Centrum výzkumu patogenity a virulence parazitů

Centrum výzkumu patogenity a virulence parazitů

Prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.

Prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D. — Vedoucí projektu

O nás

Náplní projektu je výzkum virulenčních faktorů významných parazitů člověka a hospodářských zvířat s cílem využít jejich potenciál pro vývoj nových terapeutických a diagnostických postupů. Projekt navazuje na velmi úspěšné VaV aktivity v parazitologii a propojuje úsilí excelentních vědeckých skupin Univerzity Karlovy v Praze (BIOCEV), Parazitologického ústavu AV ČR a Ostravské univerzity v Ostravě.

Projekt řeší nedostatek vhodných prostředků k léčbě závažných infekcí působenými parazity. Používané léky jsou mnohdy toxické a proti řadě z nich došlo ke vzniku rezistence, přičemž neexistuje alternativní léčba. Významným problémem jsou také přenašeči infekcí, jako jsou klíšťata a flebotomové.

Organizačně-ekonomické problémy, které projekt řeší, zahrnují typické nedostatky výzkumu v ČR:

  • roztříštěnost výzkumných aktivit
  • absence některých důležitých moderních přístrojů
  • nedostatečná komunikace mezi základním výzkumem a aplikační sférou
  • omezené zapojení do mezinárodních projektů a spoluprací

Hlavní cíl výzkumného programu je získat nové originální výsledky na vysoké mezinárodní úrovni orientované na odhalení virulenčních faktorů významných parazitů člověka a hospodářských zvířat a zjistit jejich potenciál pro vývoj nových terapeutických a diagnostických postupů. Navrhované výzkumné aktivity projektu jsou začleněny do programu: "Virulenční faktory parazitů jako cíle pro vývoj nových antiparazitárních postupů" a logicky strukturovány do pěti subprogramů. Získané poznatky budou sloužit pro vývoj nových terapeutik a diagnostických postupů. Výsledky výzkumu budou publikovány v renomovaných vědeckých časopisech, případně patentovány.

Dílčí cíle

  • doplnění chybějících špičkových přístrojů a vybavení žadatele a partnerů, dobudování výzkumné infrastruktury na PřF UK a vybudování nové laboratoře zaměřené na rané fáze evaluace antiparazitárních cílů (Drug Discovery), která bude pomáhat k překlenutí mezery mezi základním výzkumem a aplikační sférou
  • posílení spolupráce s předními zahraničními institucemi
  • posílení účasti v mezinárodních výzkumných projektech a grantových soutěžích
  • zapojení předních zahraničních výzkumníků do výzkumného týmu

Aktuality

Publikace

2018

Schoener E., Uebleis S. S., Cuk C., Nawratil M., Obwaller A. G., Zechmeister T., Lebl K., Rádrová J., Zittra C., Votýpka J., Fuehrer H. P.

Trypanosomatid parasites in Austrian mosquitoes, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0196052

Maslov D. A., Opperdoes F.R., Kostygov A. Y., Hashimi H., Recent advances in trypanosomatid research: genome organization, expression, metabolism, taxonomy and evolution, https://doi.org/10.1017/S0031182018000951

Silva F. M., Kostygov A. Y., Spodareva V. V., Butenko A., The reduced genome of Candidatus Kinetoplastibacterium sorsogonicusi, the endosymbiont of Kentomonas sorsogonicus (Trypanosomatidae): loss of the haem-synthesis pathway, https://doi.org/10.1017/S003118201800046X

Záhonová K., Petrželková R., Valach M., Yazaki E., Tikhonenkov D. V., Butenko A., Janouškovec J., Hrdá Š., Klimeš V., Burger G., Inagaki Y, Keeling P. J., Hampl V., Flegontov P., Yurchenko V., Eliáš M., Extensive molecular tinkering in the evolution of the membrane attachment mode of the Rheb GTPase, https://doi.org/10.1038/s41598-018-23575-0

Hackenberg M., Kotsyfakis M., Exosome-Mediated Pathogen Transmission by Arthropod Vectors, https://doi.org/10.1016/j.pt.2018.04.001

