Společně ve vědě a výzkumu (Lidové noviny)

7.5.2015

V česko-izraelském pojetí mají obchodní vztahy silný rozměr i v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Tato oblast je prioritou také pro Česko-izraelskou smíšenou obchodní komoru. Proto byl na její platformě před rokem ustanoven Výbor pro vědu, výzkum a inovace. Ten hledá a propojuje partnery v České republice.

Příkladem úspěšných projektů spolupráce je například oblast medicíny a léčby vzácných onemocnění. Dědičně podmíněná vzácná onemocnění představují rozsáhlou skupinu chorob vyskytujících se v populaci s frekvencí nižší než jedna na dva tisíce. Takových onemocnění existuje několik tisíc. Patří k nim také skupina, kterou nazýváme akutní jaterní porfyrie, jež se projevuje například prudkými bolestmi břicha, neurologickými příznaky či kožními projevy.

Diagnostika těchto onemocnění má v Izraeli i v České republice dlouhodobou tradici, a je tedy přirozené, že BIOCEV – Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy – spojilo síly s Národní laboratoří pro diagnostiku porfyrií v Rabin Medical Center v Petach Tikva. Centrum s více než tisíci lůžky je špičkovou léčebnou i výzkumnou izraelskou institucí. Současně slouží jako výuková základna Lékařské fakulty Univerzity v Tel Avivu. Výměna zkušeností v diagnostice vedla k několika společným publikacím. V blízké době budou zveřejněny další tři.

Problematika porfyrií a možnosti léčebného ovlivnění budou také součástí pátého výzkumného programu centra BIOCEV– Vývoj léčebných a diagnostických postupů. BIOCEV je společným projektem šesti institucí Akademie věd ČR a dvou fakult Univerzity Karlovy – Přírodovědecké a 1. lékařské. Cílem projektu BIOCEV je vybudování evropského vědeckého centra excelence, jehož výzkumné týmy budou společnými silami hledat řešení aktuálních problémů lidské populace, jako jsou např. nádorová onemocnění, kardiovaskulární choroby, viry a infekce.

Rozsáhlá mezinárodní spolupráce patří mezi pilíře projektu a Izrael mezi hlavní partnery. Tradiční kooperace s řadou izraelských institucí je nedílnou součástí našich vědecko-výzkumných i diagnostických aktivit.

O autorovi: Prof. MUDr. PAVEL MARTÁSEK, DrSc. Autor je ředitel projektu BIOCEV a člen Výboru pro vědu, výzkum a inovace ČISOK. Projekt BIOCEV je financován z ERDF v rámci OP VaVpI.

Zdroj: 7.5.2015 | Lidové noviny | Strana 3 | Příloha – Izraelský list

Scan článku: Společně ve vědě a výzkumu

Biocev in Media — More articles