Centrum výzkumu patogenity a virulence parazitů

Centrum výzkumu patogenity a virulence parazitů

Prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.

Prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D. — Vedoucí projektu

O nás

Náplní projektu je výzkum virulenčních faktorů významných parazitů člověka a hospodářských zvířat s cílem využít jejich potenciál pro vývoj nových terapeutických a diagnostických postupů. Projekt navazuje na velmi úspěšné VaV aktivity v parazitologii a propojuje úsilí excelentních vědeckých skupin Univerzity Karlovy v Praze (BIOCEV, Přírodovědecká fakulta), Biologického centra AV ČR a Ostravské univerzity v Ostravě.

Projekt řeší nedostatek vhodných prostředků k léčbě závažných infekcí působenými parazity. Používané léky jsou mnohdy toxické a proti řadě z nich došlo ke vzniku rezistence, přičemž neexistuje alternativní léčba. Významným problémem jsou také přenašeči infekcí, jako jsou klíšťata a flebotomové.

Organizačně-ekonomické problémy, které projekt řeší, zahrnují typické nedostatky výzkumu v ČR:

  • roztříštěnost výzkumných aktivit
  • absence některých důležitých moderních přístrojů
  • nedostatečná komunikace mezi základním výzkumem a aplikační sférou
  • omezené zapojení do mezinárodních projektů a spoluprací

Hlavní cíl výzkumného programu je získat nové originální výsledky na vysoké mezinárodní úrovni orientované na odhalení virulenčních faktorů významných parazitů člověka a hospodářských zvířat a zjistit jejich potenciál pro vývoj nových terapeutických a diagnostických postupů. Navrhované výzkumné aktivity projektu jsou začleněny do programu: "Virulenční faktory parazitů jako cíle pro vývoj nových antiparazitárních postupů" a logicky strukturovány do pěti subprogramů. Získané poznatky budou sloužit pro vývoj nových terapeutik a diagnostických postupů. Výsledky výzkumu budou publikovány v renomovaných vědeckých časopisech, případně patentovány.

Dílčí cíle

  • doplnění chybějících špičkových přístrojů a vybavení žadatele a partnerů, dobudování výzkumné infrastruktury na PřF UK a vybudování nové laboratoře zaměřené na rané fáze evaluace antiparazitárních cílů (Drug Discovery), která bude pomáhat k překlenutí mezery mezi základním výzkumem a aplikační sférou
  • posílení spolupráce s předními zahraničními institucemi
  • posílení účasti v mezinárodních výzkumných projektech a grantových soutěžích
  • zapojení předních zahraničních výzkumníků do výzkumného týmu

Aktuality

Akce

Publikace

2018

Peña-Diaz P, Mach J, Kriegová E, Poliak P, Tachezy J, Lukeš J (2018) Trypanosomal mitochondrial intermediate peptidase does not behave as a classical mitochondrial processing peptidase. PLoS ONE 13(4): e0196474.  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0196474

Mach, J., Bílá, J., Ženíšková, K., Arbon, D., Malych, R., Glavanakovová,M., Nývltová, E., Sutak, R. Iron economy in Naegleria gruberi reflects its metabolic flexibility. International Journal for Parasitology. 2018, 48(9-10), 719-727. DOI: 10.1016/j.ijpara.2018.03.005.

Vacek, V., Novák, L. V. F., Treitli, S. C., Táborský, P., Čepička, I., Kolísko, M., Keeling, P. J., Hampl, V. Fe–S Cluster assembly in oxymonads and related protists. Molecular Biology and Evolution. 2018, 35(11), 2712–2718. DOI: 10.1093/molbev/msy168.

Treitli, S. C., Kotyk, M., Yubuki, N., Jirounková, E., Vlásáková, J., Smejkalová, P., Šípek, P., Čepička, I., Hampl, V. Molecular and morphological diversity of the oxymonad genera Monocercomonoides and Blattamonas gen. nov. Protist. 2018, 169(5), 744-783. DOI: 10.1016/j.protis.2018.06.005.

Spodareva, V. V., Grybchuk-Ieremenko, A., Losev, A., Votýpka, J., Lukeš, J., Yurchenko, V., Kostygov, A. Y. Diversity and evolution of anuran trypanosomes: insights from the study of European species. Parasites & Vectors. 2018, 11(1), 447. DOI: 10.1186/s13071-018-3023-1.

