RNDr. Tomáš Etrych, DSc.

RNDr. Tomáš Etrych, DSc.

vedoucí výzkumného programu Biomateriály a tkáňové inženýrství

Na Oddělení biomedicinálních polymerů v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. se dlouhodobě věnuje výzkumu nových vodorozpustných makromolekul, které jsou díky svým specifickým vlastnostem vhodné pro použití v medicíně.

Tyto makromolekuly lze využít jako nosiče léčiv umožňující dopravu a následnou aktivaci navázaného nízkomolekulárního léčiva výhradně v požadované části organizmu (např. přímo do nádoru). Díky své vyšší molární hmotnosti umožňují tyto makromolekuly významně prodloužit dobu cirkulace aktivní látky. Tyto pozitivní vlastnosti jsou uplatnitelné při léčbě chronických i akutních onemocnění. V poslední době se obdobné makromolekulární systémy studují také jako potenciální nosiče genové informace nebo jako tzv. “polymerní vakcíny”. V tomto případě může polymerní nosič posloužit jako nosič pro dlouhocirkulující vakcinační systém.

Nejvýznamnější výsledky

2018

Chytil P., Koziolová E., Etrych T., Ulbrich K. HPMA copolymer-drug conjugates with controlled tumor-specific drug release Macromolecular Bioscience. Roč. 18, č. 1 (2018), s. 1700209_1-1700209_15

Zaborova O., Filippov S., Chytil P., Kováčik L., Ulbrich K., Yaroslavov a. A., Etrych T. A novel approach to increase the stability of liposomal containers via in prep coating by poly[n-(2-hydroxypropyl)methacrylamide] with covalently attached cholesterol groups Macromolecular Chemistry and Physics. Roč. 2018, 2018, č. 1700508_1-1700508_5

Islam W., Fang J., Etrych T., Chytil P., Ulbrich K., Sakoguchi A., Kusakabe K., Maeda H. HPMA copolymer conjugate with pirarubicin: in vitro and ex vivo stability and drug release study International Journal of Pharmaceutics. Roč. 536, č. 1 (2018), s. 108-115

W. Islam, J. Fang, T.Etrych, P. Chytil, K. Ulbrich, A.Sakoguchi,K. Kusakabeb, H.  Maeda, HPMA copolymer conjugate with pirarubicin: In vitro and ex vivo stability and drug release study, International Journal of Pharmaceutics 536 (2018) 108-118

Islam W., Fang J., Etrych T., Chytil P., Ulbrich K., Sakoguchi A., Kusakabe K., Maeda H. HPMA copolymer conjugate with pirarubicin: in vitro and ex vivo stability and drug release study International Journal of Pharmaceutics. Roč. 536, č. 1 (2018), s. 108-115.

2017

Koziolová E., Chytil P., Etrych T., Janoušková O. Ability of polymer bound P-glycoprotein inhibitor ritonavir to overcome multidrug resistance in various resistant neuroblastoma cell lines Anti-Cancer Drugs. Roč. 28, č. 10 (2017), s. 1126-1130

Šírová M., Strohalm J., Chytil P., Lidický O., Říhová B., Etrych T. The structure of polymer carriers controls the efficacy of the experimental combination treatment of tumors with HPMA copolymer conjugates carrying doxorubicin and docetaxel Journal of Controlled Release. Roč. 246, 2017, s. 1-11

Koziolová E., Goel S., Chytil P., Janoušková O., Barnhart t. E., Cai W., Etrych T. A tumor-targeted polymer theranostics platform for positron emission tomography and fluorescence imaging Nanoscale. Roč. 9, č. 30 (2017), s. 10906-10918

M. Šírová, J. Strohalm, P. Chytil, O. Lidický, B. Říhová, T. Etrych, The structure of polymer carrier controls efficacy of combination treatment of experimental tumors with HPMA copolymer conjugates carrying doxorubicin and docetaxel, Journal of Controlled Release 246, (2017) 1-11.

2015

Chytil P., Koziolová E., Janoušková O., Kostka L., Ulbrich K., Etrych T. Synthesis and properties of star HPMA copolymer nanocarriers synthesised by RAFT polymerisation designed for selective anticancer drug delivery and imaging Macromolecular Bioscience. Roč. 15, č. 6 (2015), s. 839-850

Etrych T, Strohalm J, Sirova M, Tomalova B, Rossmann P, Rihova B, Ulbrich K, and Kovar M. High-molecular weight star conjugates containing docetaxel with high anti-tumor activity and low systemic toxicity in vivo. Polym. Chem. 2015, 6, 160-170.

2013

Sirova M, Kabesova M, Kovar L, Etrych T, Strohalm J, Ulbrich K, Rihova B. HPMA copolymer-bound doxorubicin induces immunogenic tumor cell death. Curr Med Chem. 2013;20(38):4815-26.

2012

Chytil P., Etrych T., Ulbrich K., Hydrolytically Degradable Polymer Micelles for Anticancer Drug Delivery to Solid Tumours, Macromolecular chemistry and physics 213 (2012) 858-867

Etrych T, Subr V, Strohalm J, Sírová M, Ríhová B, Ulbrich K. HPMA copolymer-doxorubicin conjugates: The effects of molecular weight and architecture on biodistribution and in vivo activity. J Control Release. 2012 Dec 28;164(3):346-54.

Hofman S., Vystrčilová L., Ulbrich K., Etrych T., Caysa H., Müller T., Mäder K., Dual Fluorescent HPMA Copolymers for Passive Tumour Targeting with pH-Sensitive Drug Release: Synthesis and Characterisation of Distribution and Tumour Accumulation in Mice by Noninvasive Multispectral Optical Imaging, Biomacromolecules 13 (2012) 652-663.

2011

Etrych T., Kovář L., Strohalm J., Chytil P., Říhová B., Ulbrich K., Biodegradable star HPMA polymer-drug conjugates: biodegradability, distribution and anti-tumour efficacy, J. Controlled Release 154, 241-248 (2011)

Etrych T., Kovář L., Strohalm J., Chytil P., Říhová B., Ulbrich K., Biodegradable star HPMA polymer-drug conjugates: biodegradability, distribution and anti-tumour efficacy, J. Controlled Release 154, 241-248 (2011).

2010

Etrych T., Šírová M., Starovoytova L., Říhová B., Ulbrich K., HPMA copolymer conjugates of paclitaxel and docetaxel with pH-controlled drug release, Mol. Pharmaceutics. 7 (NO. 4), 1015–1026 (2010)

Etrych T., Šírová M., Starovoytova L., Říhová B., Ulbrich K., HPMA copolymer conjugates of paclitaxel and docetaxel with pH-controlled drug release, Mol. Pharmaceutics. 7 (NO. 4), 1015–1026 (2010).