prof. Pavel Stopka, MSc., Ph.D.

prof. Pavel Stopka, MSc., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Vedoucí skupiny Lipokaliny v modulaci savčí reprodukce

Prof. Pavel Stopka strávil v postdoktorandské pozici pět let na Oxfordské Univerzitě, kde se zabýval chováním a evolucí chování savců. Své zkušenosti plně využil po svém návratu na katedru zoologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze, kde se zabývá komunikací mezi jedinci na molekulární úrovni. Profesor Stopka se zaměřuje na výzkum bílkovin z rodiny lipokalinů, které přenášejí nejrůznější signály ven z těla, a na chemosenzorické receptory, kterými příjemci takové signály rozeznají a zapnou či vypnou konkrétní fyziologické mechanismy (např. reprodukci a reprodukční chování). Prof. Stopka je hlavním organizátorem každoroční konference zaměřené na funkční genomiku – „The Central Euroepan Meeting on genes, gene expression, and behaviour“.

Pavel Stopka se bude významně podílet na jednom z pěti klíčových výzkumných programů projektu BIOCEV (Výzkumný program 1 – Funkční genomika). Cílem jeho výzkumu je rekonstrukce funkce a evoluce lipokalinů a chemosenzorických receptorů u hlodavců, či z nich odvozených linií. Lipokaliny patří mezi běžné transportery malých těkavých molekul, a přestože jsou sekvenčně velmi rozdílné, jejich typická konformace (tzv. beta barel) je neobyčejně konzervativní. Různé druhy hlodavců proto používají různé lipokaliny, což naznačuje, že v evoluci nedocházelo k cílené podpoře konkrétních genů, ale k podpoře konkrétní konformace. K dalším významným výsledkům doc. Stopky patří zjištění, že hlodavci zapínají či vypínají expresi genů pro lipokaliny v závislosti na konkrétním sociálním a ekologickém kontextu. V prostředí bez samic sníží samci expresi těchto genů na minimum, zatímco ve vyváženém prostředí se samicemi tyto geny zapínají. Následně pomocí ligandů, které lipokaliny vynášejí z těla, zrychlí reprodukční fyziologii samic tak, že se urychlí nástup receptivní fáze a ovulace.

Nejvýznamnější výsledky

2017

Dong, L. F., Kovarova, J., Bajzikova, M., Bezawork-Geleta, A., Svec, D., Endaya, B., Sachaphibulkij, K., Coelho, A. R., Sebkova, N., Ruzickova, A., Tan, A. S., Kluckova, K., Judasova, K., Zamecnikova, K., Rychtarcikova, Z., Gopalan, V., Sobol, M., Yan, B., Pattnaik, B., Bhatraju, N., Truksa, J., Stopka, P., Hozak, P., Lam, A., Sedlacek, R., Oliveira, P. J., Kubista, M., Agrawal, A., Dvorakova-Hortova, K., Rohlena, J., Berridge, M. V., Neuzil, J. Horizontal transfer of whole mitochondria restores tumorigenic potential in mitochondrial DNA-deficient cancer cells. eLife, 6:e22187, 2017. doi: 10.7554/eLife.22187. ISSN 2050-084X.

2016

Jankovicova, J., Frolikova, M., Sebkova, N., Simon, M., Cupperova, P., Lipcseyova, D., Michalkova, K., Horovska, L., Sedlacek, R., Stopka, P., Antalikova, J., Dvorakova-Hortova, K. Characterization of tetraspanin protein CD81 in mouse spermatozoa and bovine gametes. Reproduction, 152: 785-793, 2016. doi: 10.1530/REP-16-0304. ISSN 1470-1626.

2014

Dvorakova-Hortova, K., Sidlova, A., Ded, L., Hladovcova, D., Vieweg, M., Weidner, W., Steger, K., Stopka, P., Paradowska-Dogan, A. Toxoplasma gondii decreases the reproductive fitness in mice. PLoS ONE, 9(6): e96770, 2014. doi: 10.1371/journal.pone.0096770. ISSN 1932-6203.

2013

Sandera M., Albrecht T., Stopka P.: Variation in Apical Hook Length Reflects the Intensity of Sperm Competition in Murine Rodents. PLoS One. 2013 Jul 3;8(7):e68427.
doi: 10.1371/journal.pone.0068427