RNDr. Rostislav Tureček, CSc.

RNDr. Rostislav Tureček, CSc.

Zástupce vedoucího Oddělení neurofyziologie sluchu
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Studuje mechanizmy zpracování zvukových podnětů ve sluchovém systému savců a vývojovou plasticitu sluchové dráhy za normálních a patologických podmínek. Při experimentální práci používáme elektrofyziologické, imunohistochemické, behaviorální a in vivo zobrazovací metody u zvířat a audiometrické testy u člověka. Výsledky získané studiem sluchové dráhy zvířat mají širší uplatnění při poznání obecných molekulárních mechanizmů přenosu signálů v nervovém systému