Zde se nacházíte: Biocev / Spolupráce / Regionální spolupráce

Regionální spolupráce

Centrum BIOCEV se již od svého počátku vzniku projektu setkává s podporou místních i regionálních orgánů. Středočeský kraj deklaroval svou podporu podpisem Memoranda o vzájemné podpoře a spolupráci při realizaci projektu BIOCEV v říjnu 2008 (text memoranda).

Obec Vestec, společně se sousední obcí Jesenice, realizaci projektu podporují. 12.6.2009 byla podepsána Smlouva o spolupráci s obcí Vestec.

Přítomnost podobné infrastruktury má na rozdíl od logistických společností a skladů stavebních materiálů velký potenciál zviditelnit Vestec i celý region, podpořit rozvoj další infrastruktury a dlouhodobě zvýšit rozvoj a prosperitu Středočeského kraje.

http://www.vestec.cz/
http://www.kr-stredocesky.cz/
http://www.oujesenice.cz/
http://star-cluster.cz