Tisková zpráva: Rakovinné buňky získávají mitochondriální genom mezibuněčným přenosem celých mitochondrií (21.2.2017)

Mezinárodní vědecký tým složený ze zástupců České republiky, Austrálie a Nového Zélandu publikoval v roce 2015 významný objev mezibuněčného přenosu mitochondriální DNA v savčích modelech v kontextu rakovinných onemocnění. Stejný tým, vedený Prof. Jiřím Neužilem z Biotechnologického ústavu AV ČR (BIOCEV) a Griffith University (Southport, Qld, Austrálie), doplněný o spolupracovníky z Portugalska a Indie, nyní zjistil nové zásadní poznatky.

Ve své práci autoři studovali mechanismus mezibuněčného přenosu z dárcovských do recipientních buněk s vážnou poruchou v mitochondriální DNA a funkční následky tohoto přenosu. Výsledkem je zjištění, že mitochondriální genom přechází mezi buňkami v celých mitochondriích, a to s velkou pravděpodobností prostřednictvím takzvaných „tunnelling nanotubes“, což jsou mezibuněčné můstky o délce 20-40 mikrometrů a šířce méně než 1 mikrometr obsahující komplexní systémy umožňující mobilitu mitochondrií. Pravděpodobnými dárcovskými buňkami jsou mesenchymální kmenové buňky, které jsou součástí rakovinného stromatu. Přenos mitochondrií do rakovinných buněk s poškozeným mitochondriálním genomem vede k obnovení respirace a schopnosti těchto buněk opět účinně tvořit nádory.

Jedná se o významný příspěvek k pochopení mechanismu a funkce mitochondriálního mezibuněčného přenosu, který se ukazuje jako významný, doposud málo studovaný jev v buněčné biologii. Výsledky mezinárodního týmu vedeném prof. Neužilem a nedávné výsledky z dalších laboratoří ukazují, že mezibuněčný mitochondriální přenos je pravděpodobně více rozšířený v patologických i fyziologických situacích, než se vědečtí pracovníci doposud domnívali. „Jedním z možných závažných dopadů tohoto procesu je zvýšená rezistence vůči protirakovinné léčbě, neboť se ukazuje, že během chemoterapie a radioterapie přijímají rakovinné buňky mitochondrie ze stromatu, čímž se chrání proti léčbě,“ říká Jiří Neužil z Biotechnologického ústavu AV ČR (BIOCEV).

Odkaz na publikaci: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28195532

 

Press Releases — More articles