Centrum výzkumu patogenity a virulence parazitů

Centrum výzkumu patogenity a virulence parazitů

prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.

prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D. — Vedoucí projektu

O nás

Náplní projektu je výzkum virulenčních faktorů významných parazitů člověka a hospodářských zvířat s cílem využít jejich potenciál pro vývoj nových terapeutických a diagnostických postupů. Projekt navazuje na velmi úspěšné VaV aktivity v parazitologii a propojuje úsilí excelentních vědeckých skupin Univerzity Karlovy v Praze (BIOCEV, Přírodovědecká fakulta), Biologického centra AV ČR a Ostravské univerzity v Ostravě.

 

OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU

 

Projekt řeší nedostatek vhodných prostředků k léčbě závažných infekcí působenými parazity. Používané léky jsou mnohdy toxické a proti řadě z nich došlo ke vzniku rezistence, přičemž neexistuje alternativní léčba. Významným problémem jsou také přenašeči infekcí, jako jsou klíšťata a flebotomové.

Organizačně-ekonomické problémy, které projekt řeší, zahrnují typické nedostatky výzkumu v ČR:

  • roztříštěnost výzkumných aktivit
  • absence některých důležitých moderních přístrojů
  • nedostatečná komunikace mezi základním výzkumem a aplikační sférou
  • omezené zapojení do mezinárodních projektů a spoluprací

Hlavní cíl výzkumného programu je získat nové originální výsledky na vysoké mezinárodní úrovni orientované na odhalení virulenčních faktorů významných parazitů člověka a hospodářských zvířat a zjistit jejich potenciál pro vývoj nových terapeutických a diagnostických postupů. Navrhované výzkumné aktivity projektu jsou začleněny do programu: "Virulenční faktory parazitů jako cíle pro vývoj nových antiparazitárních postupů" a logicky strukturovány do pěti subprogramů. Získané poznatky budou sloužit pro vývoj nových terapeutik a diagnostických postupů. Výsledky výzkumu budou publikovány v renomovaných vědeckých časopisech, případně patentovány.

Dílčí cíle

  • doplnění chybějících špičkových přístrojů a vybavení žadatele a partnerů, dobudování výzkumné infrastruktury na PřF UK a vybudování nové laboratoře zaměřené na rané fáze evaluace antiparazitárních cílů (Drug Discovery), která bude pomáhat k překlenutí mezery mezi základním výzkumem a aplikační sférou
  • posílení spolupráce s předními zahraničními institucemi
  • posílení účasti v mezinárodních výzkumných projektech a grantových soutěžích
  • zapojení předních zahraničních výzkumníků do výzkumného týmu

Aktuality

Publikace

2021

Rout S., Oeljeklaus S., Makki A., Tachezy J., Warscheid B., Schneider A. Determinism and contingencies shaped the evolution of mitochondrial protein import. Proceedings of the National Academy of Sciences Feb 2021, 118 (6) e2017774118; DOI: 10.1073/pnas.2017774118

Hierro-Yap C., Šubrtová K., Gahura O., Panicucci B., Dewar C., Chinopoulos Ch., Schnaufer A., Zíková A. Bioenergetic consequences of FoF1–ATP synthase/ATPase deficiency in two life cycle stages of Trypanosoma brucei, Journal of Biological Chemistry, Volume 296, 2021 , ISSN 0021-9258, https://doi.org/10.1016/j.jbc.2021.100357.

Procházková M., Füzik T., Grybchuk D., Luca Falginell F., Podešvová L., Yurchenko V., Vácha R., Plevka P. Capsid structure of Leishmania RNA Virus 1. Journal of Virology. Jan 2021, 95 (3) e01957-20, doi:10.1128/JVI.01957-20

Čermáková, P., Maďarová, A., Baráth, P., Bellová, J., Yurchenko, V., & Horváth, A. (2021). Differences in mitochondrial NADH dehydrogenase activities in trypanosomatids. Parasitology, 1-10. doi:10.1017/S0031182020002425

Gahura O., Hierro Yap C., Zíková A. (2021). Redesigned and reversed: architectural and functional oddities of the trypanosomal ATP synthase. Parasitology. 8:1-41

Tobiasson V., Gahura O., Aibara S., Baradaran R., Zíková A., Amunts A. (2021). Interconnected assembly factors regulate the biogenesis of mitoribosomal large subunit. EMBO J.

Opperdoes F. R., Butenko A., Zakharova A., Gerasimov E. S., Zimmer S. L., Lukeš J., & Yurchenko V. (2021). The remarkable metabolism of Vickermania ingenoplastis: Genomic predictions. Pathogens, 10(1), 68. https://doi.org/10.3390/pathogens10010068

Butenko A., Hammond M., Field M. C., Ginger M. L., Yurchenko V., & Lukeš J. (2021). Reductionist pathways for parasitism in Euglenozoans? Expanded datasets provide new insights. Trends in parasitology, 37(2), 100–116. https://doi.org/10.1016/j.pt.2020.10.001

Mahmood S., Sima R., Urbanova V., Trentelman J. J. A., Krezdorn N., Winter P., Kopacek P., Hovius J. W., Hajdusek O. (2021). Identification of tick Ixodes ricinus midgut genes differentially expressed during the transmission of Borrelia afzelii spirochetes using a transcriptomic approach. Front Immunol. 11:612412. doi: 10.3389/fimmu.2020.612412.

Kozelková T., Doležel D., Grunclová L., Kučera M., Perner J., Kopáček P. (2021) Functional characterization of the insulin signaling pathway in the hard tick Ixodes ricinus. Ticks and Tick-borne Diseases 12 101694, https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2021.101694

Klouwens M. J., Trentelman J. J., Ersoz J. I., Nieves Marques Porto F., Sima R., Hajdusek O., Thakur M., Pal U., Hovius J. W. (2021) Investigating BB0405 as a novel Borrelia afzelii vaccination candidate in Lyme borreliosis. Sci Rep. 11(1):4775. doi: 10.1038/s41598-021-84130-y.

Dorrah M., Bensaoud C., Mohamed A. A., Sojka D., Bassal T. T. M., Kotsyfakis M. (2021) Comparison of the hemolysis machinery in two evolutionarily distant blood-feeding arthropod vectors of human diseases. PLoS Negl Trop Dis 15(2): e0009151. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0009151

Ahmad P., Bensaoud C., Mekki I., Rehman M. U., Kotsyfakis M. (2021). Long non-coding RNAs and their potential roles in the vector-host-pathogen triad. Life (Basel) 11(1):56. doi: 10.3390/life11010056.

Kotabova E., Malych R., Pierella Karlusich J. J., Kazamia E., Eichner M., Mach J., Lesuisse E., Bowler C., Prášil O., Sutak R. Complex response of the chlorarachniophyte Bigelowiella natans to iron availability. mSystems. 2021

Füssy Z., Vinopalová M., Treitli S. C., Pánek T., Smejkalová P., Čepička I., Doležal P., Hampl V. Retortamonads from vertebrate hosts share features of anaerobic metabolism and pre-adaptations to parasitism with diplomonads. Parasitol Int. 2021 Feb 21;82:102308. doi: 10.1016/j.parint.2021.102308.

2020

Žihala D., Salamonová J., Eliáš M. Evolution of the genetic code in the mitochondria of Labyrinthulea (Stramenopiles), Molecular Phylogenetics and Evolution, Volume 152, 2020, ISSN 1055-7903, https://doi.org/10.1016/j.ympev.2020.106908

Ravoitytė B., Lukša J., Yurchenko V., Serva S., Servienė E. Saccharomyces paradoxus transcriptional alterations in cells of distinct phenotype and viral dsRNA content. Microorganisms 2020, 8, 1902. https://doi.org/10.3390/microorganisms8121902

Kostygov A.Y., Frolov A.O., Malysheva M.N. et al. Vickermania gen. nov., trypanosomatids that use two joined flagella to resist midgut peristaltic flow within the fly host. BMC Biol 18, 187 (2020). https://doi.org/10.1186/s12915-020-00916-y

Durante I. M., Butenko A., Rašková V., Charyyeva A., Svobodová M., Yurchenko V., Hashimi H., Lukeš J. Large-scale phylogenetic analysis of trypanosomatid adenylate cyclases reveals associations with extracellular lifestyle and host–pathogen interplay. Genome Biology and Evolution, Volume 12, Issue 12, December 2020, Pages 2403–2416, https://doi.org/10.1093/gbe/evaa226

Perner J., Helm D., Haberkant P. et al. The central role of salivary metalloproteases in host acquired resistance to tick feeding. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 10, 703 (2020). https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fcimb.2020.563349

Salomaki E.D., Eme L., Brown M.W. et al. Releasing uncurated datasets is essential for reproducible phylogenomics. Nat Ecol Evol 4, 1435–1437 (2020). https://doi.org/10.1038/s41559-020-01296-w

Miroslav Oborník. Photoparasitism as an intermediate state in the evolution of apicomlexan parasites. Trends in Parasitology. Volume 36, Issue 9. September 2020. Pages 727-734. https://doi.org/10.1016/j.pt.2020.06.002

Joseph T Smith Jr, Eva Doleželová, Brianna Tylec, Jonathan E Bard, Runpu Chen, Yijun Sun, Alena Zíková, Laurie K Read. Developmental regulation of edited CYb COIII mitochondrial mRNAs is achieved by distinct mechanisms in Trypanosoma brucei. Nucleic Acids Reasearch. Volume 48, Issue 15. 04 September 2020. Pages 8704–8723. https://doi.org/10.1093/nar/gkaa641

Serricchio M., Hierro-Yap C., Schädeli D., Ben Hamidane H., Hemphill A., Graumann J., Zíková A., Bütikofer P. (2020). Depletion of cardiolipin induces major changes in energy metabolism in Trypanosoma brucei bloodstream forms. FASEB J. 35:e21176.

