Komerční spolupráce

Komerční spolupráce

Jedním z pilířů centra BIOCEV je přenos výsledků základního výzkumu do praxe. Nově vybudovaná znalostní základna, spojená v centru BIOCEV s unikátní infrastrukturou, poskytuje biotechnologickým společnostem jedinečné možnosti spolupráce formou smluvního výzkumu a školení zaměstnanců v pokročilých biotechnologických metodách.

BIOCEV otevírá široké možnosti ke spolupráci s komerční sférou jak v oblasti farmaceutického výzkumu, návrhů nových léků a jejich formulací, tak v oblasti testování účinnosti nových látek ve specificky navozených modelových situacích. Je zde prostor pro návrh nových diagnostických postupů v léčbě řady společensky závažných onemocnění, hledání prvotních indikátorů choroby, příprava nanoformulací důležitých potravinových doplňků a celá řada dalších aktivit.