytoestrogeny, a dokonce syntetické molekuly. Z tohoto pohledu mají modulátory estrogenového receptoru potenciál být zahrnuty do covidové léčby, uvádí přehledový článek, jehož prvním autorem je Ing. Nikita Abramenko z centra BIOCEV 1. LF UK.

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Ing. Nikita Abramenko

„Výše uvedené mechanismy se uplatňují minimálně u infekce SARS-CoV-2, SARS, MERS, virem Ebola a většinou patogenních flavivirů, jako je například západonilská horečka. Domnívám se, že uvedené mechanismy jsou vývojově dány a představují evoluční výhodu ženy ve fertilním věku jako nositelky života,“ připojuje korespondující autor prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc., z Anatomického ústavu 1. LF UK.

Jeho přednáška k tomuto tématu je od 1. listopadu k dispozici v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR na kanálu Youtube 1. LF UK - ZDE

Aktuality — Další články