Trentelman J. J. A., Sima R., Krezdorn N., Tomás-Cortázar J., Barriales D., Takumi K., Butler J. M., Sprong H., Klouwens M. J., Urbanova V., Mahmood S., Winter P., Kopacek P., Anguita J., Hajdusek O., Hovius J. W. (2020). A combined transcriptomic approach to identify candidates for an anti-tick vaccine blocking B. afzelii transmission. Sci Rep. 10 (1):20061. doi: 10.1038/s41598-020-76268-y.

Aounallah H., Bensaoud C., M'ghirbi Y., Faria F., Chmelar J. I., Kotsyfakis M. (2020). Tick salivary compounds for targeted immunomodulatory therapy. Front Immunol.11:583845. doi: 10.3389/fimmu.2020.583845.

Lhotská Z., Jirků M., Hložková O., Brožová K., Jirsová D., Stensvold C. R., Kolísko M., Jirků Pomajbíková K. (2020) A study on the prevalence and subtype diversity of the intestinal protist Blastocystis sp. in a gut-healthy human population in the Czech Republic. Front Cell Infect Microbiol. 10:544335. doi: 10.3389/fcimb.2020.544335.

Kolisko M., Flegontova O., Karnkowska A., Lax G., Maritz J. M., Pánek T., Táborský P., Carlton J. M., Čepička I., Horák A., Lukeš J., Simpson A. G. B., Tai V. (2020) EukRef-excavates: seven curated SSU ribosomal RNA gene databases. Database 2020:baaa080. doi: 10.1093/database/baaa080.

Grechnikova M., Ženíšková K., Malych R., Mach J., Sutak R. Copper detoxification machinery of the brain-eating amoeba Naegleria fowleri involves copper-translocating ATPase and the antioxidant system. Int J Parasitol Drugs Drug Resist. 2020

Sutak R., Camadro J. M., Lesuisse E. Iron uptake mechanisms in marine phytoplankton. Front Microbiol. 2020

Füssy Z., Záhonová K., Tomčala A., Krajčovič J., Yurchenko V., Oborník M., Eliáš M. The cryptic plastid of Euglena longa defines a new type of nonphotosynthetic plastid organelle. mSphere. 2020 Oct 21;5(5):e00675-20. doi: 10.1128/mSphere.00675-20. PMID: 33087518; PMCID: PMC7580956.

Tomečková L., Tomčala A., Oborník M., Hampl V. The lipid composition of Euglena gracilis middle plastid membrane resembles that of primary plastid envelopes. Plant Physiol. 2020 Dec;184(4):2052-2063. doi: 10.1104/pp.20.00505. Epub 2020 Oct 2. PMID: 33008834; PMCID: PMC7723114.

Sumova P., Polanska N., Lestinova T., Spitzova T., Kalouskova B., Vanek O., Volf P., Rohousova I. (2020) Phlebotomus perniciosus recombinant salivary proteins polarize murine macrophages toward the anti-inflammatory phenotype. FRONTIERS IN CELLULAR AND INFECTION MICROBIOLOGY 10: Article Number 427.

Nacif-Pimenta R., Pinto L. C., Volfova V., Volf P., Pimenta P. F. P., Secundino N. F. C. (2020) Conserved and distinct morphological aspects of the salivary glands of sand fly vectors of leishmaniasis: an anatomical and ultrastructural study. PARASITES & VECTORS 13: Article Number 441.

Kniha E., Dvorak V., Halada P., Milchram M., Obwaller A. G., Kuhls K., Schlegel S., Kohsler M., Poeppl W., Bakran-Lebl K., Fuehrer H. P., Volfova V., Mooseder G., Ivovic V., Volf P., Walochnik J. (2020) Integrative approach to Phlebotomus mascittii Grassi, 1908: First record in Vienna with new morphological and molecular insights. PATHOGENS 9: Article Number 1032.

Halliday C., Yanas R., Catta-Preta C. M. C., Moreira-Leite F., Myskova J., Pruzinova K., Volf P., Mottram J., Sunter J. D. (2020) Role for the flagellum attachment zone in Leishmania anterior cell tip morphogenesis. PLOS PATHOGENS 16: e 1008494.

Dvorak V., Tsirigotakis N., Pavlou C., Dokianakis E., Akhoundi M., Halada P., Volf P., Depaquit J., Antoniou M. (2020) Sand fly fauna of Crete and the description of Phlebotomus (Adlerius) creticus n. sp. (Diptera: Psychodidae). PARASITES & VECTORS 13: Article Number 547.

Vechtova P., Fussy Z., Cegan R. et al. Catalogue of stage-specific transcripts in Ixodes ricinus and their potential functions during the tick life-cycle. Parasites Vectors 13, 311 (2020). https://doi.org/10.1186/s13071-020-04173-4

Tien Le, Žárský V., Nývltová E., Rada P., Harant K., Vancová M., Verner Z., Hrdý I., Tachezy J. (2020) Anaerobic peroxisomes in Mastigamoeba balamuthi. Proceedings of the National Academy of Sciences, 117 (4) 2065-2075; DOI: 10.1073/pnas.1909755117

Mach J,. Sutak R. Iron in parasitic protists - from uptake to storage and where we can interfere. Metallomics. 2020.

Sarink M. J., Tielens A. G. M., Verbon A., Sutak R., van Hellemond J. J. Inhibition of fatty acid oxidation as a new target to treat Primary Amoebic Meningoencephalitis. Antimicrob Agents Chemother. 2020.

Arbon D., Ženíšková K., Mach J., Grechnikova M., Malych R., Talacko P., Sutak R. Adaptive iron utilization compensates for the lack of an inducible uptake system in Naegleria fowleri and represents a potential target for therapeutic intervention. PLoS Negl Trop Dis. 2020.

Najdrová V., Stairs C., Voleman L., Vinopalova M., Doležal P. The evolution of the Puf superfamily of proteins across the tree of eukaryotes. BMC Biology 2020 https://doi.org/10.1186/s12915-020-00814-3

Majer M., Macháček T., Súkeníková L., Hrdý J., Horák P. (2020): The peripheral immune response of mice infected with a neuropathogenic schistosome. Parasite Immunology 42: e12710. DOI: 10.1111/pim.12710 [IF2019=2.054]

Macháček T., Šmídová B., Pankrác J., Majer M., Bulantová J., Horák P. (2020): Nitric oxide debilitates the neuropathogenic schistosome Trichobilharzia regenti in mice, partly by inhibiting its vital peptidases. Parasites & Vectors 13: 426. DOI: 10.1186/s13071-020-04279-9 [IF2019=2.824]

Harada R., Hirakawa Y., Yabuki A., Kashiyama Y., Maruyama M., Onuma R., Soukal P., Miyagishima S., Hampl V., Tanifuji G., Inagaki Y. Inventory and evolution of mitochondrion-localized family a DNA polymerases in Euglenozoa. Pathogens. 2020 Apr 1;9(4):257. doi: 10.3390/pathogens9040257. PMID: 32244644; PMCID: PMC7238167.

Vaselek S., Prudhomme J., Myskova J., Lestinova T., Spitzova T., Banuls A. L., Volf P. (2020) Comparative study of Promastigote- and Amastigote-initiated infection of Leishmania infantum (Kinetoplastida: Trypanosomatidae) in Phlebotomus perniciosus (Diptera: Psychodidae) conducted in different biosafety level laboratories. JOURNAL OF MEDICAL ENTOMOLOGY 57: 601-607.

Cotton J. A., Durrant C., Franssen S. U., Gelanew T., Hailu A., Mateus D., Sanders M. J., Berriman M., Volf P., Miles M. A., Yeo M. (2020) Genomic analysis of natural intra-specific hybrids among Ethiopian isolates of Leishmania donovani. PLOS NEGLECTED TROPICAL DISEASES 14: e0007143.