Halada, P., Hlaváčková, K., Risueño, J., Berriatua, E., Volf, P., Dvořák, V. Effect of trapping method on species identification of phlebotomine sandflies by MALDI-TOF MS protein profiling: Trap effect on sandfly protein profiling. Medical and Veterinary Entomology. 2018, 32. DOI: 10.1111/mve.12305.

Sadlova J, Homola M, Myskova J, Jancarova M, Volf P (2018) Refractoriness of Sergentomyia schwetzi to Leishmania spp. is mediated by the peritrophic matrix. PLoS Negl Trop Dis 12(4): e0006382. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0006382

Willen L, Mertens P, Volf P (2018) Evaluation of the rSP03B sero-strip, a newly proposed rapid test for canine exposure to Phlebotomus perniciosus, vector of Leishmania infantum. PLoS Negl Trop Dis 12(8): e0006607. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0006607

Vivas Muñoz, J.C., Hilt, S., Horák, P. et al. Parasitol Res (2018) 117: 3547. https://doi.org/10.1007/s00436-018-6052-y

Marszewska A, Cichy A, Bulantová J, Horák P, Żbikowska E. 2018. Potamopyrgus antipodarum as a potential defender against swimmer’s itch in European recreational water bodies—experimental study. PeerJ 6:e5045 https://doi.org/10.7717/peerj.5045

Harmer, J., Yurchenko, V., Nenarokova, A., Lukeš, J., & Ginger, M. (2018). Farming, slaving and enslavement: Histories of endosymbioses during kinetoplastid evolution. Parasitology, 145(10), 1311-1323. DOI:10.1017/S0031182018000781

Peña-Diaz, P. & Lukeš, J. J Biol Inorg Chem (2018) 23: 521. https://doi.org/10.1007/s00775-018-1556-6

Jalovecka M, Hajdusek O, Sojka D, Kopacek P and Malandrin L (2018) The complexity of piroplasms life cycles. Front. Cell. Infect. Microbiol. 8:248. DOI: 10.3389/fcimb.2018.00248

Yurchenko, V., & Lukeš, J. (2018). Parasites and their (endo)symbiotic microbes. Parasitology, 145(10), 1261-1264. DOI:10.1017/S0031182018001257

Schoener E, Uebleis SS, Cuk C, Nawratil M, Obwaller AG, Zechmeister T, et al. (2018) Trypanosomatid parasites in Austrian mosquitoes. PLoS ONE 13(4): e0196052. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0196052

Maslov, D., Opperdoes, F., Kostygov, A., Hashimi, H., Lukeš, J., & Yurchenko, V. (2018). Recent advances in trypanosomatid research: Genome organization, expression, metabolism, taxonomy and evolution. Parasitology, 146(1), 1-27. DOI:10.1017/S0031182018000951.

Silva, F., Kostygov, A., Spodareva, V., Butenko, A., Tossou, R., Lukeš, J., . . . Alves, J. (2018). The reduced genome of Candidatus Kinetoplastibacterium sorsogonicusi, the endosymbiont of Kentomonas sorsogonicus (Trypanosomatidae): Loss of the haem-synthesis pathway. Parasitology, 145(10), 1287-1293. DOI:10.1017/S003118201800046X.

Záhonová, K., Petrželková, R., Valach, M., Yazaki, E., Tikhonenkov, D. V., Butenko, A., Janouškovec, J., Hrdá, Š., Klimeš, V., Burger, G., Inagaki, Y., Keeling, P. J., Hampl, V., Flegontov, P., Yurchenko, V., Eliáš, M. Extensive molecular tinkering in the evolution of the membrane attachment mode of the Rheb GTPase. Scientific reports. 2018. DOI: 10.1038/s41598-018-23575-0.

Hackenberg, M., Kotsyfakis, M. Exosome-mediated pathogen transmission by arthropod vectors. Trends in Parasitology. 2018, 34(7), 549-552. DOI: 10.1016/j.pt.2018.04.001.

Perner J, Kropáčková S, Kopáček P, Ribeiro JMC (2018) Sialome diversity of ticks revealed by RNAseq of single tick salivary glands. PLoS Negl Trop Dis 12(4): e0006410. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0006410

Heiss, A. A., Kolísko, M., Ekelund, F., Brown, M. W., Roger, A. J., Simpson, A. G. B. Combined morphological and phylogenomic re-examination of malawimonads, a critical taxon for inferring the evolutionary history of eukaryotes. Royal society open science. 2018, 5(4). DOI: 10.1098/rsos.171707. ISSN 2054-5703.

