PF 2023
Aktuality — 22.12.2022

PF 2023

Vážené kolegyně,
Vážení kolegové,

blíží se svátky, v jejichž průběhu se budeme setkávat s našimi příbuznými a přáteli. Přeji Vám prožití tohoto období v klidu a pohodě a aby následně vykročení do nového roku 2023 bylo úspěšné.

Věřím, že v dnešní nelehké době je důležité si zachovat víru v budoucí dobré časy.

Odpočiňte si proto a naberte síly. Snad i vědomí, že jsme součástí významného a smysluplného projektu, přispěje k vnitřní pohodě a klidu.

S pozdravem

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.
Vědecký ředitel

Tiskové zprávy — Další články