Becvar T., Siriyasatien P., Bates P., Volf P., Sadlova J. (2020) Development of Leishmania (Mundinia) in guinea pigs. PARASITES & VECTORS 13: DOI: 10.1186/s13071-020-04039-9

Maia C., Cristovao J., Pereira A., Kostalova T., Lestinova T., Sumova P., Volf P., Campino L. (2020) Monitoring Leishmania infection and exposure to Phlebotomus perniciosus using minimal and non-invasive canine samples. PARASITES & VECTORS 13: DOI: 10.1186/s13071-020-3993-7

Spitzova T., Sumova P., Volfova V., Polanska N., Poctova L., Volf P. (2020) Interactions between host biogenic amines and sand fly salivary yellow-related proteins. PARASITES & VECTORS 13: DOI: 10.1186/s13071-020-04105-2

Van Bockstal L., Bulte D., Hendrickx S., Sadlova J., Volf P., Maes L., Caljon G. (2020) Impact of clinically acquired miltefosine resistance by Leishmania infantum on mouse and sand fly infection. INTERNATIONAL JOURNAL FOR PARASITOLOGY-DRUGS AND DRUG RESISTANCE 13: 16-21.

Hrazdilová K., Rybářová M., Široký P., Votýpka J., Zintl A., Burgess H., Steinbauer V., Žákovčík V. & Modrý D. (2020) Diversity of Babesia spp. in cervid ungulates based on the 18S rDNA and cytochrome c oxidase subunit I phylogenies. Infection, Genetics and Evolution 77: 104060.

Votýpka J., Kment P., Yurchenko V. & Lukeš J. (2020) Endangered monoxenous trypanosomatid parasites: a lesson from island biogeography. Biodiversity and Conservation. DOI 10.1007/s10531-020-02041-2

Tomčala A., Michálek J., Schneedorferová I., Füssy Z., Gruber A., Vancová M., Oborník M. Fatty acid biosynthesis in chromerids. Biomolecules 2020, 10, 1102. https://doi.org/10.3390/biom10081102

Pyrih J., Rašková V., Škodová-Sveráková I., Pánek T., Lukeš J. (2020) ZapE/Afg1 interacts with Oxa1 and its depletion causes a multifaceted phenotype. PLoS ONE 15(6): e0234918. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0234918

Faktorová D., Kaur B., Valach M., Graf L., Benz C., Burger G., Lukeš J. (2020) Targeted integration by homologous recombination enables in situ tagging and replacement of genes in the marine microeukaryote Diplonema papillatum. Environ Microbiol, 22: 3660-3670. doi:10.1111/1462-2920.15130

Doleželová E., Kunzová M., Dejung M., Levin M., Panicucci B., Regnault C., et al. (2020) Cell-based and multi-omics profiling reveals dynamic metabolic repurposing of mitochondria to drive developmental progression of Trypanosoma brucei. PLoS Biol 18(6): e3000741. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000741

Rotterová J., Salomaki E., Pánek T., Bourland W., Žihala D., Táborský P., Edgcomb V. P., Beinart R. A., Kolísko M., Čepička I. (2020) Genomics of new ciliate lineages provides insight into the evolution of obligate anaerobiosis. Current Biology, 30 (11), 2037-2050.e5 https://doi.org/10.1016/j.cub.2020.03.064

Speijer D. Hammond M., Lukeš J. (2020) Comparing early eukaryotic integration of mitochondria and chloroplasts in the light of internal ROS challenges: Timing is of the essence. mBio, 11 (3) e00955-20; DOI: 10.1128/mBio.00955-20

Guizzo M. G., Neupane S., Kucera M., Perner J., Frantová H., da Silva Vaz I., Oliveira P. L. de, Kopacek P., Zurek L. (2020) Poor unstable midgut microbiome of hard ticks contrasts with abundant and stable monospecific microbiome in ovaries. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 10, 211, https://doi.org/10.3389/fcimb.2020.00211

Zoltner et al. (2020) Suramin exposure alters cellular metabolism and mitochondrial energy production in African trypanosomes. The Journal of Biological Chemistry, 295, 8331-8347 https://doi.org/10.1074/jbc.RA120.012355

Faktorová D. et al. Genetic tool development in marine protists: emerging model organisms for experimental cell biology. Nat Methods. 2020 May;17(5):481-494. doi:10.1038/s41592-020-0796-x. Epub 2020 Apr 6. Erratum in: Nat Methods. 2020 Apr 15;: PMID: 32251396; PMCID: PMC7200600.

Michael J. Hammond, Anna Nenarokova, Anzhelika Butenko, Martin Zoltner, Eva Lacová Dobáková, Mark C. Field, Julius Lukeš. A uniquely complex mitochondrial proteome from Euglena gracilis. Molecular Biology and Evolution, Volume 37, Issue 8, August 2020, Pages 2173–2191, https://doi.org/10.1093/molbev/msaa061

Aphasizheva I. et al. (2020) Lexis and grammar of mitochondrial RNA processing in Trypanosomes. Trends in Parasitology: 36 (4), 337-355 https://doi.org/10.1016/j.pt.2020.01.006

Lukeš J., Votýpka J. (2020) Field isolation and cultivation of Trypanosomatids from insects. In: Michels P., Ginger M., Zilberstein D. (eds) Trypanosomatids. Methods in Molecular Biology, vol 2116. Humana, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-0716-0294-2_1

George E., Husník F., Tashyreva D., Prokopchuk G., Horák A., Kwong W. K., Lukeš J., Keeling P. J. (2020) Highly reduced genomes of protist endosymbionts show evolutionary convergence. Current Biology: 30 (5), 925-933.e3 https://doi.org/10.1016/j.cub.2019.12.070

Chambouvet A., Smilansky V., Jirků M., Isidoro-Ayza M., Itoïz S., Derelle E., et al. (2020) Diverse alveolate infections of tadpoles, a new threat to frogs? PLoS Pathog 16(2): e1008107. https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1008107

Škodová-Sveráková I., Prokopchuk G., Peña-Diaz P., Záhonová K., Moos M., Horváth A., Šimek P., Lukeš J. Unique dynamics of paramylon storage in the marine euglenozoan Diplonema papillatum, Protist, Volume 171, Issue 2, April 2020, https://doi.org/10.1016/j.protis.2020.125717

Kaur B., Záhonová K., Valach M., Faktorová D., Prokopchuk G., Burger G., Lukeš J. Gene fragmentation and RNA editing without borders: eccentric mitochondrial genomes of diplonemids, Nucleic Acids Research, Volume 48, Issue 5, 18 March 2020, Pages 2694–2708, https://doi.org/10.1093/nar/gkz1215

Rogozin I. B., Charyyeva A., Sidorenko I. A., Babenko V. N., Yurchenko V. Frequent recombination events in Leishmania donovani: Mining population data. Pathogens 2020, 9, 572. https://doi.org/10.3390/pathogens9070572

Škodová-Sveráková I., Záhonová K., Bučková B., Füssy Z., Yurchenko V., Lukeš J. Catalase and ascorbate peroxidase in euglenozoan protists. Pathogens 2020, 9, 317. https://doi.org/10.3390/pathogens9040317

Polanska N., Ishemgulova A., Volfova V., Flegontov P., Votypka J., Yurchenko V., Volf P. (2020) Sergentomyia schwetzi: Salivary gland transcriptome, proteome and enzymatic activities in two lineages adapted to different blood sources. PLOS ONE 15: e0230537

Konvalinka T., Pánek T., Kováčová B., Horváth A. (2020) Orientation of FtsH protease homologs in Trypanosoma brucei inner mitochondrial membrane and its evolutionary implications. Molecular and Biochemical parasitology, 238; https://doi.org/10.1016/j.molbiopara.2020.111282

Ganyukova A.I., Frolov A.O., Malysheva M.N., Spodareva V.V., Yurchenko V., Kostygov A.Y. 2020: A novel endosymbiont-containing trypanosomatid Phytomonas borealis sp. n. from the predatory bug Picromerus bidens (Heteroptera: Pentatomidae). Folia Parasitol. 67: 004.

Gray M.W., Burger G., Derelle R. et al. The draft nuclear genome sequence and predicted mitochondrial proteome of Andalucia godoyi, a protist with the most gene-rich and bacteria-like mitochondrial genome. BMC Biol 18, 22 (2020). https://doi.org/10.1186/s12915-020-0741-6

Frolov A. O., Malysheva M. N., Ganyukova A. I., Spodareva V. V., Králová J., Yurchenko V., Kostygov A. Y. (2020) If host is refractory, insistent parasite goes berserk: trypanosomatid Blastocrithidia raabei in the true bug Coreus marginatus. PLOS One 15:e0227832.