Perner J., Kropáčková S., Kopáček P., Ribiero J. M. C., Sialome diversity of ticks revealed by RNAseq of single tick salivary glands, https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0006410 

Lukeš J. Butenko A., Hashimi H., Maslov D. A., Votýpka J., Yurchenko V., Trypanosomatids Are Much More than Just Trypanosomes: Clues from the Expanded Family Tree, https://doi.org/10.1016/j.pt.2018.03.002

Procházková M., Panicucci B., Zíková A., Cultured bloodstream Trypanosoma brucei adapt to life without mitochondrial translation release factor 1, https://doi.org/10.1038/s41598-018-23472-6

Perner J., Kotál J., Hatalová T., Urbanová V., Bartošová-Sojková P., Brophy P. M., Kopáček P., Inducible glutathione S-transferase (IrGST1) from the tick Ixodes ricinus is a haem-binding protein, https://doi.org/10.1016/j.ibmb.2018.02.002

Tashyreva D., Prokopchuk G., Votýpka J., Yabuki A., Horák A., Lukeš J., Life Cycle, Ultrastructure, and Phylogeny of New Diplonemids and Their Endosymbiotic Bacteria, https://doi.org/10.1128/mBio.02447-17

Lynn D. H., Kolísko M., Bourland W., Phylogenomic Analysis of Nassula variabilis n. sp., Furgasonia blochmanni, and Pseudomicrothorax dubius Confirms a Nassophorean Clade, https://doi.org/10.1016/j.protis.2018.02.002

Tým

Prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.

Prof. RNDr.
Jan Tachezy, Ph.D.

Místopředseda Rady BIOCEV, Vedoucí výzkumného programu Buněčná biologie a virologie

jan.tachezy@natur.cuni.cz
+420325873908
Mgr. Pavel Doležal, Ph.D.

Mgr.
Pavel Doležal, Ph.D.

Vedoucí skupiny Mechanismy transportu proteinů přes mitochondriální a bakteriální membrány

pavel.dolezal@natur.cuni.cz
+420325873945, +420325873909
doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.

doc. Mgr.
Vladimír Hampl, Ph.D.

Vedoucí skupiny Genomika eukaryot a laterální genový přenos

vladimir.hampl@natur.cuni.cz
+420325873911, +420325873952
Doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D.

Doc. RNDr.
Ivan Hrdý, Ph.D.

ivan.hrdy@natur.cuni.cz
+420325873912
Mgr. Tamara Smutná, Ph.D.

Mgr.
Tamara Smutná, Ph.D.

tamara.smutna@natur.cuni.cz
+420325873950
RNDr. Róbert Šuťák, Ph.D.

RNDr.
Róbert Šuťák, Ph.D.

Vedoucí skupiny Příjem a vnitrobuněčný metabolismus kovů

robert.sutak@natur.cuni.cz
+420325873910, +420325873944
RNDr. Zdeněk Verner, Ph.D.

RNDr.
Zdeněk Verner, Ph.D.

zdenek.verner@natur.cuni.cz
+420325873948
Ing. Lenka Pachmanová

Ing.
Lenka Pachmanová

Manažer a koordinátor projektu

lenka.pachmanova@natur.cuni.cz
+420325873913
Bc. Kamila Ševčíková

Bc.
Kamila Ševčíková

Finanční manažer projektu

kamila.sevcikova@natur.cuni.cz
+420325873913
Veronika Stojanova

Veronika Stojanova

Administrátor projektu

veronika.stojanova@natur.cuni.cz
+420325873964
JUDr. Markéta Nováková

JUDr.
Markéta Nováková

Koordinátor veřejných zakázek

novakovmarket@natur.cuni.cz
+420325873964
Mgr. Kateřina Ženíšková

Mgr.
Kateřina Ženíšková

zeniskk@natur.cuni.cz
+420325873944

Spolupráce

V rámci projektu budou zapojeni tři strategičtí zahraniční partneři, kteří budou přispívat k naplnění vědeckých cílů, kvalifikaci vědeckých pracovníků a rozšíření mezinárodní spolupráce skupin v rámci navrhovaného projektu CePaViP.