Vědci vynalezli unikátní polymerní vakcínu pro léčbu infekčních onemocnění

Účinnou a dlouhodobou obranyschopnost organismu vůči infekčním onemocněním má zajistit nový typ vakcíny, vyvíjený mezinárodním týmem vědců z České republiky, USA a Velké Británie. Originální složení vakcíny významným způsobem zesiluje účinek očkovací látky, zajišťuje její delší setrvání v tělním oběhu a umožňuje efektivnější lokalizaci jejího terapeutického účinku. O tomto výzkumu vědci nedávno informovali v prestižním časopise Nature Biotechnology.

Koncept vakcinace je v dnešní medicíně již zavedeným pojmem. Její princip spočívá v umělém vnesení tzv. antigenu (například části určité bakterie či viru) do organismu za účelem vyvolání obranné imunitní reakce. Současně s antigenem jsou při očkování do těla vpraveny další pomocné látky zvyšující účinnost vakcíny (tzv. adjuvancia). Jejich klinické použití má však jistá omezení. Jsou to především relativně vysoká toxicita, omezená rozpustnost v tělních tekutinách a nižší schopnost aktivace imunitního systému.

Nová generace vakcín syntetizovaných v laboratořích Ústavu makromolekulární chemie AV ČR se snaží zmíněné limity překonat. „Naše originální řešení spočívá ve využití hydrofilního polymerního nosiče, na který jsou navázány jak antigen, tak molekuly adjuvancií,“ vysvětluje Ing. Richard Laga, PhD., český zástupce v mezinárodním vědeckém týmu. „Tento způsob přípravy vakcín zajistí adjuvanciím lepší rozpustnost, sníží jejich přirozenou toxicitu a zprostředkuje účinnější reakci antigenu s receptory imunitních buněk. Specifický je také způsob přichycení jednotlivých složek vakcíny na polymerní nosič, který nesnižuje schopnost reakce účinných látek vakcíny s imunitními buňkami, což bývá častým problémem při přípravě obdobných konjugátů. Polymerní vakcíny se dále vyznačují prodlouženou dobou, po kterou vydrží v těle cirkulovat, což má za následek trvalejší a efektivnější stimulaci imunitního systému,“ dodává. Navrhované postupy jsou unikátní a nebyly doposud popsány v odborné literatuře. Mimo přípravu vakcín by mohly nalézt uplatnění rovněž při léčbě nádorových onemocnění.

Dr. Richard Laga je v současné době jedním ze zakládajících členů nově vybudovaných chemických laboratoří v centru BIOCEV, společném projektu Akademie věd a Univerzity Karlovy, jehož hlavní náplní je výzkum a vývoj v oblasti biotechnologií a biomedicíny. Dr. Laga bude součástí výzkumné skupiny “Vývoj polymerních terapeutik a diagnostik pro léčbu a diagnostiku nádorových chorob”.

Původní publikace:
G. Lynn, R. Laga, P. Darrah, A. Ishizuka, A. Balaci, A. Dulcey, M. Pechar, R. Pola, M. Gerner, A. Yamamoto, J. Meyerson, K. Quin, M. Smelkinson, O. Vanek, R. Cawood, T. Hills, O. Vasalatiy, K. Kastenmuller, J. Francica, T. Etrych, K. Fisher, L. Seymour, R. Seder; Particle Formation by Chemically Tunable Adjuvant Scaffolds Enhances T Cell Immunity, Nature Biotechnology, DOI: 10.1038/nbt.3371.

Kontakt pro média: Mgr. Petr Solil, DiS., Marketing a PR manažer, BIOCEV, petr.solil@biocev.eu, +420 774 727 981

Press Releases — More articles