Dvořáková H., Leontovyč R., Macháček T., O'Donoghue A. J., Šedo O., Zdráhal Z., Craik C. S., Caffrey C. R., Horák P., Mikeš L. (2020) Isoforms of cathepsin B1 in neurotropic schistosomula of Trichobilharzia regenti differ in substrate preferences and a highly expressed catalytically inactive paralog binds cystatin. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 10: 66. DOI: 10.3389/fcimb.2020.00066 [IF2018=3.518]

Skála V., Walker A. J., Horák P. (2020) Snail defence responses to parasite infection: the Lymnaea stagnalis-Trichobilharzia szidati model. Developmental and Comparative Immunology 102: 103464. DOI: 10.1016/j.dci.2019.103464 [IF2018=3.119]

d’Avila-Levy C. M., Bearzatto B., Ambroise J., Helaers R., Butenko A., Yurchenko V., Morelli K. A., Santos H. C. G., Brouillard P., Grellier P., Gala J. L., Vikkula M. (2020) First draft genome of the trypanosomatid Herpetomonas muscarum ingenoplastis through MinION Oxford Nanopore technology and Illumina sequencing. Tropical Medicine and Infectious Disease 5:25.

Gerasimov E., Zamyatnina K., Matveeva N., Rudenskaya Y., Kraeva N., Kolesnikov A. A., Yurchenko V. (2020) Common structural patterns in the maxicircle divergent region of Trypanosomatidae. Pathogens 9:100.

Podešvová L., Leštinová T., Horáková E., Lukeš J., Volf P., Yurchenko V. (2020) Suicidal Leishmania. Pathogens 9:79. DOI: 10.3390/pathogens9020079

Grybchuk N., Macedo D. H., Kleschenko Y., Kraeva N., Lukashev A. N., Bates P. A., Kulich P., Leštinová T., Volf P., Kostygov A. Y., Yurchenko V. (2020) The first non-LRV RNA virus in Leishmania. Viruses 12:E168.

Novák Vanclová A. M. G., Zoltner M., Kelly S., Soukal P., Záhonová K., Füssy Z., Ebenezer T. E., Lacová Dobáková E., Eliáš M., Lukeš J., Field M. C., Hampl V. Metabolic quirks and the colourful history of the Euglena gracilis secondary plastid. New Phytol. 2020 Feb;225(4):1578-1592. doi: 10.1111/nph.16237. Epub 2019 Nov 4. PubMed PMID: 31580486.

Martins L. A., Kotal J., Bensaoud C., Chmelar J. & Kotsyfakis M. Small protease inhibitors in tick saliva and salivary glands and their role in tick-host-pathogen interactions. Biochimica et biophysica acta. Proteins and proteomics 1868, 140336, doi:10.1016/j.bbapap.2019.140336 (2020).

Horáková E., Faktorová D., Kraeva N., Kaur B., Van Den Abbeele J., Yurchenko V., Lukeš J. (2020) Catalase compromises the development of the insect and mammalian stages of Trypanosoma brucei. FEBS Journal, in press (doi: 10.1111/febs.15083).

2019

Ježek J., Votýpka J., Brzoňová J. & Oboňa J. (2019) Horse flies (Diptera: Tabanidae) collected in Central African Republic, Gabon and Liberia with comments on their updated distribution. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 68: 263–274.

Eichenberger C., Oeljeklaus S., Bruggisser J., Mani J. , Haenni B. , Kaurov I., Niemann M. , Zuber B. , Lukeš J., Hashimi H., Warscheid B., Schimanski B., Schneider A. (2019) The highly diverged trypanosomal MICOS complex is organized in a nonessential integral membrane and an essential peripheral module Molecular Microbiology 12: 1731–1743. DOI: 10.1111/mmi.14389

Voleman L., Doležal P. Mitochondrial dynamics in parasitic protists. PLoS Pathog. 2019 Nov 21;15(11):e1008008. doi: 10.1371/journal.ppat.1008008. eCollection 2019 Nov. Review.

He C. Y., Singh A., Yurchenko V. (2019) Cell cycle-dependent flagellar disassembly in a firebug trypanosomatid Leptomonas pyrrhocoris. mBio 10:e02424-19.

Žihala D, Eliáš M (2019) Evolution and unprecedented variants of the mitochondrial genetic code in a lineage of green algaeGenome Biology and Evolution 11:2992-3007.

Gerasimov E, Zemp N, Schmid-Hempel R, Schmid-Hempel P, Yurchenko V (2019) Genomic Variation among Strains of Crithidia bombi and C. expoeki. mSphere 4:e00482-19.

Lukešová S., Karlicki M., Tomečková Hadariová L., Szabová J., Karnkowska A., Hampl V. Analyses of environmental sequences and two regions of chloroplast genomes revealed the presence of new clades of photosynthetic euglenids in marine environmentsEnviron Microbiol Rep. 2020 Feb;12(1):78-91. doi: 10.1111/1758-2229.12817. Epub 2019 Dec 26. PubMed PMID: 31845515.

Beneke T., Demay F., Hookway E., Ashman N., Jeffery H., Smith J., Valli J., Becvar T., Myskova J., Lestinova T., Shafiq S., Sadlova J., Volf P., Wheeler R. J., Gluenz E. (2019) Genetic dissection of a Leishmania flagellar proteome demonstrates requirement for directional motility in sand fly infectionsPlos Pathogens 15: e1007828.

Pereira A., Ayhan N., Cristovao J. M., Vilhena H., Martins A., Cachola P., Henriques J., Coimbra M., Catarino A., Lestinova T., Spitzova T., Volf P., Campino L., Charrel R., Maia C. (2019) Antibody response to Toscana Virus and Sandfly Fever Sicilian Virus in cats naturally exposed to Phlebotomine sand fly bites in Portugal. Microorganisms 7: Article Number 339.

Van Bockstal L, Sadlova J, Suau HA, Hendrickx S, Meneses C, Kamhawi S, Volf P, Maes L, Caljon G (2019) Impaired development of a miltefosine-resistant Leishmania infantum strain in the sand fly vectors Phlebotomus perniciosus and Lutzomyia longipalpis. International Journal for Parasitology – Drugs and Drug Resistance 11, SI: 1-7.

Seblova V, Dujardin JC, Rijal S, Domagalska MA, Volf P (2019) ISC1, a new Leishmania donovani population emerging in the Indian sub-continent: Vector competence of Phlebotomus argentipes. Infection Genetics and Evolution 76: Article Number 104073.

Butenko A.,Kostygov A. Y., Sadlova J., Kleschenko Y., Becvar T., Podesvova L., Macedo D. H., Zihala D., Lukes J., Bates P. A., Volf P., Opperdoes F. R., Yurchenko V. (2019) Comparative genomics of Leishmania (Mundinia)BMC Genomics 20: Article Number 726.

Hlavackova K., Dvorak V., Chaskopoulou A., Volf P., Halada P. (2019). A novel MALDI-TOF MS-based method for blood meal identification in insect vectors: A proof of concept study on phlebotomine sand fliesPLoS Neglected Tropical Diseases 13: e0007669.

Willen L., Lestinova T., Kalouskova B., Sumova P., Spitzova T., Velez R., Domenech E., Vanek O., Gallego M., Mertens P., Volf P. (2019). Field study of the improved rapid sand fly exposure test in areas endemic for canine leishmaniasis. PLoS Neglected Tropical Diseases 13: e0007832.

Giraud E, Svobodova M, Muller I, Volf P, Rogers ME (2019) Promastigote secretory gel from natural and unnatural sand fly vectors exacerbate Leishmania major and Leishmania tropica cutaneous leishmaniasis in mice. Parasitology 146: 1796-1802.

Sumova P., Sima M., Kalouskova B., Polanska N., Vanek O., Oliveira F., Valenzuela J. G., Volf P. (2019) Amine-binding properties of salivary yellow-related proteins in phlebotomine sand flies. Insect Biochemistry and Molecular Biology 115: 103245.

Vaselek S, Volf P (2019) Experimental infection of Phlebotomus perniciosus and Phlebotomus tobbi with different Leishmania tropica strainsInternational Journal for Parasitology 49: 831-835.

Krave N., Leštinová T., Ishemgulova A., Majerová K., Butenko A., Vaselek S., Bespyaktykh J., Charyyeva A., Spitzová T., Kostygov A.Y., Lukeš J., Volf P., Votýpka J. & Yurchenko V. (2019) LmxM.22.0250-encoded dual specificity protein/lipid phosphatase impairs Leishmania mexicana virulence in vitroPathogens 8: 241.

KRÁLOVÁ J., GRYBCHUK-IEREMENKO A., VOTÝPKA J., NOVOTNÝ V., KMENT P., LUKEŠ J., YURCHENKO V. & KOSTYGOV A.Y. (2019) Insect trypanosomatids in Papua New Guinea: high endemism and diversity. International Journal for Parasitology 49: 1075–1086.

