Zde se nacházíte: Biocev / Spolupráce / Akademická spolupráce

Akademická spolupráce

Realizace projektů OP VaVpI v České republice otevírá mnoho možností spolupráce mezi vědecko-výzkumnými projekty, obvykle zastupovanými jednotlivými univerzitami či výzkumnými ústavy. Vzájemná spolupráce povede k vytváření dalšího inovativního prostředí a často také k úspoře nákladů.

V roce 2013 uzavřel BIOCEV Memorandum o spolupráci s Ekonomickou fakultou Technické univerzity v Liberci.