Prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc.

Prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc.

Ústav molekulární genetiky AV ČR

Jiří Forejt ve svém výzkumu využívá myší genom jako model pro poznání zákonitostí vzniku nových druhů a pro studium dědičnosti lidského vývoje a lidských chorob. Myší inbrední kmeny PWD/Ph a PWK/Ph, které vznikly v jeho laboratoři před více než 30 lety, jsou užívány v genetických laboratořích zemí čtyř kontinentů a jeho chromozomální substituční kmeny, převzaté referenční The Jackson Laboratory v USA, slouží jako biomedicínský model pro systémovou genetiku.

Skupina prof. Forejta v Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., identifikovala první savčí gen hybridní sterility (Prdm9), který u myší řídí neplodnost kříženců mezi blízkými druhy, a tím jejich reprodukční izolaci. Neplodnost hybridních zvířat, například muly, je prastarý dosud neujasněný příklad reprodukční izolace, který zaujal Darwina a psal o něm již Aristoteles. Reprodukční izolace umožňuje vznik nových druhů, patří do základního výzkumu evoluce živých forem na Zemi, ale má i biomedicínský potenciál. V posledních desetiletích značně klesá plodnost mužů západní civilizace. Výzkum profesora Forejta směřuje k rozpoznání funkce genů, které za tvorbu pohlavních buněk odpovídají. Jeho výzkum tak představuje naději pro mnohé pacienty trpící reprodukčními poruchami.

Přehled aktuálních publikací v databázi PubMed

Nejvýznamnější výsledky

2017

Bhattacharyya T, Gregorova S, Mihola O, Anger M, Sebestova J, Denny P, Simecek P, Forejt J.: Mechanistic basis of infertility of mouse intersubspecific hybrids. Proc Natl Acad Sci U S A. 2013 Jan 17.

2016

Balcova M, Faltusova B, Gergelits V, Bhattacharyya T, Mihola O, Trachtulec Z, Knopf C, Fotopulosova V, Chvatalova I, Gregorova S, Forejt J. Hybrid Sterility Locus on Chromosome X Controls Meiotic Recombination Rate in Mouse. PLoS Genet. 2016 Apr 22;12(4):e1005906. doi: 10.1371/journal.pgen.1005906.

Forejt J. Genetics: Asymmetric breaks in DNA cause sterility. Nature. 2016 Feb 11;530(7589):167-8. doi: 10.1038/nature16870.

2015

Kropáčková L, Piálek J, Gergelits V, Forejt J, Reifová R. Maternal-foetal genomic conflict and speciation: no evidence for hybrid placental dysplasia in crosses between two house mouse subspecies. J Evol Biol. 2015 Mar;28(3):688-98. doi: 10.1111/jeb.12602. Epub 2015 Mar 6.

Jansa P, Homolka D, Blatny R, Mistrik M, Bartek J, Forejt J. Dosage compensation of an aneuploid genome in mouse spermatogenic cells. Biol Reprod. 2014 Jun;90(6):124. doi: 10.1095/biolreprod.114.118497. Epub 2014 Apr 30.

2014

Jansa P, Homolka D, Blatny R, Mistrik M, Bartek J, Forejt J. Dosage compensation of an aneuploid genome in mouse spermatogenic cells. Biol Reprod. 2014 Jun;90(6):124. doi: 10.1095/biolreprod.114.118497.

Flachs P, Bhattacharyya T, Mihola O, Piálek J, Forejt J, Trachtulec Z. Prdm9 incompatibility controls oligospermia and delayed fertility but no selfish transmission in mouse intersubspecific hybrids. PLoS One. 2014 Apr 22;9(4):e95806. doi: 10.1371/journal.pone.0095806.

Bhattacharyya T, Reifova R, Gregorova S, Simecek P, Gergelits V, Mistrik M, Martincova I, Pialek J, Forejt J. X chromosome control of meiotic chromosome synapsis in mouse inter-subspecific hybrids. PLoS Genet. 2014 Feb 6;10(2):e1004088. doi: 10.1371/journal.pgen. 1004088.

2013

Schughart K, Libert C; SYSGENET consortium (including Forejt J), Kas MJ: Controlling complexity: the clinical relevance of mouse complex genetics. Eur J Hum Genet. 2013 Nov;21(11):1191-6. doi: 10.1038/ejhg.2013.79. Epub 2013 May 1. Review.

Bhattacharyya T, Gregorova S, Mihola O, Anger M, Sebestova J, Denny P, Simecek P, Forejt J: Mechanistic basis of infertility of mouse intersubsoecific hybrids. Proc Natl Acad Sci U S A. 2013 Feb 5;110(6):E468-77. doi: 10.1073/pnas.1219126110. Epub 2013 Jan 17.

2012

Dzur-Gejdošová, M., Šimeček, P., Gregorová, S., Forejt, J.: Genetic architecture of hybrid sterility in the house mouse. Evolution 2012; DOI: 10.1111/j.1558-5646.2012.01684.x

Forejt, J.: Hybrid sterility, mouse. In: Encyclopedia of Genetics, 2e 2012; S. Brenner and J. Miller, Eds. Academic Press, London, New York, in press.

2009

Mihola, O., Trachtulec, Z., Vlček, C., Schimenti, J.C., Forejt, J: A mouse speciation gene encodes a meiotic Histone H3 methyltransferase. Science 2009; 323:373—375.

2008

Gregorová, S., Divina, P., Storchová, R., Trachtulec, Z., Fotopulosová, V., Svenson, K.L., Donahue, L.R., Paigen, B., Forejt, J.: Mouse consomic strains: Exploiting genetic divergence between Mus m. musculus and Mus m. domesticus subspecies. Genome Research 2008; 18:509-515.