Gruber A., Haferkamp I. (2019) Nucleotide transport and metabolism in diatoms. Biomolecules 9: 761.

Coale T.H., Moosburner M., Horák A., Oborník M., Barbeau K.A., Allen A.E. (2019) Reduction-dependent siderophore assimilation in a model pennate diatomProceedings of the National Academy of Sciences of United States of America 116: 23609-23617.

Sharaf A., De Michele R., Sharma A., Fakhari S., Oborník M. (2019) Transcriptomic analysis reveals the roles of detoxification systems in response to mercury in Chromera velia. Biomolecules 9: 647.

Kotsyfakis, M., Zarogiannis, S. G., and Patelarou, E. (2019). The health impact of Saharan dust exposure. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 32(6), pp.749-760. https://doi.org/10.13075/ijomeh.1896.01466

Smith S.R., Dupont C.L., McCarthy J.K., Boddrick J.T., Oborník M., Horák A., Füssy Z., Cihlář J., Kleessen S., Zheng H., McCrow J.P., Hixson K.K., Araújo W.L., Nunes-Nesi A., Fernie A., Nikoloski Z., Palsson B.O., Allen A.E. (2019) Evolution and regulation of nitrogen flux through compartmentalized metabolic networks in a marine diatom. Nature Communications 10: 4552.

Treitli S. C., Kolisko M., Husnik F., Keeling P. J., Hampl V. Revealing the metabolic capacity of Streblomastix strix and its bacterial symbionts using single-cell metagenomics. PNAS. 2019, 116(39), 19675-19684. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.1910793116.

Bensaoud, Chaima, Michael Hackenberg a Michail Kotsyfakis. Noncoding RNAs in parasite–vector–host interactions. Trends in parasitology. 2019, 35(9), 715-724. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pt.2019.06.012.

Kotsyfakis, Michail a Evridiki Patelarou. MicroRNAs as biomarkers of harmful environmental and occupational exposures: a systematic review. Biomarkers. 2019, 24(7), 623-630. DOI: https://doi.org/10.1080/1354750X.2019.1652348.

Salomaki E. D., Kolisko M. There is treasure everywhere: Reductive plastid evolution in Apicomplexa in light of their close relatives. Biomolecules 2019, 9, 378. https://doi.org/10.3390/biom9080378

Mathur V., Kolisko M., Hehenberger E., Irwin N. A. T., Leander B. S., Kristmundsson A., Freeman M. A., Keeling P. J. Multiple independent origins of apicomplexan-like parasites. Current Biology. 2019, 29(17), 2936-2941. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cub.2019.07.019.

Sharaf A., Füssy Z., Tomčala A., Richtová J., Oborník M. (2019) Isolation of plastids and mitochondria from Chromera velia. Planta 250: 1731–1741.

Eva Hegedűsová, Sneha Kulkarni, Brandon Burgman, Juan D. Alfonzo, Zdeněk Paris. The general mRNA exporters Mex67 and Mtr2 play distinct roles in nuclear export of tRNAs in Trypanosoma brucei. Nucleic Acids Research, Volume 47, Issue 16, 19 September 2019, Pages 8620–8631, https://doi.org/10.1093/nar/gkz671

Jirsová D., Füssy Z., Richtová J., Gruber A., Oborník M. Morphology, ultrastructure, and mitochondrial genome of the marine non-photosynthetic bicosoecid Cafileria marina gen. et sp. nov.. Microorganisms 2019, 7, 240.

Abdoallah, Sharaf, Ansgar Gruber, Kateřina Jiroutová a Miroslav Oborník. Characterization of Aminoacyl-tRNA synthetases in chromerids. Genes. 2019, 10(8). DOI: https://doi.org/10.3390/genes10080582.

OBORNÍK, Miroslav. Endosymbiotic Evolution of Algae, Secondary Heterotrophy and Parasitism. Biomolecules. 2019, 9(7), 266. DOI: https://doi.org/10.3390/biom9070266.

Sobotková, Kateřina, William Parker, Jana Levá, Jiřina Růžková, Julius Lukeš a Kateřina Jirků Pomajbíková. Helminth therapy – From the parasite perspective. Trends in parasitology. 2019, 35(7), 501-515. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pt.2019.04.009.

Zoltán Füssy, Tereza Faitová, Miroslav Oborník, Subcellular Compartments Interplay for Carbon and Nitrogen Allocation in Chromera velia and Vitrella brassicaformis, Genome Biology and Evolution, Volume 11, Issue 7, July 2019, Pages 1765–1779, https://doi.org/10.1093/gbe/evz123

Perner, Jan, Robin B. Gasser, Pedro L. Oliveira a Petr Kopáček. Haem biology in metazoan parasites – ‘The bright side of haem’. Trends in parasitology. 2019, 35(3), 213-225. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pt.2019.01.001.

Jalovecká, Marie, Daniel Sojka, Mario Ascencio a Leonhard Schnittger. Babesia life cycle – When phylogeny meets biology. Trends in parasitology. 2019, 35(5), 356-368. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pt.2019.01.007.

Prokopchuk G., Tashyreva D., Yabuki A., Horak A., Masarova P., Lukes J. Morphological, ultrastructural, motility and evolutionary characterization of two new Hemistasiidae species. Protist. 2019, , 259-282. DOI: https://doi.org/10.1016/j.protis.2019.04.001.

Tereza Pospisilova, Veronika Urbanova, Ondrej Hes, Petr Kopacek, Ondrej Hajdusek, Radek Sima. Tracking of Borrelia afzelii transmission from infected Ixodes ricinus nymphs to mice. Infection and Immunity May 2019, 87 (6) e00896-18; DOI: 10.1128/IAI.00896-18

Chmelař J., Kotál J., Kovaříková A. and Kotsyfakis M. (2019) The use of tick salivary proteins as novel therapeutics. Front. Physiol. 10:812. doi: 10.3389/fphys.2019.00812

Cihlář, Jaromír, Zoltán Füssy a Miroslav Oborník. Chapter Eight - Evolution of tetrapyrrole pathway in eukaryotic phototrophs. Advances in Botanical Research. 2019, 273-309. DOI: https://doi.org/10.1016/bs.abr.2018.12.003.

Okamoto N., Gawryluk R. M. R., del Campo J., Strassert J. F. H., Lukes J., Richards T. A., Worden A. Z., Santoro A. E., Keeling P. J. A revised taxonomy of diplonemids including the Eupelagonemidae n. fam. and a type species, Eupelagonema oceanica n. gen. & sp. Journal of Eukaryotic microbiology. 2019, 66(3), 519-524. DOI: 10.1111/jeu.12679.

Lahr D. J. G., Kosakyan A., Lar E., Mitchell E. A. D., Morais L., Porfirio-Sousa A. L., Ribeiro G. M., Tice A. K., Panek T., Kang S., Brown M. W. Phylogenomics and morphological reconstruction of Arcellinida testate Amoebae highlight diversity of microbial eukaryotes in the neoproterozoic. Current Biology. 2019, 29(6), 991-1001. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cub.2019.01.078.

Bianchi, Claretta, Alexei Yu Kostygov, Natalya Kraeva, Kristína Záhonová, Eva Horáková, Roman Sobotka, Julius Lukeš a Vyacheslav Yurchenko. An enigmatic catalase of Blastocrithidia. MOLECULAR AND BIOCHEMICAL PARASITOLOGY. 2019, 232(111199). DOI: https://doi.org/10.1016/j.molbiopara.2019.111199.

Anna Nenarokova, Kristína Záhonová, Marija Krasilnikova, Ondřej Gahura, Richard McCulloch, Alena Zíková, Vyacheslav Yurchenko, Julius Lukeš. Causes and effects of loss of classical nonhomologous end joining pathway in parasitic eukaryotes. mBio Jul 2019, 10 (4) e01541-19; DOI: 10.1128/mBio.01541-19

Frolov A. O., Malysheva M. N., Ganyukova A. I., Spodareva V. V., Yurchenko V., Kostygov A. Y. (2019) Development of Phytomonas lipae sp. n. (Kinetoplastea: Trypanosomatidae) in the true bug Coreus marginatus (Heteroptera: Coreidae) and insights into the evolution of life cycles in the genus Phytomonas. PLoS ONE 14(4): e0214484. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0214484

Dolezal P., Makki A., Dyall S.D. (2019) Protein Import into Hydrogenosomes and Mitosomes. In: Tachezy J. (eds) Hydrogenosomes and Mitosomes: Mitochondria of Anaerobic Eukaryotes. Microbiology Monographs, vol 9. Springer, Cham

Rada P., Tachezy J. (2019) The proteome of T. vaginalis hydrogenosomes. In: Tachezy J. (eds) Hydrogenosomes and Mitosomes: Mitochondria of Anaerobic Eukaryotes. Microbiology Monographs, vol 9. Springer, Cham

Hrdý I., Tachezy J., Müller M. (2019) Metabolism of Trichomonad hydrogenosomes. In: Tachezy J. (eds) Hydrogenosomes and Mitosomes: Mitochondria of Anaerobic Eukaryotes. Microbiology Monographs, vol 9. Springer, Cham

Tachezy J., Šmíd O. (2019) Mitosomes in parasitic protists. In: Tachezy J. (eds) Hydrogenosomes and Mitosomes: Mitochondria of Anaerobic Eukaryotes. Microbiology Monographs, vol 9. Springer, Cham

Rada P., Kellerová P., Verner Z. and Tachezy J. 2019. Investigation of the secretory pathway in Trichomonas vaginalis argues against a moonlighting function of hydrogenosomal enzymes. Journal of Eukaryotic Microbiology, https://doi.org/10.1111/jeu.12741

Horák P., Bulantová J., Mikeš L. (2019): Schistosomatoidea and Diplostomoidea. In: Digenetic Trematodes, 2nd Edition (R. Toledo, B. Fried, Eds). Advances in Experimental Medicine and Biology 1154: 217-254. DOI: 10.1007/978-3-030-18616-6 [IF2018=2.126]. Springer ISBN: 978-3-030-18615-9.

