Zde se nacházíte: Biocev / O projektu / Řídicí struktura

Řídicí struktura

Nejvyšším orgánem centra je Rada BIOCEV, ve které jsou zastoupeni partneři a příjemce dle partnerské smlouvy.

Výkonným orgánem je projektový tým. Projektový tým je řízený od 1. 1. 2013 ředitelem BIOCEV, a je složen ze dvou částí, z vědeckého týmu a pracovního týmu.

Pracovní tým připravuje a koordinuje organizační, ekonomické, stavební a administrativní části projektu. Organizuje výběrová řízení na dodavatele stavebních a technologických celků, vede administraci projektu, společně s vědeckým týmem se podílí na přípravě provozní dokumentace BIOCEV.

V roce 2013 byla rovněž ustavena Mezinárodní vědecká rada, Aplikační rada a Interní vědecká rada BIOCEV.

Mezinárodní vědecká rada je poradním orgánem ředitele BIOCEV, mezi jehož členy jsou významné zahraniční vědecké osobnosti.

Hlavními kompetencemi Mezinárodní vědecké rady jsou zejména:

  1. Posuzovat kvalitu (excelenci) vědeckého záměru centra BIOCEV a kvalitu výstupů vědecké práce z mezinárodního hlediska.
  2. Poskytovat řediteli náměty, informace či doporučení ke zvýšení výkonnosti a prestiže centra BIOCEV i jednotlivých vědců.

Interní vědecká rada (IVR) je poradním orgánem ředitele BIOCEV, zaměřeným na vědeckou oblast projektu BIOCEV. Interní vědecké rada je ustavena Radou BIOCEV a členové jsou jmenováni ředitelem BIOCEV.

Interní vědecká rada se schází minimálně jednou měsíčně. Jako poradní orgán ředitele BIOCEV se spoluúčastní posuzování vědeckého zaměření, sleduje vědeckou výkonnost, kvalitu vědecké práce, kvalitu výsledků centra BIOCEV, synergie jednotlivých projektů a programů a dodržení souladu se záměrem centra BIOCEV.

Řídicí struktura projektu

Org-struktura BIOCEV

Vysvětlivky:

ÚMG – Ústav molekulární genetiky Akademie Věd ČR, v. v. i.
UK – Přírodovědecká fakulta a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
BTÚ – Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
FgÚ – Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
MBÚ – Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
ÚEM – Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
ÚMCH – Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.