Zde se nacházíte: Biocev / Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce s jinými institucemi a aplikační sférou, na domácím i zahraničním poli je jednou z klíčových součástí koncepce i fungování excelentního výzkumného centra. V centru BIOCEV klademe důraz na integraci do Evropského výzkumného prostoru, na kooperaci s dalšími projekty realizovanými v České republice, s komerčními subjekty a v neposlední řadě i s regionálními a místními orgány.