Scheiber, Ivo Florin, Jana Pilátová, Ronald Malych, Eva Kotábova, Matyáš Krijt, Daniel Vyoral, Jan Mach, Thibaut Léger, Jean-Michael Camadro, Ondřej Prášil, Emmanuel Lesuisse a Róbert Šuťák. Copper and iron metabolism in Ostreococcus tauri – the role of phytotransferrin, plastocyanin and a chloroplast copper-transporting ATPase. Metallomics. 2019, , 1657-1666. DOI: DOI: 10.1039/C9MT00078J.

Vesteg M., Hadariová L., Horváth A., Estraño C. E., Schwartzbach S. D., Krajčovič J. Comparative molecular cell biology of phototrophic euglenids and parasitic trypanosomatids sheds light on the ancestor of Euglenozoa. Biol Rev Camb Philos Soc. 2019 Oct;94(5):1701-1721. doi: 10.1111/brv.12523.

Anna Karnkowska, Sebastian C Treitli, Ondřej Brzoň, Lukáš Novák, Vojtěch Vacek, Petr Soukal, Lael D Barlow, Emily K Herman, Shweta V Pipaliya, Tomáš Pánek, David Žihala, Romana Petrželková, Anzhelika Butenko, Laura Eme, Courtney W Stairs, Andrew J Roger, Marek Eliáš, Joel B Dacks, Vladimír Hampl, The Oxymonad Genome Displays Canonical Eukaryotic Complexity in the Absence of a Mitochondrion, Molecular Biology and Evolution, Volume 36, Issue 10, October 2019, Pages 2292–2312, https://doi.org/10.1093/molbev/msz147

Mihalca A.D., Pastrav I.R., Sándor A.D., Deak G., Gherman C.M., Sarmasi A., Votýpka J. (2019) First report of the dog louse fly Hippobosca longipennis in Romania. Medical and Veterinary Entomology. doi: 10.1111/mve.12395

Jaarsma, R.I., Sprong, H., Takumi, K. et al. Anaplasma phagocytophilum evolves in geographical and biotic niches of vertebrates and ticks. Parasites Vectors 12, 328 (2019) doi:10.1186/s13071-019-3583-8

Votýpka J., Brzoňová J., Ježek J., Modrý D. (2019) Horse flies (Diptera: Tabanidae) of three West African countries: A faunistic update, barcoding analysis and trypanosome occurrence. Acta Tropica 197: 105069, 1–8. https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2019.105069

Votýpka J., Kment P., Kriegová E., Vermeij M.J.A., Keeling P.J., Yurchenko V. , Lukeš J. (2019) High prevalence and endemism of trypanosomatids on a small Caribbean island. Journal of Eukaryotic Microbiology 66: 600–607. https://doi.org/10.1111/jeu.12704

Riseuno J, Spitzova T, Bernal LJ, Munoz c, lopez mc, thomas mc, infante jj, volf p, berriatua e (2019) Longitudinal monitoring of anti-saliva antibodies as markers of repellent efficacy against Phlebotomus perniciosus and Phlebotomus papatasi in dogs. Medical and Veterinary Entomology 33: 99-109. https://doi.org/10.1111/mve.12343

Pereira A, Cristovao JM, Vilhena H, Martins A, Cachola P., Henriques J, Coimbra M, Catarino A, Lestinova T, Spitzova T, Volf P, Campino L, Maia C (2019) Antibody response to Phlebotomus perniciosus saliva in cats naturally exposed to phlebotomine sand flies is positively associated with Leishmania infection. Parasites and Vectors 12, Article Number 128. doi:10.1186/s13071-019-3376-0

Jancarova M., Bichaud L., Hlavacova J., Priet S., Ayhan N., Spitzova T., Volf P., Charrel R.N. Experimental infection of sand flies by Massilia virus and viral transmission by co-feeding on sugar meal. Viruses 2019, 11, 332. https://doi.org/10.3390/v11040332

Jack D. Sunter, Ryuji Yanase, Ziyin Wang, Carolina Moura Costa Catta-Preta, Flavia Moreira-Leite, Jitka Myskova, Katerina Pruzinova, Petr Volf, Jeremy C. Mottram, Keith Gull. Leishmania flagellum attachment zone is critical for flagellar pocket shape, development in the sand fly, and pathogenicity in the host. Proceedings of the National Academy of Sciences Mar 2019, 116 (13) 6351-6360; DOI: 10.1073/pnas.1812462116

Makki A., Rada P, Žárský V., Kereiche S., Kovacik L., Novotny M., Jores T., Rapaport D., Tachezy J. 2019 Triplet-pore structure of a highly divergent TOM complex of hydrogenosomes in Trichomonas vaginalis. PLoS Biology. 17(1):e3000098. doi: 10.1371/journal.pbio.3000098

  

Jedličková L., Dvořák J., Hrachovinová I., Ulrychová L., Kašný M., Mikeš L. (2019): A novel Kunitz protein with proposed dual function from Eudiplozoon nipponicum (Monogenean) impairs haemostasis and action of complement in vitro. International Journal for Parasitology, 10.1016/j.ijpara.2018.11.010

Leontovyč R., Young N. D., Korhonen P. K. et al. Molecular evidence for distinct modes of nutrient acquisition between visceral and neurotropic schistosomes of birds. Sci Rep 9, 1347 (2019) doi:10.1038/s41598-018-37669-2

Ebenezer T. E., Zoltner M., Burrell A. et al. Transcriptome, proteome and draft genome of Euglena gracilis. BMC Biol 17, 11 (2019) doi:10.1186/s12915-019-0626-8

Sima M., Ferencova B., Bhattacharyya T., Miles M. A., Litvinov S. V., Hailu A., et al. (2019) Synthetic peptides as a novel approach for detecting antibodies against sand fly saliva. PLoS Negl Trop Dis 13(1): e0007078. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0007078

Sadlova J., Vojtkova B., Hrncirova K., Lestinova T., Spitzova T., Becvar T., Votypka J., Bates P. & Volf P. (2019) Host competence of African rodents Arvicanthis neumanni, A. niloticus and Mastomys natalensis for Leishmania major. International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife 8: 118–126. 10.1016/j.ijppaw.2019.01.004

Kostygov A.Y., Butenko A., Yurchenko V. On monoxenous trypanosomatids from lesions of immunocompetent patients with suspected cutaneous leishmaniasis in Iran. Trop. Med. Int. Health, 2019, 24(1): 127-128. https://doi.org/10.1111/tmi.13168

Hampl V., Čepička I., Eliáš M. Was the mitochondrion necessary to start eukaryogenesis? Trends in Microbiology. 2019, 27(2):96-104. https://doi.org/10.1016/j.tim.2018.10.005

Tereza Ševčíková, Tatiana Yurchenko, Karen P Fawley, Raquel Amaral, Hynek Strnad, Lilia M A Santos, Marvin W Fawley, Marek Eliáš, Plastid Genomes and Proteins Illuminate the Evolution of Eustigmatophyte Algae and Their Bacterial Endosymbionts, Genome Biology and Evolution, Volume 11, Issue 2, February 2019, Pages 362–379, https://doi.org/10.1093/gbe/evz004

Kotál J., Stergiou N., Buša M. et al. The structure and function of Iristatin, a novel immunosuppressive tick salivary cystatin. Cell. Mol. Life Sci. 76, 2003–2013 (2019) doi:10.1007/s00018-019-03034-3

Adl, S.M., Bass, D., Lane, C.E., Lukeš, J., Schoch, C.L., Smirnov, A., Agatha, S., Berney, C., Brown, M.W., Burki, F., Cárdenas, P., Čepička, I., Chistyakova, L., del, Campo, J., Dunthorn, M., Edvardsen, B., Eglit, Y., Guillou, L., Hampl, V., Heiss, A.A., Hoppenrath, M., James, T.Y., Karnkowska, A., Karpov, S., Kim, E., Kolisko, M., Kudryavtsev, A., Lahr, D.J., Lara, E., Le Gall, L., Lynn, D.H., Mann, D.G., Massana, R., Mitchell, E.A., Morrow, C., Park, J.S., Pawlowski, J.W., Powell, M.J., Richter, D.J., Rueckert, S., Shadwick, L., Shimano, S., Spiegel, F.W., Torruella, G., Youssef, N., Zlatogursky, V. and Zhang, Q. (2019). Revisions to the classification, nomenclature, and diversity of eukaryotes. J. Eukaryot. Microbiol., 66: 4-119. https://doi.org/10.1111/jeu.12691

Gahura O., Zíková A. Isolation of F1-ATPase from the parasitic protist Trypanosoma brucei. J Vis Exp. 2019 Jan 22;(143). doi: 10.3791/58334. PubMed PMID: 30735175.

