Zde se nacházíte: Biocev / Spolupráce / Infrafrontier

Infrafrontier

Infrafrontier je panevropské konsorcium pro fenotypizaci a archivaci myších modelů („The European infrastructure for phenotyping and archiving of model mammalian genomes“).

Cílem je popsat funkci všech myších genů a tím modelovat i funkci genů člověka. Jelikož myš a člověk sdílejí asi 95% genetické výbavy, je myš v tomto ohledu znamenitým modelem pro výzkum funkce lidských chorob.

http://www.infrafrontier.eu/

 

Evropská komise potvrdila svým podpisem z 11. prosince 2009 plné členství BIOCEV v Infrafrontier. Tohoto vědeckého programu se bude účastnit připravované unikátní centrum, České centrum fenogenomiky (více). Kromě BIOCEVu je členem konsorcia pouze MŠMT.

 

Účast na vědeckém programu Infrafrontier umožní nejen vědcům z BIOCEV posunout se do přední linie geneticky a biomedicínsky orientovaného výzkumu a zkoumat funkci genů po boku renomovaných mezinárodních vědeckých center. Samotný BIOCEV se tak stane jedinečným pracovištěm s výzkumem, jehož výsledky mohou zásadně ovlivnit způsob a úspěšnost léčebných postupů u řady závažných lidských onemocnění jako jsou např. neplodnost či rakovinná onemocnění.

Infrafrontier se skládá ze dvou částí, z části pro systematickou fenotypizaci Phenomefrontier a z části pro archivaci a distribuci Archivefrontier.

S účinností od 1.1.2010 se Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. stal novým partnerem evropské sítě laboratoří a institucí EMMA, European Mouse Mutant Archive (Evropský archív myších mutantů). Síť EMMA představuje jednu část evropského konsorcia pro fenotypizaci a archivaci myších modelů INFRAFRONTIER, tzv. Archivefrontier. EMMA je neziskový depozitář pro sběr, archivaci a distribuci mutantních kmenů nezbytných pro základní biomedicínský výzkum. EMMA byla založena s cílem poskytovat kapacitu pro koordinovanou archivaci a distribuci myších modelů.

http://www.emmanet.org