Tisková zpráva – Projekt Vnesení nových výzkumných metod do centra BIOCEV byl úspěšně ukončen (7.1.2016)

Praha, 7. ledna 2016 – Na konci loňského roku byla ukončena realizace projektu „Vnesení nových výzkumných metod do centra BIOCEV“, jehož realizátorem je Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. Projekt byl financován z prostředků EU a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Celková dotace na projekt přesáhla 32 milionů korun.

Základním cílem projektu bylo rozšíření přístrojového vybavení Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV). Nově pořízené vybavení umožní Biotechnologickému ústavu rozvoj perspektivních výzkumných směrů zaměřených na zkoumání biomolekul a jednotlivých buněk. Tyto nové směry výzkumu jsou výhodné zejména díky možnosti zkoumat objekty podrobněji, až na úroveň jedné molekuly.

Hlavní součástí přístrojové sady je duální optická pinzeta s možností simultánního fluorescenčního zobrazování, jejíž pořizovací cena přesáhla 18 milionů korun. V České republice zcela unikátní optická pinzeta využívá laserového paprsku k manipulaci s mikroskopickými objekty. Je neocenitelná nejen při zkoumání jednotlivých molekul a jejich interakcí, ale také při studiu složitějších struktur přímo uvnitř buňky či celých buněk.

Pořízená sada nejmodernějších přístrojů významně posílí konkurenceschopnost, kvalitu a prestiž zapojených výzkumných týmů Biotechnologického ústavu. Díky projektu se také prohloubí spolupráce mezi Akademií věd a vysokými školami, rozšíří se nové možnosti výuky studentů a podnítí se vznik nových spoluprací, ať už v rámci centra BIOCEV či s dalšími podobně orientovanými institucemi v České republice a v Evropě. Významné bude též posílení pozic výzkumných infrastruktur centra BIOCEV v evropských infrastrukturních projektech Instruct, ELIXIR a Euro-Bioimaging.

Press Releases — More articles