2018

Petr Rada, Abhijith Radhakrishna Makki, Jan Tachezy. 2018 Targeting of C-tail anchored proteins to Trichomonas vaginalis hydrogenosomes. Mol. Microbiol. doi: 10.1111/mmi.14175. [Epub ahead of print]. IF 3,816

Macháček T., Turjanicová L., Bulantová J., Hrdý J., Horák P., Mikeš L. (2018) Cercarial dermatitis: a systematic follow-up study of human cases with implications for diagnostics. Parasitology Research 117: 3881-3895. DOI: 10.1007/s00436-018-6095-0 [IF2017=2.558]

Pavel Roudnický, Jiří Vorel, Jana Ilgová, Michal Benovics, Adam Norek, Lucie Jedličková, Libor Mikeš, David Potěšil, Zbyněk Zdráhal, Jan Dvořák, Milan Gelnar, Martin Kašný. Identification and partial characterization of a novel serpin from Eudiplozoon nipponicum (Monogenea, Polyopisthocotylea). Parasite 25 61 (2018). DOI: 10.1051/parasite/2018062

Petrů M., Wideman J., Moore K. et al. Evolution of mitochondrial TAT translocases illustrates the loss of bacterial protein transport machines in mitochondria. BMC Biol 16, 141 (2018) doi:10.1186/s12915-018-0607-3

Sumova P., Sima M., Spitzova T., Osman M. E., Guimaraes-Costa A. B., Oliveira F., et al. (2018) Human antibody reaction against recombinant salivary proteins of Phlebotomus orientalis in Eastern Africa. PLoS Negl Trop Dis 12(12): e0006981. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0006981

Velez R., Spitzova T., Domenech E. et al. Seasonal dynamics of canine antibody response to Phlebotomus perniciosus saliva in an endemic area of Leishmania infantum. Parasites Vectors 11, 545 (2018) doi:10.1186/s13071-018-3123-y

Votýpka J., Pafčo B., Modrý D., Mbohli D., Tagg N. & Petrželková K.J. (2018) An unexpected diversity of trypanosomatids in fecal samples of great apes. International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife 7: 322–325. 10.1016/j.ijppaw.2018.09.003

Frolov A. O., Malysheva M. N., Ganyukova A. I., Yurchenko V., Kostygov A. Y. (2018) Obligate development of Blastocrithidia papi (Trypanosomatidae) in the Malpighian tubules of Pyrrhocoris apterus (Hemiptera) and coordination of host-parasite life cycles. PLoS ONE 13(9): e0204467. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0204467

Záhonová K., Füssy Z., Birčák E. et al. Peculiar features of the plastids of the colourless alga Euglena longa and photosynthetic euglenophytes unveiled by transcriptome analyses. Sci Rep 8, 17012 (2018) doi:10.1038/s41598-018-35389-1

Gahura O., Panicucci B., Váchová H., Walker J. E., Zíková A. Inhibition of F(1) -ATPase from Trypanosoma brucei by its regulatory protein inhibitor TbIF(1). FEBS J. 2018 Dec;285(23):4413-4423. doi: 10.1111/febs.14672. Epub 2018 Oct 17. PubMed PMID: 30288927.

Paris, Zdeněk a Juan D. Alfonso. How the intracellular partitioning of tRNA and tRNA modification enzymes affects mitochondrial function. IUBMB life. 2018, 70(12), 1207-1213. DOI: https://doi.org/10.1002/iub.1957.

Sharaf A, Oborník M, Hammad A, El-Afifi S, Marei E. 2018. Characterization and comparative genomic analysis of virulent and temperate Bacillus megaterium bacteriophages. PeerJ 6:e5687 https://doi.org/10.7717/peerj.5687

Oborník, Miroslav. In the beginning was the word: How terminology drives our understanding of endosymbiotic organelles. Microbial Cell. 2018, 6(2), 134-141. DOI: 10.15698/mic2019.02.669.

Oborník, Miroslav. The birth of red complex plastids: One, three, or four times? Trends in parasitology. 2018, , 923-925. DOI: 10.1016/j.pt.2018.09.001.

Kaurov I., Vancová M., Schimanski B., Cadena L.R., Heller J., Bílý T., Potěšil D., Eichenberger C., Bruce H., Oeljeklaus S., Warscheid B., Zdráhal Z., Schneider A., Lukeš J., Hashimi H. (2018) The diverged trypanosome MICOS complex as a hub for mitochondrial cristae shaping and protein import. Current Biology 28 : 3393–3407. DOI: 10.1016/j.cub.2018.09.008

Lukeš, Julius, Richard Wheeler, Dagmar Jirsová a John M. Archibald. Massive mitochondrial DNA content in diplonemid and kinetoplastid protists. IUBMB life. 2018, 1267-1274. DOI: 10.1002/iub.1894.

Grybchuk, Danyil, Alexei Y. Kostygov, Diego H. Macedo, Jan Votýpka, Julius Lukeš a Vyacheslav Yurchenko. RNA viruses in Blechomonas (Trypanosomatidae) and evolution of Leishmaniavirus. MBIO. 2018, 9(5). DOI: 10.1128/mBio.01932-18.

Faktorová, Drahomíra, Anita Bär, Hassan Hashimi, et al. TbUTP10, a protein involved in early stages of pre-18S rRNA processing in Trypanosoma brucei. Molecular and Biochemical Parasitology. 2018, (225), 84-93. DOI: https://doi.org/10.1016/j.molbiopara.2018.09.003.

Dixit, Sameer a Julius Lukeš. Combinatorial interplay of RNA binding proteins tune levels of mitochondrial mRNA in trypanosomes. RNA. 2018, 24(11), 1594-1606. DOI: 10.1261/rna.066233.118.

del Campo J, Kolisko M, Boscaro V, Santoferrara LF, Nenarokov S, Massana R, et al. (2018) EukRef: Phylogenetic curation of ribosomal RNA to enhance understanding of eukaryotic diversity and distribution. PLoS Biol 16(9): e2005849. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2005849

Eva Pyrihová, Alžběta Motyčková, Luboš Voleman, Natalia Wandyszewska, Radovan Fišer, Gabriela Seydlová, Andrew Roger, Martin Kolísko, Pavel Doležal. A single tim translocase in the mitosomes of Giardia intestinalis illustrates convergence of protein import machines in anaerobic eukaryotes. Genome Biology and Evolution, Volume 10, Issue 10. October 2018, Pages 2813–2822, https://doi.org/10.1093/gbe/evy215

Yurchenko V. & Lukeš J. (2018). Parasites and their (endo)symbiotic microbes. Parasitology, 145(10), 1261-1264. DOI:10.1017/S0031182018001257

Jalovecka M., Hajdusek O., Sojka D., Kopacek P. and Malandrin L. (2018) The complexity of piroplasms life cycles. Front. Cell. Infect. Microbiol. 8:248. DOI: 10.3389/fcimb.2018.00248

Peña-Diaz P., Mach J., Kriegová E., Poliak P., Tachezy J., Lukeš J. (2018) Trypanosomal mitochondrial intermediate peptidase does not behave as a classical mitochondrial processing peptidase. PLoS ONE 13(4): e0196474.  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0196474

Peña-Diaz P., Lukeš J. Fe–S cluster assembly in the supergroup Excavata. J Biol Inorg Chem 23, 521–541 (2018). https://doi.org/10.1007/s00775-018-1556-6

Harmer J., Yurchenko V., Nenarokova A., Lukeš J., & Ginger M. (2018). Farming, slaving and enslavement: Histories of endosymbioses during kinetoplastid evolution. Parasitology, 145(10), 1311-1323. DOI:10.1017/S0031182018000781

Marszewska A., Cichy A., Bulantová J., Horák P., Żbikowska E. 2018. Potamopyrgus antipodarum as a potential defender against swimmer’s itch in European recreational water bodies—experimental study. PeerJ 6:e5045 https://doi.org/10.7717/peerj.5045

Vivas Muñoz J. C., Hilt S., Horák P. et al. Impact of trematode infections on periphyton grazing rates of freshwater snails. Parasitol Res 117, 3547–3555 (2018). https://doi.org/10.1007/s00436-018-6052-y

Willen L., Mertens P., Volf P. (2018) Evaluation of the rSP03B sero-strip, a newly proposed rapid test for canine exposure to Phlebotomus perniciosus, vector of Leishmania infantum. PLoS Negl Trop Dis 12(8): e0006607. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0006607

Sadlova J., Homola M., Myskova J., Jancarova M., Volf P. (2018) Refractoriness of Sergentomyia schwetzi to Leishmania spp. is mediated by the peritrophic matrix. PLoS Negl Trop Dis 12(4): e0006382. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0006382

Halada P., Hlaváčková K., Risueño J., Berriatua E., Volf P., Dvořák V. Effect of trapping method on species identification of phlebotomine sandflies by MALDI-TOF MS protein profiling: Trap effect on sandfly protein profiling. Medical and Veterinary Entomology. 2018, 32. DOI: 10.1111/mve.12305.

