Komerční spolupráce

Komerční spolupráce

Jedním z pilířů centra BIOCEV je přenos výsledků základního výzkumu do praxe. Nově vybudovaná znalostní základna, spojená v BIOCEVu s unikátní infrastrukturou, poskytne biotechnologickým společnostem jedinečné možnosti spolupráce formou kontrahovaného výzkumu a školení zaměstnanců v pokročilých biotechnologických metodách.

Vytvářením duševního vlastnictví a podporou vzniku start-up a spin-off biotechnologicky orientovaných firem bude BIOCEV katalyzovat vznik sektoru pokročilého biotechnologického průmyslu v České republice. V těsném sousedství plánovaného centra má své sídlo několik biotechnologických firem (např. EXBIO, Vidia atd.), se kterými projektový tým BIOCEV navázal kontakty a získal příslib další spolupráce. Koncentrace biotechnologických firem, právě vznikající centrum BIOCEV a několik dalších projektů financovaných z národních či evropských zdrojů vznikajících v lokalitě ve Vestci, posílí blízkou spolupráci aplikační a akademické sféry.

Svou podporu a zájem o realizaci projektu vyjádřila rovněž asociace biotechnologických společností České republiky CzechBio, z.s.p.o., která sdružuje 29 biotechnologických společností a akademických institucí. Cílem sdružení je zrychlení a usnadnění vývoje a posílení komerční aktivity biotechnologických organizací napříč Českou republikou a zintenzivnění komunikace mezi všemi klíčovými hráči v biotechnologiích v České republice. Tím je myšlena nejen komunikace mezi komerčními partnery, ale i podpora spolupráce mezi komerční oblastí a akademickou sférou.