Zde se nacházíte: Biocev / Spolupráce / Rozvoj týmu BIOCEV – klíčová podmínka excelence

Rozvoj týmu BIOCEV – klíčová podmínka excelence

Na základě atraktivního finančního ohodnocení a atraktivity centra excelence BIOCEV usiluje projekt financovaný z OPVK o získání mimořádně talentované osobnosti na pozici ředitele BIOCEV (Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.), která kromě typických manažerských dovedností disponuje také dalšími osobnostními předpoklady pro účely projektu, a to zejména mentorskými dovednostmi.

Projekt se konkrétně zaměřuje na:

1)    Mentoring 6 vybraných mentees, kteří se budou v rámci shadowingu účastnit pracovních a rozhodovacích procesů ředitele BIOCEV, dále absolvují jako doprovod několik služebních cest ředitele BIOCEV, budou vysláni do několika dříve benchmarkovaných center excelence a budou se účastnit tuzemských seminářů a workshopů vedených ředitelem BIOCEV (mentoring/shadowing)

2)    Šíření best practice v prostředí VŠ v rámci realizace specializovaných přednášek a workshopů na českých vysokých školách zaměřených na problematiku managementu vědy a konkurenceschopnosti center VaV, které povede ředitel BIOCEV.

Celý název projektu: Rozvoj týmu BIOCEV – klíčová podmínka excelence

Předpokládaná doba trvání projektu: 1. 1. 2013 – 30. 6. 2015

Zdroj: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, řídící orgán MŠMT ČR

Rozpočet projektu celkem: 10 255 344Kč

Žadatel: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.