Spodareva V. V., Grybchuk-Ieremenko A., Losev A., Votýpka J., Lukeš J., Yurchenko V., Kostygov A. Y. Diversity and evolution of anuran trypanosomes: insights from the study of European species. Parasites & Vectors. 2018, 11(1), 447. DOI: 10.1186/s13071-018-3023-1.

Treitli, S. C., Kotyk, M., Yubuki, N., Jirounková, E., Vlásáková, J., Smejkalová, P., Šípek, P., Čepička, I., Hampl, V. Molecular and morphological diversity of the oxymonad genera Monocercomonoides and Blattamonas gen. nov. Protist. 2018, 169(5), 744-783. DOI: 10.1016/j.protis.2018.06.005.

Vacek V., Novák L. V. F., Treitli S. C., Táborský P., Čepička I., Kolísko M., Keeling P. J., Hampl, V. Fe–S Cluster assembly in oxymonads and related protists. Molecular Biology and Evolution. 2018, 35(11), 2712–2718. DOI: 10.1093/molbev/msy168.

Mach J., Bílá J., Ženíšková K., Arbon D., Malych R., Glavanakovová M., Nývltová E., Sutak R. Iron economy in Naegleria gruberi reflects its metabolic flexibility. International Journal for Parasitology. 2018, 48(9-10), 719-727. DOI: 10.1016/j.ijpara.2018.03.005.

Schoener E., Uebleis S. S., Cuk C., Nawratil M., Obwaller A. G., Zechmeister T., et al. (2018) Trypanosomatid parasites in Austrian mosquitoes. PLoS ONE 13(4): e0196052. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0196052

Silva F., Kostygov A., Spodareva V., Butenko A., Tossou R., Lukeš J., Yurchenko V., Alves J. (2018). The reduced genome of Candidatus Kinetoplastibacterium sorsogonicusi, the endosymbiont of Kentomonas sorsogonicus (Trypanosomatidae): Loss of the haem-synthesis pathway. Parasitology, 145(10), 1287-1293. DOI:10.1017/S003118201800046X.

Záhonová K., Petrželková R., Valach M. et al. Extensive molecular tinkering in the evolution of the membrane attachment mode of the Rheb GTPase. Sci Rep 8, 5239 (2018). https://doi.org/10.1038/s41598-018-23575-0

Hackenberg M., Kotsyfakis M. Exosome-mediated pathogen transmission by arthropod vectors. Trends in Parasitology. 2018, 34(7), 549-552. DOI: 10.1016/j.pt.2018.04.001.

Perner J., Kropáčková S., Kopáček P., Ribeiro J. M. C. (2018) Sialome diversity of ticks revealed by RNAseq of single tick salivary glands. PLoS Negl Trop Dis 12(4): e0006410. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0006410

Heiss A. A., Kolísko M., Ekelund F., Brown M. W., Roger A. J., Simpson A. G. B. Combined morphological and phylogenomic re-examination of malawimonads, a critical taxon for inferring the evolutionary history of eukaryotes. Royal society open science. 2018, 5(4). DOI: 10.1098/rsos.171707. ISSN 2054-5703.

Lukeš J., Butenko A., Hashimi H., Maslov D. A., Votýpka J., Yurchenko V. Trypanosomatids are much more than just trypanosomes: Clues from the expanded family tree. Trends in Parasitology. 2018, 34(6), 466-480. DOI: 10.1016/j.pt.2018.03.002.

Procházková M., Panicucci B. & Zíková A. Cultured bloodstream Trypanosoma brucei adapt to life without mitochondrial translation release factor 1. Sci Rep 8, 5135 (2018). https://doi.org/10.1038/s41598-018-23472-6

Perner J., Kotál J., Hatalová T., Urbanová V., Bartošová-Sojková P., Brophy P. M., Kopáček P. Inducible glutathione S-transferase (IrGST1) from the tick Ixodes ricinus is a haem-binding protein. Insect Biochemistry and Molecular Biology. 2018, 95, 44-54. DOI: 10.1016/j.ibmb.2018.02.002.

Tashyreva D., Prokopchuk G., Votýpka J., Yabuki A., Horák A., Lukeš J. Life cycle, ultrastructure, and phylogeny of new diplonemids and their endosymbiotic bacteria. MBio. 2018, 9(2). DOI: 10.1128/mBio.02447-17.

Lynn, D. H., Kolísko, M., Bourland, W. Phylogenomic analysis of Nassula variabilis n. sp., Furgasonia blochmanni, and Pseudomicrothorax dubius confirms a Nassophorean clade. Protist. 2018, 169(2), 180-189. DOI: 10.1016/j.protis.2018.02.002.

Tým

prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D. prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.

prof. RNDr.
Jan Tachezy, Ph.D.

vedoucí výzkumného programu Buněčná biologie a virologie,
Interní člen VR UK, Přírodovědecká fakulta UK

jan.tachezy@natur.cuni.cz
+420325873908
Mgr. Pavel Doležal, Ph.D. Mgr. Pavel Doležal, Ph.D.

Mgr.
Pavel Doležal, Ph.D.

Vedoucí skupiny Mechanismy transportu proteinů přes mitochondriální a bakteriální membrány

pavel.dolezal@natur.cuni.cz
+420325873945, +420325873909
doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.

doc. Mgr.
Vladimír Hampl, Ph.D.

Vedoucí skupiny Genomika eukaryot a laterální genový přenos

vladimir.hampl@natur.cuni.cz
+420325873911, +420325873952
Doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D. Doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D.

Doc. RNDr.
Ivan Hrdý, Ph.D.

vedoucí Katedry parazitologie PřF UK

ivan.hrdy@natur.cuni.cz
+420325873912
Ravi Kumar Narayanasamy

Ravi Kumar Narayanasamy

Postdoctoral researcher

narayanr@natur.cuni.cz
+420325873948
Mgr. Petr Rada, Ph.D. Mgr. Petr Rada, Ph.D.

Mgr.
Petr Rada, Ph.D.

Odborný asistent

petr.rada@natur.cuni.cz
+420325873948
Mgr. Tamara Smutná, Ph.D. Mgr. Tamara Smutná, Ph.D.

Mgr.
Tamara Smutná, Ph.D.

Postdoctoral researcher

tamara.smutna@natur.cuni.cz
+420325873950
RNDr. Róbert Šuťák, Ph.D. RNDr. Róbert Šuťák, Ph.D.

RNDr.
Róbert Šuťák, Ph.D.

Vedoucí skupiny Příjem a vnitrobuněčný metabolismus kovů

robert.sutak@natur.cuni.cz
+420325873910, +420325873944
RNDr. Zdeněk Verner, Ph.D. RNDr. Zdeněk Verner, Ph.D.

RNDr.
Zdeněk Verner, Ph.D.

Postdoctoral researcher

zdenek.verner@natur.cuni.cz
+420325873948
Ing. Lenka Pachmanová Ing. Lenka Pachmanová

Ing.
Lenka Pachmanová

Manažer a koordinátor projektu

lenka.pachmanova@natur.cuni.cz
+420325873913
JUDr. Markéta Nováková JUDr. Markéta Nováková

JUDr.
Markéta Nováková

Koordinátor veřejných zakázek

novakovmarket@natur.cuni.cz
+420325873964
Bc. Kamila Ševčíková Bc. Kamila Ševčíková

Bc.
Kamila Ševčíková

Finanční manažer projektu

kamila.sevcikova@natur.cuni.cz
+420325873913
Veronika Stojanova Veronika Stojanova

Veronika Stojanova

Administrátor projektu

veronika.stojanova@natur.cuni.cz
+420325873964