Ing. Richard Laga, Ph.D.

Ing. Richard Laga, Ph.D.

Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Vedoucí výzkumného projektu

Ing. Richard Laga, PhD. se zabývá výzkumem polymerních imunoterapeutik a chemoterapeutik pro humánní léčbu infekčních a onkologických onemocnění. Specializuje se na syntézu a fyzikálně-chemickou charakterizaci pokročilých makromolekulárních systémů pro cílený přenos a řízené uvolňování peptidových a proteinových antigenů, kancerostatickýck látek a nukleových kyselin in vivo. Působí na Oddělení bioaktivních polymerů Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

Navrhované systémy umožňují bezpečnou a účinnou dopravu nízkomolekulárního terapeutika přímo do požadované části organizmu (např. nádoru, sekundárních lymfatických orgánů, aj.), kde zajistí jeho řízené uvolnění a aktivaci. Navázáním terapeutika na polymerní nosič o velikosti jednotek až stovek nanometrů dojde rovněž k jeho výraznému prodloužení setrvání v organizmu, což pozitivně ovlivní jeho farmakokinetické a farmakodynamické vlastnosti. Těchto benefitů lze využít jak při přípravě pokročilých peptidových/proteinových vakcín proti infekčním a nádorovým onemocněním, tak při konstrukci sofistikovaných chemoterapeutik a genových terapeutik pro léčbu nádorů.

Nejvýznamnější výsledky

2017

Braunová, L. Kostka, L. Sivák, L. Cuchalová, Z. Hvězdová, R. Laga, S. Filippov, P. Černoch, M. Pechar, O. Janoušková, M. Šírová, T. Etrych, Tumor-targeted micelle-forming block copolymers for overcoming of multidrug resistence, Journal of Controlled Release 245 (2017) 41–51.

O. Slaby, R. Laga, O. Sedlacek; Therapeutic targeting of non-coding RNAs in cancer, Biochemical Journal, 474, 4219-4251 (2017).

2016

G. Mužíková, R. Pola, R. Laga, M. Pechar; Biodegradable multiblock polymers based on N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide designed as drug carriers for tumor-targeted delivery, Macromolecular Chemistry and Physics, 217(15), 1690-1703 (2016).

J. R. Francica, G. M. Lynn, R. Laga, G. Joyce, T. J. Ruckwardt, K. M. Moribito, M. Chen, R. Chaudhuri, B. Zhang, M. Sastry, K. Ko, M. Pechar, L. A. Kueltzo, P. D. Kwong, B. S. Graham, R. A. Seder; Thermo-Responsive Polymer Nanoparticles Co-Deliver RSV F Trimers with a TLR-7/8 Adjuvant, Bioconjugate Chemistry, 27(10), 2372-2385 (2016).

2015

S. Mo, R. Carlisle, R. Laga, R. Myers, S. Graham, K. Ulbrich, L. Seymour, C-C. Coussios; Increasing the density of nanomedicines improves their ultrasound-mediated delivery to tumors, Journal of Controlled Release, Journal of Controlled Release, 210, 10-18 (2015).

R. Laga, O. Janoušková, K. Ulbrich, R. Pola, J. Blažková, S. K. Filippov, T. Etrych, M. Pechar; Thermo-responsive polymeric micelles as potential nano-sized cancerostatics. Biomacromolecules, 16(8), pp 2493–2505 (2015).

G. Lynn, R. Laga, P. Darrah, A. Ishizuka, A. Balaci, A. Dulcey, M. Pechar, R. Pola, M. Gerner, A. Yamamoto, J. Meyerson, K. Quin, M. Smelkinson, O. Vanek, R. Cawood, T. Hills, O. Vasalatiy, K. Kastenmuller, J. Francica, T. Etrych, K. Fisher, L. Seymour, R. Seder; In vivo characterization of the physicochemical properties of polymer-linked TLR agonists that enhance vaccine immunogenicity, Nature Biotechnology 33, 1201-1210 (2015).

2014

R. Pola, A. Braunová, R. Laga, M. Pechar, K. Ulbrich; Click Chemistry as a Powerful and Chemoselective Tool for Attachment of  Targeting Ligands to Polymer Drug Carriers, Polymer Chemistry, 5(4), 1340-1350 (2014).

M. Pechar, R. Pola, R. Laga, A. Braunová, K. Ulbrich, S. Filippov, A. Bogomolova, L. Bednárová, O. Vaněk; Coiled coil peptides and polymer-peptide conjugates: synthesis, self-assembly, characterization and potential in drug delivery systems, Biomacromolecules, 15(7), 2590-2599 (2014).

2013

R. Pola, R. Laga, K. Ulbrich, I. Sieglová, V. Král, M. Fábry, M. Kabešová, M. Kovář, M. Pechar; Polymer Therapeutics with a Coiled Coil Motif Targeted against Murine BCL1 Leukemia, Biomacromolecules 14(3), 881-889 (2013).

R. Laga, R. Pola, K. Ulbrich, M. Hořejší, I. Sieglová, V. Král, M. Fábry M. Pechar; Avidin-conjugated polymers with monobiotinylated antibodyfragments: A new strategy for the noncovalent attachment of recombinant proteins for polymer therapeutics, Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 28(3), 289-299 (2013).

R. Carlisle, J. Choi, M. Bazan-Peregrino, R. Laga, V. Subr, L. Kostka, K. Ulbrich, C-C. Coussios, L. W. Seymour; Enhanced Tumor Uptake and Penetration of Virotherapy Using Polymer Stealthing and Focused Ultrasound, Journal of the National Cancer Institute 105(22), 1701-1710 (2013).

2012

R. Laga, R. Carlisle, M. Tangney, K. Ulbrich, L. W. Seymour; Polymer Coatings for Delivery of Nucleic Acid Therapeutics, Journal of Controlled Release 161(2), 537-553 (2012).

2011

M. Pechar, R. Pola, R. Laga, K. Ulbrich, L. Bednarova, P. Malon, I. Sieglova, V. Kral, M. Fabry, O. Vanek; Coiled Coil Peptides as Universal Linkers for the Attachment of Recombinant Proteins to Polymer Therapeutics, Biomacromolecules 12(10), 3645-3655 (2011).

2010

R. Laga, Č. Koňák, V. Šubr, K. Ulbrich, N. Suthiwangcharoen, Z. Niu, Q. Wang; Chemical Conjugation of Cowpea Mosaic Viruses with Reactive HPMA-Based Polymers, Journal of Biomaterial Science-Polymer Edition 21(12), 1669-1685 (2010).