Biomedicína předmětem zájmu české biotechnologické mise v Malajsii

Ve dnech 3. až 6. listopadu 2014 navštívila Malajsii česká technologická mise zaměřená na oblast biotechnologií a biomedicíny. Misi, které se zúčastnily přední české výzkumné ústavy, zorganizoval ZÚ Kuala Lumpur ve spolupráci s agenturou CzechInvest.

Cílem české technologické mise bylo navázat přímý kontakt s malajsijskými komerčními, výzkumnými, akademickými a vládními organizacemi v oboru biomedicíny a biotechnologií, a také propagovat Českou republiku v Malajsii v těchto oblastech.

Delegace zahrnovala tři přední české biotechnologické a biomedicínské výzkumné ústavy, a sice Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci, Ústav molekulární a translační medicíny v Olomouci a Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Delegaci vedl ředitel odboru podpory výzkumu a vývoje CzechInvestu Doc. Ing. Jiří Krechl, misi v Malajsii doprovodil velvyslanec ČR Rudolf Hykl. Intenzivní program návštěvy zahrnoval prezentační a businessmatchingovou akci pod názvem „Czech-Malaysian Biotechnology Initiative“, která se konala 3.11.2014 v Kuala Lumpur. Prezentace a jednání se uskutečnily též na čtyřech nejvýznamnějších univerzitách v oblasti výzkumu a výuky biomedicíny v Kuala Lumpur, konkrétně University of Malaya, University Putra Malaysia, University Kebangsaan Malaysia a International Medical University.

Členové mise jednali též s vládními agenturami na podporu technologií a inovací pod úřadem předsedy vlády Malajsie Malaysian Industry-Government Group for High Technology a Agensi Inovasi Malaysia. Po programu v Kuala Lumpur delegace navštívila biotechnologický park Bio-Xcell v Johor Bahru, kde se uskutečnilo taktéž businessmatchingové setkání. Komerčně orientované akce byly zajištěny ve spolupráci s malajsijskou vládní agenturou Malaysian Biotechnology Corporation. Součástí programu byly prezentace Ústavu molekulární a translační medicíny v Olomouci pro potenciální zájemce o doktorandské studium v ČR.

Česká biotechnologická mise byla v Malajsii přijata ve všech navštívených institucích na nejvyšší úrovni. Akce byla malajsijskou stranou ceněna mj. díky kvalitě českého biomedicínského výzkumu. Již v průběhu setkání byly dohodnuty konkrétní kroky pro navázání spolupráce ve výzkumné činnosti, doktorandského a postdoktorandského studia, ale i komerčních aktivit v sektorech biomedicíny a biotechnologií.

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí ČR -

http://www.mzv.cz/kualalumpur/cz/aktualni_informace/ceska_biotechnologicka_mise_jednala_o.html

 

 

Press Releases — More articles