Představitelé nejstarší nizozemské univerzity navštívili BIOCEV (13.4.2015)

Praha, 27. března 2015 – Výměna studentů a vědeckých pracovníků nebo společné projekty v oblasti biotechnologií a biomedicíny. I taková byla témata jednání mezi nejvyššími představiteli Univerzity Karlovy a nizozemské Leidenské univerzity. Její rektor, prof. Carel Stolker, prof. Rick Lawson, děkan Právnické fakulty, a děkan Přírodovědecké fakulty, prof. Geert de Snoo, si v doprovodu prof. Pavla Martáska, ředitele BIOCEV, také prohlédli výstavbu centra ve Vestci u Prahy.

„Leidenská univerzita patří mezi přední vzdělávací a výzkumné instituce v Evropě. Studuje tam kolem 25 tisíc studentů ze 110 zemí. V počtu úspěšných absolventů i aktivit v oblasti přírodních věd a medicíny dosahuje vrcholných příček. Jsem rád, že jsem měl možnost setkat se s hlavními zástupci univerzity, a pevně věřím, že navázaná spolupráce se bude i nadále rozvíjet,“ prohlásil během programu delegace prof. Pavel Martásek.

Na půdě UK přivítal představitele významné nizozemské vysoké školy rektor UK prof. Tomáš Zima. Hostům popsal úspěšné programy rozvíjené na univerzitě a připomněl, jak důležité pro rozvoj výzkumu v exaktních i humanitních vědách je udržování mezinárodních kontaktů. „Doufám, že naše setkání vytvoří půdu pro růst nových úspěšných projektů mezi našimi univerzitami, které jsou od sebe vzdálené jen hodinu letu či pár hodin jízdy autem a blízké jsou si i v ideách, které vyznávají,“podotkl rektor Zima.

Obě instituce dlouhodobě spolupracují, a to jak ve vědě a výzkumu, tak při výměně studentů a profesorů. V současné době s Leidenskou univerzitou intenzivně kooperují Fakulta sociálních věd, Filozofická fakulta a Matematicko-fyzikální fakulta UK. Potvrdilo to i vyznamenání prof. RNDr. Marie Huškové, DrSc., titulem důstojníka Řádu oranžsko-nasavského, který vědkyně získala v roce 2012 za dlouholetou spolupráci s nizozemskými badateli. Leidenská univerzita je důležitým partnerem také pro 2. lékařskou, Farmaceutickou, Právnickou a Přírodovědeckou fakultu UK.

Univerzita Karlova a Leidenská univerzita v současné době společně pracují na projektu TEMI, který se zabývá inovativními metodami výuky vědy (PřF UK), spolupráce probíhá i s Leiden Genome Technology Centre (2. LF UK). Na rozvoj oboru farmakognozie se zase soustředí spolu s nizozemskými kolegy i pracovníci Farmaceutické fakulty UK. Právnická fakulta UK je od roku 2005 zapojena do projektu SARFaL, jehož cílem je rozšířit spolupráci právnických fakult v oblasti vědy a výzkumu. Další fakulty Univerzity Karlovy o navázání nových projektů s Leidenskou univerzitou v současné době jednají.

Výměna vyučujících a studentů mezi oběma institucemi probíhá v rámci programu Erasmus+ a také v rámci programu Václav Havel Europaeum MA Programme, díky kterému mohou studenti UK vyjet studovat na Univerzitu v Leidenu, v Oxfordu a na pařížskou Sorbonnu. Březnové pražské jednání představitelů obou institucí navíc upevnilo podporu studijním výjezdním programům.

VIDEO – Vyjádření obou rektorů ke spolupráci mezi UK a Leidenskou univerzitou

Zdroj: redakce časopisu IForum UK, BIOCEV

Press Releases — More articles