Zde se nacházíte: Biocev / O projektu / Projekt v číslech

Projekt v číslech

Registrační číslo projektu: CZ.1.05/1.1.00/02.0109

Název projektu: Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV)*

*BIOCEV je oficiální, iniciálovou zkratkou projektu

Jak byl projekt financován?

Hlavním zdrojem finančních prostředků na vybudování centra byl Evropský fond regionálního rozvoje, ze kterého byly prostředky poskytnuty prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, z Prioritní osy 1– Evropská centra excelence.

Kolik projekt stál?

Celkové  výdaje na projekt BIOCEV z dotačních zdrojů byly přibližně 2,3 mld. Kč. Dotace z evropských fondů činí 1 959 323 236,85 Kč, ze státního rozpočtu ČR byl obdržen příspěvek ve výši 345 762 924,15 Kč.

Kolik má centrum BIOCEV zaměstanců?

V centru by mělo být v plném provozu zaměstnáno až 600 osob, vědeckých i nevědeckých pracovníků.

Kolik pracovních příležitostí nabídne centrum BIOCEV pro studenty?

Centrum by mělo zaměstnávat až 200 studentů.

Jak je centrum velké?

Celková podlahová plocha centra činí cca 25,5 tis. m2. Centrum se nachází na pozemku o rozloze 5,5 ha, tedy přibližně jako 12 fotbalových hřišť.