Zde se nacházíte: Biocev / Spolupráce / Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce

Integrace BIOCEV do evropského výzkumného prostoru a vysoká komplementarita a synergie všech částí výzkumného záměru BIOCEV jsou zárukou toho, že se BIOCEV stane významnou křižovatkou vědy v srdci Evropy s potenciálem výrazně ovlivnit poznání a jeho přenos do praktického života, s dopadem na zásadní oblasti lidského života jako jsou např. zdraví nebo životní prostředí.

Od prosince 2009 je BIOCEV členem celoevropské sítě výzkumných infrastruktur Infrafrontier, v roce 2010 se zapojil do konsorcia Euro-BioImaging a v červnu 2011 se BIOCEV zapojil do sítě Instruct – evropské infrastruktury pro integrovanou strukturní biologii.

Všechny tyto projekty jsou součástí Evropského strategického fóra pro infrastruktury výzkumu ESFRI (http://cordis.europa.eu/esfri/), jenž je strategickým nástrojem pro rozvoj výzkumné integrace Evropy a pro posílení její mezinárodní spolupráce. Z pohledu BIOCEV je naprosto zásadní fakt, že koordinátoři národních aktivit v těchto sítích – prof. Pavel Hozák, doc. Radislav Sedláček a Ing. Jan Dohnálek – se současně podílejí na přípravě projektu BIOCEV.

 

Kromě toho jednotlivé výzkumné skupiny spolupracují s významnými partnery:

 

Svůj zájem o spolupráci s centrem BIOCEV potvrdili:

 

Integrace BIOCEV do evropského výzkumného prostoru a vysoká komplementarita a synergie všech částí výzkumného záměru BIOCEV jsou zárukou toho, že se BIOCEV stane významnou křižovatkou vědy v srdci Evropy s potenciálem výrazně ovlivnit poznání a jeho přenos do praktického života, s dopadem na zásadní oblasti lidského života jako jsou např. zdraví nebo životní prostředí.