Zde se nacházíte: Biocev / O projektu / Historie

Historie

Myšlenka vybudovat centrum BIOCEV vznikla již v roce 2006, na základě tehdejší situace v České republice, kde doposud chybělo moderní vědecké centrum orientované na výzkum v oborech biotechnologie a biomedicína. Tak vznikl projekt BIOCEV, který byl realizován za podpory fondů Evropské unie, konkrétně Operačního programu Výzkum a vývoj pro Inovace 2007 – 2013.

 

 • 1. LEDNA 2008 > Oficiální zahájení přípravy projektu.
 • 11. LISTOPADU 2009 > 7 partnerů projektu podepisuje Partnerskou smlouvu, klíčový dokument pro společnou realizaci projektu BIOCEV.
 • 16. LISTOPADU 2009 > Projekt BIOCEV byl oficiálně předložen k hodnocení MŠMT.
 • PROSINEC 2009 – DUBEN 2010 > Probíhá národní hodnotící proces na MŠMT.
 • DUBEN 2010 – SRPEN 2010 > Projekt přechází do tzv. negociací o konečné podobě projektu BIOCEV.
 • PROSINEC 2010 > Odeslání projektové žádosti BIOCEV ke schválení do Evropské komise.
 • SRPEN 2011 > BIOCEV získal stavební povolení.
 • PROSINEC 2010 – ŘÍJEN 2011 > Probíhá schvalovací proces v Evropské komisi.
 • ŘÍJEN 2011 > BIOCEV se zapojil do výběru vědeckého ředitele projektu, který koordinuje (pro všechny velké projekty OP VaVpI) ministerstvo školství.
 • 31. ŘÍJNA 2011 > BIOCEV získal evropské Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
 • 31. LEDNA 2012 > Podpisem ministra školství získal BIOCEV české Rozhodnutí o poskytnutí dotace a může začít čerpat evropskou dotaci, tj. celkem 2,3 mld. korun.
 • LEDEN 2012 > Zahájení náboru pracovníků centra BIOCEV.
 • 30. ŘÍJNA 2012 > Slavnostní zahájení projektu BIOCEV a výzkumného programu Funkční genomika.
 • LÉTO 2013 > Postupné zahajování výzkumných programů 2-5
 • 21. SRPNA 2013 > Podepsání smlouvy s dodavatelem stavby.
 • 7. ŘÍJNA 2013 > Slavnostní akt poklepání na základní kámen centra BIOCEV.
 • 27. SRPNA 2014 > Dokončení hrubé stavby centra BIOCEV.
 • LEDEN – PROSINEC 2014 > Realizace výzkumných programů BIOCEV
 • III. ČTVRTLETÍ 2015 > Dokončení výstavby centra BIOCEV.
 • IV. ČTVRTLETÍ 2015 > Dokončení pořizování přístrojového a ostatního vybavení.
 • IV. ČTVRTLETÍ 2015 > Zahájení zkušební provozní fáze centra BIOCEV.
 • 2016 – 2020 > Období udržitelnosti projektu.