BIOCEV in Media: Česko využívá výjimečný nástroj pro jednání s Američany o byznysu (24.6.2014)

Bilaterální platformu USA nabídly jenom omezenému počtu hospodářských partnerů.

Mezi Českem a Spojenými státy, respektive mezi ministerstvem průmyslu a obchodu a US Department of Commerce, byl v roce 2010 zahájen takzvaný Ekonomický a obchodní dialog. Jedná se o exkluzivní bilaterální platformu, kterou USA nabídly jen omezenému počtu hospodářských partnerů. Zatím se uskutečnila dvě kola tohoto dialogu. Třetí proběhlo 18. června ve Washingtonu. Českou delegaci povede náměstek ministra průmyslu a obchodu zodpovědný za sekci zahraničního obchodu a Evropské unie Vladimír Bärtl.

Za jednu z hlavních výhod dialogu považujeme fakt, že se jedná o stálou platformu, která umožňuje pravidelný kontakt mezi českou a americkou administrativou a českými podniky a institucemi. Nejde tedy o ad hoc „izolovaná setkání“ na vyšší úřednické úrovni. Dialog je v praxi naplňován prostřednictvím „Akčního plánu“, který je po konzultacích se zainteresovanými institucemi a partnery pravidelně aktualizován.

Podívejme se na jeho hlavní části:

V první kapitole – Business Development & Trade Promotion – americká a česká strana představí společný plán akcí (mise, semináře, roadshow). Dalším bodem pro letošní rok bude diskuse o tom, jak více zapojit české firmy do společného financování projektů ve třetích zemích na základě úspěšné spolupráce Ex-Im Banky a EGAP.

Druhá kapitola je věnována investicím: tématem bude samozřejmě zvýšení vzájemného toku investic, přičemž zvláštní pozornosti se dostane také malým a středním podnikům a možnostem školení a sdílení expertizy k oblastem, jako je strategické plánování nebo rizikový kapitál. V oblasti vědy, výzkumu a inovací je zásadní networking na všech úrovních americké administrativy, kdy americká strana představí relevantní programy v této oblasti a česká strana představí výzkumná centra, která v Česku vznikla v letech 2007-2013 (například Ceitec, Biocev, ELI, ICRC) za spolufinancování z fondů EU. Obě strany také projednají program na podporu malých a středních podniků, který byl loni zahájen mezi EU a USA.

V kapitole přístup na trh proběhne debata nad okolnostmi, které komplikují vstup českých firem na americký trh, respektive amerických firem při vstupu na náš trh. Velká pozornost bude věnována dohodě o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství mezi EU a USA a možným dopadům na vzájemný obchod i tok investic. Česko a USA by také měly představit společný plán akcí k šíření informací o vyjednávání dohody. Prioritou obou stran je maximální transparentnost celého vyjednávacího procesu a co největší dialog se zainteresovanou veřejností.

Obě delegace se také budou věnovat aktuálním zásadním ekonomickým otázkám, jako jsou nové politiky USA na podporu průmyslové výroby, otázky cen energií a energetické politiky nebo dopady současné situace na Ukrajině na obchod.

zdroj: Český exportér, 24. 6. 2014, Rubrika: Informační servis pro exportéry, str. 26,

autor: Matyáš Pelant, vedoucí oddělení Amerik, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Biocev in Media — More articles