Lukeš, J., Butenko, A., Hashimi, H., Maslov, D. A., Votýpka, J., Yurchenko, V. Trypanosomatids are much more than just trypanosomes: Clues from the expanded family tree. Trends in Parasitology. 2018, 34(6), 466-480. DOI: 10.1016/j.pt.2018.03.002.

Procházková, M., Paniccuci, B., Zíková, A. Cultured bloodstream Trypanosoma brucei adapt to life without mitochondrial translation release factor 1. Scientific reports. 2018. DOI: 10.1038/s41598-018-23472-6.

Perner, J., Kotál, J., Hatalová, T., Urbanová, V., Bartošová-Sojková, P., Brophy, P. M., Kopáček, P. Inducible glutathione S-transferase (IrGST1) from the tick Ixodes ricinus is a haem-binding protein. Insect Biochemistry and Molecular Biology. 2018, 95, 44-54. DOI: 10.1016/j.ibmb.2018.02.002.

Tashyreva, D., Prokopchuk, G., Votýpka, J., Yabuki, A., Horák, A., Lukeš, J. Life cycle, ultrastructure, and phylogeny of new diplonemids and their endosymbiotic bacteria. MBio. 2018, 9(2). DOI: 10.1128/mBio.02447-17.

Lynn, D. H., Kolísko, M., Bourland, W. Phylogenomic analysis of Nassula variabilis n. sp., Furgasonia blochmanni, and Pseudomicrothorax dubius confirms a Nassophorean clade. Protist. 2018, 169(2), 180-189. DOI: 10.1016/j.protis.2018.02.002.

Tým

Prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.

Prof. RNDr.
Jan Tachezy, Ph.D.

Místopředseda Rady BIOCEV, Vedoucí výzkumného programu Buněčná biologie a virologie

jan.tachezy@natur.cuni.cz
+420325873908
Mgr. Pavel Doležal, Ph.D.

Mgr.
Pavel Doležal, Ph.D.

Vedoucí skupiny Mechanismy transportu proteinů přes mitochondriální a bakteriální membrány

pavel.dolezal@natur.cuni.cz
+420325873945, +420325873909
doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.

doc. Mgr.
Vladimír Hampl, Ph.D.

Vedoucí skupiny Genomika eukaryot a laterální genový přenos

vladimir.hampl@natur.cuni.cz
+420325873911, +420325873952
Doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D.

Doc. RNDr.
Ivan Hrdý, Ph.D.

vedoucí Katedry parazitologie PřF UK

ivan.hrdy@natur.cuni.cz
+420325873912
Michaela Marcinčiková

Michaela Marcinčiková

Laboratory Manager

michaela.marcincikova@natur.cuni.cz
+420325873951
Mgr. Petr Rada, Ph.D.

Mgr.
Petr Rada, Ph.D.

Odborný asistent

petr.rada@natur.cuni.cz
+420325873948
Mgr. Tamara Smutná, Ph.D.

Mgr.
Tamara Smutná, Ph.D.

Postdoctoral researcher

tamara.smutna@natur.cuni.cz
+420325873950
RNDr. Róbert Šuťák, Ph.D.

RNDr.
Róbert Šuťák, Ph.D.

Vedoucí skupiny Příjem a vnitrobuněčný metabolismus kovů

robert.sutak@natur.cuni.cz
+420325873910, +420325873944
RNDr. Zdeněk Verner, Ph.D.

RNDr.
Zdeněk Verner, Ph.D.

Postdoctoral researcher

zdenek.verner@natur.cuni.cz
+420325873948
Ing. Lenka Pachmanová

Ing.
Lenka Pachmanová

Manažer a koordinátor projektu

lenka.pachmanova@natur.cuni.cz
+420325873913
Bc. Kamila Ševčíková

Bc.
Kamila Ševčíková

Finanční manažer projektu

kamila.sevcikova@natur.cuni.cz
+420325873913
Veronika Stojanova

Veronika Stojanova

Administrátor projektu

veronika.stojanova@natur.cuni.cz
+420325873964
JUDr. Markéta Nováková

JUDr.
Markéta Nováková

Koordinátor veřejných zakázek

novakovmarket@natur.cuni.cz
+420325873964
Mgr. Kateřina Ženíšková

Mgr.
Kateřina Ženíšková

zeniskk@natur.cuni.cz
+420325873944