BIOCEV v médiích: Dokumentární pořad o projektu BIOCEV na ČT2 (10.10.2014)

Oficální zpráva z programu ČT:

Někteří vědci říkají, že ty jednoduché objevy ležící na dosah už máme za sebou. Teď přichází řada na ty složitější. Připravil Z. Pojman
Svět vědy mění svoji tvář. V současnosti se ukazuje, že nové objevy budou vznikat především na rozhraní věd. K tomu je však třeba vytvořit prostor, kde by se znalci různých oborů mohli setkávat i na neformálních schůzkách. Takovým prostorem chce být Biocev. Nahlédněme dnes do zákulisí zcela rozdílných témat. Jedním z nich jsou parazité a parazitické infekce. Přes poznání metabolických drah parazitů vede cesta k lékům. Dalším tématem jsou kvasinky a jejich vzájemná komunikace. Je totiž podobná komunikaci nádoru s okolními tkáněmi. Porozumíme-li kvasinkám, získáme důležité informace pro léčení nádorů. Z hlediska studia kmenových buněk jsme ovšem stále ještě na začátku. Jak vnitřní mechanismy řídí buňku, aby se rozmnožovala nebo tvořila různé lidské tkáně? To zatím zůstává utajeno. Posledním z řady témat jsou mutace genů způsobující vzácné nemoci. Studium těchto nemocí vede nejen ke snadnější léčbě, ale také k hlubšímu poznání funkce genů. Výčet zástupců jednotlivých oborů bude v Biocevu obrovský a teprve budoucnost ukáže, k jakým objevům vzájemná inspirace povede.

Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10267564582-o-vede-a-vedcich/213563231640007-spolecnou-cestou/

V případě, že pořad nestihnete během dnešního vysílání, video bude k dispozici v archivu ČT nebo na internetových stránkách BIOCEV – sekce Video.

Biocev in Media — More articles