Kateřina Rohlenová získala EMBO Installation Grant
Aktuality — 19.01.2022

Kateřina Rohlenová získala EMBO Installation Grant

V letošním roce získalo EMBO Installation Grant šest vedoucích vědeckých skupin. Jedním z nich, a jediná v Česku, je Kateřina Rohlenová z Biotechnologického ústavu AV ČR v centru BIOCEV, která je od letošního roku také držitelkou prestižního ERC grantu.

„Jsme potěšeni, že můžeme přivítat tyto talentované vědce,“ říká ředitelka EMBO Fiona Watt. „EMBO podporuje excelenci v biologických vědách po celé Evropě i mimo ni.

Každý vedoucí skupiny dostává 50 000 eur ročně po dobu tří až pěti let a může také žádat o další granty až do výše 10 000 eur ročně. Mezi další výhody patří přístup ke školicím kurzům, a přístrojovému vybavení v Evropské laboratoři molekulární biologie (EMBL) v Heidelbergu v Německu. Příjemci grantu se stanou součástí EMBO Young Investigator Network, která se skládá z EMBO Young Investigators, Global Investigators a Installation Grantees.

Pro výzkum K. Rohlenové je spolupráce, např. s klinickými vědci, nesmírně důležitá. Jako postdoktorandka ve velké laboratoři v Belgii si již vybudovala síť kontaktů po celé Evropě, a plánuje ji dále rozvíjet. „EMBO Installation Grant mi dává příležitost stát se součástí komunity,“ vysvětluje. "Nejvíce oceňuji možnost rozšířit si kontakty: mít kolem sebe lidi, kteří dělají skvělou vědu, se kterými budu mít příležitost diskutovat náš výzkum."

Kateřina Rohlenová absolvovala Ph.D. studium u prof. Jiřího Neužila na BTÚ AV ČR v centru BIOCEV, kde se zaměřila na metabolismus buněk rakoviny prsu. Charakterizovala mechanismus účinku protirakovinné sloučeniny MitoTam zaměřené na mitochondrie, která nedávno prošla úspěšnou klinickou studií.

Během postdoktorandské stáže v laboratoři prof. P. Carmelieta (VIB - Center for Cancer Biology, KU Leuven) v Belgii, se zaměřila na endoteliální buňky, které tvoří výstelku cévní stěny a zajišťují tak prokrvení nádoru. Charakterizovala nádorový endotel pomocí technologií umožňujících rozlišení na úrovni jednotlivých buněk a identifikovala nové molekulární přístupy k cílení abnormálních cév nádoru. Její práce byla oceněna cenou Wernera Risaua udělovanou Německou společností pro buněčnou biologii za vynikající studie v oblasti endoteliální biologie.

V roce 2020 se Kateřina vrátila do České republiky, aby založila novou výzkumnou skupinu Laboratoř buněčného metabolismu v BTÚ v BIOCEV. Se svým týmem se snaží prozkoumat metabolickou komunikaci v nádorech, aby identifikovala nové metabolické protirakovinné strategie.

O EMBO

EMBO je organizace sdružující více než 1 800 předních výzkumných pracovníků, která podporuje excelenci v biologických vědách v Evropě i mimo ni. Hlavními cíli organizace je podporovat talentované výzkumníky ve všech fázích jejich kariéry, stimulovat výměnu vědeckých informací a pomáhat budovat výzkumné prostředí, kde vědci mohou dosahovat nejlepších výsledků.

EMBO pomáhá mladým vědcům rozvíjet jejich výzkum, zvyšovat jejich mezinárodní reputaci a mobilitu. Kurzy, workshopy, konference a vědecké časopisy šíří nejnovější výzkum a nabízejí školení v pokročilých technikách pro udržení excelence ve výzkumné praxi. EMBO pomáhá utvářet politiku vědy a výzkumu tím, že hledá podněty a zpětnou vazbu od vědecké komunity a pozorně sleduje nové trendy v evropské vědě. Více informací: www.embo.org

Tiskové zprávy — Další články